• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє:

У жовтні станом на 04.10.2018 року до міського бюджету фактично надійшло – 29 978,5 тис.грн., зокрема:

         - загального фонду надійшло – 27 988,3 тис.грн.,

в  т.ч. субвенції  – 19 235,9 тис.грн.,

         - спеціального фонду надійшло – 1 990,2 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 6 054,8 тис.грн.,
 • податок на майно – 504,8 тис.грн.,
 • акцизний податок – 398,4 тис.грн.,
 • єдиний податок – 1 319,6 тис.грн.,
 • кошти від продажу землі – 1 052,6 тис.грн.,
 •    кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту –

82,1 тис.грн.

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 27 вересня по 03 жовтня становив 22578,0 тис.грн., в тому числі профінансовано:

 •    06   Департамент освіти і науки  – 8350,6 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 5041,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 594,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 533,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 4,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2720 «Стипнедії» - 1844,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 108,2 тис.грн.,

інші поточні видатки –223,4 тис.грн.

 • 07 Охорона здоров’я – 791,4 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 418,2 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 365,6 тис.грн.,

інші поточні видатки –7,6 тис.грн.

 • 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 772,9 тис.грн.:

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 656,4 тис.грн.,

інші поточні видатки –116,5 тис.грн.

 • 08 Депатрамент соціальної політики – 404,8 тис.грн.:

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 9,0 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 213,9 тис.грн., а саме:

поТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» профінансовано:

- 213,9тис.грн. - допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам міста,

інші поточні видатки –181,9 тис.грн.

 • 10 Департамент культури – 298,0 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 49,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 10,7 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 229,1 тис.грн.,

інші поточні видатки –8,9 тис.грн.

 • 11 Департамент молодіжної політики  та спорту – 824,1 тис.грн.:

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 0,2 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 621,9 тис.грн.,

інші поточні видатки –202,0 тис.грн.

 • 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустроюв сумі 3890,1 тис. грн., а саме:

- Інша діяльність у сфері державного управління  в сумі 18,1 тис.грн.:

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання » - 0,1 тис.грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 0,6 тис.грн.,

інші поточні видатки –17,4 тис.грн.

- Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду49,9 тис. грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 3822,1 тис. грн.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 886,5 тис.грн.,

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 448,3 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 2427,3 тис.грн.,

КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 60,0 тис.грн.

 • Інші поточні видатки – 7246,1 тис.грн.

 

 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 5261,2 тис.грн., а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 5261,2 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 4163,2 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 2277,1 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1886,1 тис.грн.

Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми та для виплати допомоги на догляд за інвалідом І-ІІ груп внаслідок психічного розладу профінансовано кошти в сумі 10,3 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 5,5 тис.грн. на оплату житлово-комунальних послуг.

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 31784,6тис.грн., зокрема:

Бюджет розвитку– 31609,4 тис.грн.:

Департамент освіти і науки1343,2 тис. грн.;

на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 443,8 тис. грн.,

на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 899,4 тис. грн.

Управління охорони здоров’я5997,4 тис.грн.на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою – 17679,0 тис.грн.:

на КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 1948,9 тис. грн.,

на КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» – 96,9 тис. грн.,

на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 4072,5 тис. грн.,

на КЕКВ 3142 «Реставрація та реставрація інших об»єктів» - 183,4 тис. грн.,

на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 11377,3 тис.грн.

Управління капітального будівництва3222,8 тис. грн.:

на КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 1555,1 тис. грн.,

на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 1356,5 тис. грн.,

на КЕКВ 3142 «Реставрація та реставрація інших об»єктів» - 111,2 тис. грн.,

на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 200,0 тис. грн.

Управління транспорту та зв’язку2980,0 тис. грн.:

на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 330,0, тис. грн.,

на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 2650,0 тис. грн.

Фінансове  управління -387,0 тис. грн. наКЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів».

 

Цільові фондив сумі 175,2 тис. грн.:

Управління охорони здоров’я33,9 тис. грн.на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».

Департамент соціальної політики -130,0 тис.грн.на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

Сдужба у справах дітей – 5,0 тис.грн. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Департамент культури6,3 тис.грн. наКЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

 

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ