• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє:

У травні станом на 28.05.2020 року до міського бюджету фактично
надійшло – 148 620,1 тис.грн, зокрема:
- загального фонду надійшло – 144 741,3 тис.грн,
в т.ч. субвенції – 41 420,4 тис.грн,
- спеціального фонду надійшло – 3 878,8 тис.грн,
в т.ч. субвенції – 35,0 тис.грн.
В розрізі найбільших податків надходження становлять:
 податок на доходи фізичних осіб – 55 974,1 тис.грн,
 податок на майно – 5 288,2 тис.грн,
 акцизний податок – 3 953,6 тис.грн,
 єдиний податок – 35 888,8 тис.грн,
 надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту – 799,9 тис.грн,
 кошти від відчуження майна – 1 104,7 тис.грн,
 кошти від продажу землі – 272,5 тис.грн.
Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг
фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 21 по 27 травня
становив 26770,3 тис. грн в тому числі профінансовано:

 06 Департамент освіти і науки – 20928,6 тис. грн:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 19170,3
тис.грн,
на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 1054,2 тис.грн,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 356,9 тис.грн,
на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 73,2 тис.грн,
на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 29,3 тис.грн,
інші поточні видатки –244,7 тис.грн.

 07 Охорона здоров’я – 1002,8 тис.грн, зокрема:

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1002,8 тис.грн.
 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 217,0 тис.грн:
інші поточні видатки –217,0 тис.грн.
 08 Депатрамент соціальної політики – 194,4 тис.грн:
на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 23,8 тис.грн,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,2 тис.грн,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1,2 тис.грн,
на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 11,2 тис.грн,
на КЕКВ 2275 «Оплата ін. енергоносіїв та ін. комунальних послуг» - 0,4
тис.грн,
на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 57,8 тис.грн:
по ТПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства» профінансовано в сумі 0,7 тис.грн,
по ТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення»
профінансовано 57,1 тис.грн, зокрема:
допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам – 2,1 тис.грн,
доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані – 21,0 тис.грн,
надбавка до пенсії ветеранам ОУН – УПА – 34,0 тис.грн,
інші поточні видатки –99,8 тис.грн.

 10 Департамент культури – 88,9 тис.грн:
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 22,1 тис.грн,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 11,7 тис.грн,
інші поточні видатки –55,1 тис.грн.

 11 Департамент молодіжної політики та спорту – 174,5 тис.грн:

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 0,8 тис.грн,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 88,1 тис.грн,
на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 72,6 тис.грн,
інші поточні видатки –13,0 тис.грн.

 12 Департамент житлової, комунальної політики та

благоустрою в сумі 1800,2 тис. грн, а саме:
- Інша діяльність у сфері державного управління в сумі 0,4 тис.грн на
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».
- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 1799,8 тис. грн:
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 358,4 тис.грн,
на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 776,5 тис.грн,
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 584,9 тис.грн,
інші поточні видатки –80,0 тис.грн.

 Інші поточні видатки – 2363,9 тис.грн.
Видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських
повноважень склали 9,0 тис. грн, зокрема:
Департамент освіти і науки профінансовано в сумі 9,0 тис.грн на
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

 СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету по ТПКВКМБ 0813090
«Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни»
профінансовано 16,3 тис.грн,

по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» профінансовано 28,5 тис.грн, зокрема:
- 16,0 тис. грн на додаткові виплати бійцям-добровольцям, які брали
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході
України,
- 4,0 тис. грн на виплату дітям до 18 років та неповнолітнім братам і
сестрам загиблих під час масових акцій громадського протесту в період з 21
листопада по 21 лютого 2014р.,
– 8,5 тис.грн на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА.
 Спеціальний фонд профінансовано кошти в сумі 9710,0 тис.грн,

зокрема:
Бюджет розвитку – 9710,0 тис.грн:
Департамент освіти і науки - 223,8 тис. грн:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» - 45,0 тис. грн,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 178,8 тис. грн.
Управління охорони здоров’я – 3637,6 тис.грн на КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою - 610,1
тис. грн на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів.
Управління капітального будівництва – 801,8 тис. грн:
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 741,8 тис. грн,
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» -
60,0 тис. грн.
Управління транспорту та зв’язку – 4109,3 тис. грн:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» - 3920,4 тис. грн,
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 188,9 тис. грн.
Фінансове управління – 327,4 тис. грн:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» - 14,9 тис. грн,
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів)» - 312,5 тис. грн.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ