• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє:

У липні станом на 25.07.2019 року до міського бюджету фактично надійшло – 167 503,7 тис.грн., зокрема:

         - загального фонду надійшло – 159 236,0 тис.грн.,

в  т.ч. субвенції  – 57 727,9 тис.грн.,

         - спеціального фонду надійшло – 8 267,7 тис.грн.,

в т.ч. субвенції – 370,0 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 70 364,3 тис.грн.,
 • податок на майно – 8 552,8 тис.грн.,
 • акцизний податок – 1 042,2 тис.грн.,
 • єдиний податок – 16 667,7 тис.грн.,
 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 764,5 тис.грн.,
  • кошти від відчуження комунального майна – 4 652,9 тис.грн.,
  • кошти від продажу землі – 521,2 тис.грн.

 

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 18 по 24 липня становив 23977,4 тис.грн., в тому числі профінансовано:

 •    06   Департамент освіти і науки  – 8130,1 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 7523,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 19,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 16,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 64,3 тис.грн.,

інші поточні видатки –506,2 тис.грн.

 • 07 Охорона здоров’я – 103,3 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1,4 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 95,2 тис.грн.,

інші поточні видатки –6,7 тис.грн.

 • 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 1226,5 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 900,0тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 0,8 тис.грн.,

інші поточні видатки –325,7 тис.грн.

 • 08 Депатрамент соціальної політики – 3206,6 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 741,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 9,9 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 0,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 4,4 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1500,0 тис.грн., а саме:

по КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 612,0 тис. грн.,

по КПКВКМБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» в сумі 888,0 тис. грн.

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 874,9 тис.грн., а саме:

по ТПКВКМБ 0813031«Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку» профінансовано в сумі 150,0 тис.грн.

поТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» профінансовано 724,9 тис.грн., зокрема::

Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані – 22,1 тис.грн.,

Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам – 598,3 тис.грн.,

Надбавка до пенсії ветеранам ОУН – УПА – 26,0 тис.грн.,

Одноразова грошова допомога на поховання громадянам міста – 30,1 тис.грн.,

Щомісячна грошова компенсація почесним громадянам м. ІФ – 8,0 тис.грн.,

Щомісячна матеріальна допомога політв'язням і репресованим (Ст1) – 13,5 тис.грн.,

Одноразова матеріальна допомога (із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців) – 26,9 тис.грн.

інші поточні видатки –75,0 тис.грн.

 • 10 Департамент культури – 2245,0 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1625,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 194,2 тис.грн., а саме:

інші поточні видатки –425,5 тис.грн.

 • 11 Департамент молодіжної політики  та спорту – 626,2 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 18,0 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 545,2 тис.грн.

інші поточні видатки –63,0 тис.грн.

 • 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустроюв сумі 5040,3 тис. грн., а саме:

- Інша діяльність у сфері державного управління  в сумі 476,9 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 458,0 тис.грн.,

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 18,9 тис.грн.,

- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 4563,4 тис. грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 55,2 тис.грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1493,9 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 3014,3 тис.грн.

 • Інші поточні видатки – 3399,4 тис.грн.

 

Крім того, видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 32,9 тис. грн., зокрема:

Департамент освіти і науки6,0 тис.грн. наКЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»,

Департамент соціальної політики – 26,9 тис. грн. на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

 

 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 4,7 тис.грн., а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 4,7 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 748,4 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 74,1 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 674,3 тис.грн.

Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми профінансовано кошти в сумі 3919,7 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 791,0 тис.грн. на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету по ТПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» профінансовано  21,2 тис.грн.,

по КПКВКМБ 0813242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано 25,4 тис.грн., зокрема:

- 15,0 тис. грн. на додаткові виплати бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України,

- 3,9 тис. грн. на виплату дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада по 21 лютого 2014р.

- 6,5 тис.грн.  на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА.

 

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 10410,1тис.грн., зокрема:

Бюджет розвитку– 10391,1 тис.грн.:

Виконавчий комітет – 1448,4 тис. грн.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 46,9 тис. грн.,

КЕКВ 3160 «Придбання землі і нематеріальних активів» – 1401,5 тис. грн.

Департамент освіти і науки -  254,6 тис. грн.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 119,1 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 135,5 тис. грн.

Управління охорони здоров’я3166,0 тис.грн.на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою - 3374,9 тис. грн.:

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 1916,9 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 1458,0 тис. грн.

Управління капітального будівництва – 1153,3 тис. грн.:

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 9,3 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 678,1 тис. грн.,

КЕКВ 3143 «Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури» – 305,9 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 160,0 тис. грн.

Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності – 293,9 тис. грн. на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Фінансове управління -700,0 тис.грн.на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)».

 

Цільові фондив сумі 8,0 тис. грн.:

Департамент культури – 8,0 тис. грн. наКЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 11,0 тис. грн., зокрема:

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою– 11,0 тис. грн.на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»;


Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ