• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє:

У квітні станом на 18.04.2019 року до міського бюджету фактично надійшло – 143 172,7 тис.грн., зокрема:

         - загального фонду надійшло – 136 685,1 тис.грн.,

в  т.ч. субвенції  – 62 282,1 тис.грн.,

         - спеціального фонду надійшло – 6 487,6 тис.грн.,

в т.ч. субвенції – 2 400,0 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 47 941,9 тис.грн.,
 • податок на майно – 3 498,7 тис.грн.,
 • акцизний податок – 9 490,0 тис.грн.,
 • єдиний податок – 10 560,8 тис.грн.,
 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 795,5 тис.грн.

 

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 11 по 17 квітня становив 29759,7 тис.грн., в тому числі профінансовано:

 •    06   Департамент освіти і науки  – 11741,4 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 8020,0 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 1074,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 939,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 12,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»- 1,6 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 630,2 тис.грн.,

інші поточні видатки –1062,6 тис.грн.

 • 07 Охорона здоров’я – 4430,6 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 63,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 2,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 73,4 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 4289,2 тис.грн.

 • 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 1430,3тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1040,4 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 245,4 тис.грн.,

інші поточні видатки –144,5 тис.грн.

 • 08 Депатрамент соціальної політики – 2325,7 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 654,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 18,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 9,5 тис.грн.,    

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 8,0 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 18,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 1604,1 тис.грн., а саме:

по КПКВКМБ 0813180  «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,…) на оплату житлово-комунальних послуг» в сум 1290,0тис.грн. – погашення кредиторської заборгованості з надання пільг на ЖКП.

поТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» профінансовано 314,1 тис.грн., зокрема::

Доплата до пенсії сім'ям загиблих в Афганістані – 21,1 тис.грн.,

Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам – 1,9 тис.грн.,

Оздоровлення літніх людей – 74,8 тис.грн.,

Надбавка до пенсії ветеранам ОУН – УПА – 30,0 тис.грн.,

Одноразова грошова допомога на поховання громадянам міста – 53,0 тис.грн.,

Щомісячна грошова компенсація почесним громадянам м. ІФ – 7,7 тис.грн.,

Щомісячна допомога дітям-інвалідам – 84,6 тис.грн.,

Щомісячна матеріальна допомога політв'язням і репресованим (Ст1) – 16,0 тис.грн.,

Одноразова матеріальна допомога (резервний фонд) – 25,0 тис.грн.

інші поточні видатки –9,8 тис.грн.

 • 10 Департамент культури – 1722,7 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1540,3 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 182,4 тис.грн.

 • 11 Департамент молодіжної політики  та спорту – 573,2 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 61,2 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 482,0 тис.грн.

інші поточні видатки –30,0 тис.грн.

 • 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустроюв сумі 4387,8 тис. грн., а саме:

- Інша діяльність у сфері державного управління  в сумі 380,3 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 380,3 тис.грн.,

- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 4007,5 тис. грн.:

на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 350,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 3,5 тис.грн.,    

на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 3653,5 тис.грн.

 • Інші поточні видатки – 3148,0 тис.грн.

 

Видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 28,0 тис. грн., зокрема:

Департамент освіти і науки–  3,0 тис.грн. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Департамент молодіжної політики та спорту25,0 тис.грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».

 

 

 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 8511,0 тис.грн., а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 8511,0 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 5865,9 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 2824,8 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 3041,1 тис.грн.

Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми профінансовано кошти в сумі 51,6 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 5658,1 тис.грн на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету по ТПКВКМБ 0813050  «Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 6,0 тис.грн.

 

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 27429,8тис.грн., зокрема:

Бюджет розвитку– 27423,4 тис.грн.:

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою -8259,2 тис. грн.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. – 19,4 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 1791,8 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 6448,0 тис. грн.

Управління капітального будівництва – 2129,2 тис. грн.:

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 1249,7 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 591,1 тис. грн.,

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 38,4 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 250,0 тис. грн.

Департамент містобудування та архітектури4,0 тис. грн. наКЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Управління транспорту та зв’язку17031,0 тис. грн.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. – 8,1 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 222,9 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 16800,0 тис. грн.

 

Цільові фондив сумі 6,4 тис. грн.:

Департамент культури – 6,4 тис. грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ