• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє:

У березні станом на 28.03.2019 року до міського бюджету фактично надійшло – 196 541,6 тис.грн., зокрема:

         - загального фонду надійшло – 186 354,5 тис.грн.,

в  т.ч. субвенції  – 62 957,9 тис.грн.,

         - спеціального фонду надійшло – 10 187,1 тис.грн.,

 в т.ч. субвенції – 600,0 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 65 892,3 тис.грн.,
 • податок на майно – 7 046,7 тис.грн.,
 • акцизний податок – 4 459,4 тис.грн.,
 • єдиний податок – 8 557,8 тис.грн.,
 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 2 305,1 тис.грн.,
  • надходження від продажу земельних ділянок – 685,2 тис.грн.

 

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 20 по 27 грудня становив 31909,1  тис.грн., в тому числі профінансовано:

 •    06   Департамент освіти і науки  – 16254,9 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 12998,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 7,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 75,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 556,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 273,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 939,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 895,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 69,2 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 120,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 1,8 тис.грн.,

інші поточні видатки –317,1 тис.грн.

 • 07 Охорона здоров’я – 1596,6 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 53,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 492,8 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1046,1 тис.грн.,

інші поточні видатки –4,0 тис.грн.

 • 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 2591,3 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1298,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,2 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 761,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 55,9 тис.грн.,

інші поточні видатки –475,5 тис.грн.

 • 08 Депатрамент соціальної політики – 2415,3 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1469,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 34,8 тис.грн.,  

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 2,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 18,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 25,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 0,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 12,0 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 500,0 тис.грн., а саме:

по КПКВКМБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» в сумі 500,0 тис. грн.

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 340,0 тис.грн., а саме:

по ТПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ..) на оплату ЖКП» профінансовано в сумі 130,0тис.грн. – на погашення кредиторської заборгованості з надання пільг на ЖКП

поТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» профінансовано 210,0 тис.грн., зокрема::

Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам – 200,0 тис.грн.,

Одноразова грошова допомога на поховання громадянам міста – 10,0 тис.грн.,

інші поточні видатки –11,7 тис.грн.

 • 10 Департамент культури – 3444,3 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2409,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 169,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 5,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 26,0 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 90,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 1,7 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 399,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 129,0 тис.грн.,

інші поточні видатки –213,4 тис.грн.

 • 11 Департамент молодіжної політики  та спорту – 913,5 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 209,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 0,5 тис.грн.,    

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 15,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 6,5 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 623,5 тис.грн.

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 58,0 тис.грн.

 • 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустроюв сумі 3616,5 тис. грн., а саме:

- Інша діяльність у сфері державного управління  в сумі 608,1 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 603,9 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 2,1 тис.грн.,

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,4 тис.грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1,7 тис.грн.,

- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 3008,4 тис. грн.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 455,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1029,2 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1413,3 тис.грн.,

КЕКВ 2800 «Інші видатки» – 110,0 тис. грн.

 • Інші поточні видатки – 1076,7 тис.грн.

 

 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 11910,4 тис.грн., а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 11910,4 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 8041,3 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 4223,7 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 3817,6 тис.грн.

Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми профінансовано кошти в сумі 1161,7 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 20046,2 тис.грн на оплату житлово-комунальних послуг.

 

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 74474,5тис.грн., зокрема:

Бюджет розвитку– 74474,5 тис.грн.:

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою - 5269,5 тис. грн.:

КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» – 49,9 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 667,1 тис. грн.,

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 0,5 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 4552,0 тис. грн.

Управління капітального будівництва – 3209,8 тис. грн.:

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 854,5 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 2355,3 тис. грн.

Управління транспорту та зв’язку– 65995,2 тис.грн. на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ