• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє

     

У лютому станом на 28.02.2019 року до міського бюджету фактично надійшло – 255 436,9 тис.грн., зокрема:

         - загального фонду надійшло – 247 757,3 тис.грн.,

в  т.ч. субвенції  – 116 460,0 тис.грн.,

         - спеціального фонду надійшло – 7 679,6 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 74 089,1 тис.грн.,
 • податок на майно – 7 028,8 тис.грн.,
 • акцизний податок – 4 705,0 тис.грн.,
 • єдиний податок – 40 711,0 тис.грн.,
 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 309,7 тис.грн.,
  • кошти від відчуження майна – 417,2 тис.грн.,
  • надходження від продажу земельних ділянок – 2 392,6 тис.грн.

 

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 21 по 27 лютого становив 48697,2 тис.грн., в тому числі профінансовано:

 •    06   Департамент освіти і науки  – 27976,2 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 21952,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 1149,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 1951,9 тис.грн.,   

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 494,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 562,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 1155,6 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 385,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 7,2 тис.грн.,

інші поточні видатки –317,8 тис.грн.

 • 07 Охорона здоров’я – 1572,4 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 47,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 886,9 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 635,8 тис.грн.,

інші поточні видатки –1,8 тис.грн.

 • 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 3595,7 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2049,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1,8 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 919,1 тис.грн.,

інші поточні видатки –625,4 тис.грн.

 • 08 Депатрамент соціальної політики – 4740,1 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2076,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 38,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 3,4 тис.грн.,    

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 12,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 54,9 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 2098,6 тис.грн., а саме:

по КПКВК МБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 98,6 тис. грн.,

по КПКВК МБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» в сумі 2000,0 тис. грн.

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 429,6 тис.грн., а саме:

по ТПКВКМБ 0813160 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» профінансовано183,6 тис.грн.

поТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» профінансовано 246,0 тис.грн., зокрема::

Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам – 100,0 тис.грн.,

Матеріальна підтримка сімей загиблих учасників АТО – 146,0 тис.грн.,

інші поточні видатки –26,1 тис.грн.

 • 10 Департамент культури – 4453,8 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 3381,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 166,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 7,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 36,0 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 214,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 79,9 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 332,9 тис.грн.,

інші поточні видатки –234,9 тис.грн.

 • 11 Департамент молодіжної політики  та спорту – 1729,9 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 187,3

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 1,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 0,7 тис.грн.,    

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 7,7 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1474,7 тис.грн.

інші поточні видатки –57,7 тис.грн.

 • 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустроюв сумі 1951,1 тис. грн., а саме:

- Інша діяльність у сфері державного управління  в сумі 773,1 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 748,4 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 15,1 тис.грн.,

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 3,6 тис.грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 6,0 тис.грн.

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  в сумі 68,7 тис.грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».

- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 1109,3 тис. грн.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 330,7 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 768,6 тис.грн.

КЕКВ 2800 «Інші видатки» – 10,0 тис. грн.

 • Інші поточні видатки – 2678,0 тис.грн.

 

 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 15603,3 тис.грн., а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 15603,3 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 8613,4 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 4585,4 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 4028,0 тис.грн.

Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми профінансовано кошти в сумі 2443,6 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 36073,8 тис.грн

Крім того, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету по ТПКВКМБ 0813242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано 21,2 тис.грн., зокрема: 17,5 тис. грн. на додаткові виплати бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та 3,7 тис. грн. на виплату дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада по 21 лютого 2014р.

 

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 5496,1тис.грн., зокрема:

Бюджет розвитку– 5496,1 тис.грн.:

Виконавчий комітет – 130,0 тис.грн. поКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою  - 1825,5 тис. грн.:

на КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» – 57,2 тис. грн.,

на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 820,7 тис. грн.,

на КЕКВ 3141 «Реставрація житлового фонду (приміщень)» - 247,6 тис. грн.,

на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 700,0 тис. грн.

Управління капітального будівництва – 2343,1 тис. грн.:

на КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 383,7 тис. грн.,

на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 1917,6 тис. грн.,

на КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 2,2 тис. грн.,

на КЕКВ 3143 «Реставрація пам»яток культури» - 39,6 тис. грн.

Департамент містобудування та архітектури– 488,8 тис. грн. наКЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Управління транспорту та зв’язку– 291,8 тис. грн. наКЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Управління економічного і інтеграційного розвитку – 68,0 тис. грн. на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Департамент комунальних ресурсів - 48,9 тис.грн.КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Фінансове управління -300,0 тис. грн. наКЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)».

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ