• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансові надходження станом на 14 листопада 2016 року

У листопаді станом на 14 листопада 2016 року до міського бюджету фактично надійшло –  99 469,8 тис.грн., зокрема:

         - загального фонду надійшло – 95 143,7 тис.грн.,

в  т.ч. субвенції  – 54 413,3 тис.грн.;

         - спеціального фонду надійшло – 4 326,1 тис.грн.,

в т.ч. субвенції – 470,0 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 25 743,4 тис.грн.,
 • податок на майно – 1 745,5 тис.грн.,
 • акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 446,8 тис.грн.,
 • єдиний податок  - 11 168,3 тис.грн.,
 • плата за надання інших адміністративних послуг  – 695,7 тис.грн.,
 • коштів пайової участі у розвитку інфраструктури  населеного  пункту  –         541,3 тис.грн.

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 10 по 16 листопада становив 25207,5 тис.грн., в тому числі профінансовано:

 •       Департамент освіти і науки  - 10603,1 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 7694,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 2698,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 57,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата породного газу» - 144,1 тис.грн.,

інші поточні видатки – 8,8 тис.грн.

 • Охорона здоров’я – 6139,3 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 5468,0 тис.грн.,на

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 671,3 тис.грн.

 • На утримання органів місцевого самоврядування – 1847,3 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1414,0 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 16,9 тис.грн.

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,16 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 4,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 5,4 тис.грн.,

інші поточні видатки – 406,6 тис.грн.

 • Депатрамент соціальної політики – 1282,2 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 197,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 8,2 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 43,9 тис.грн.

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 1009,9 тис.грн. а саме:

по КФКВ 090412 «Інші видатки» профінансовано – 347,3 тис.грн., в т.ч. 51,2тис. грн. –допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам міста, 121,5 тис. грн. - допомога постраждалим в зоні АТО, 174,6 тис. грн.  для виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців.

По КФКВ 091205 «Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» профінансовано– 122,7 тис. грн.

По КФКВ 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ)»– в сумі 540,0 тис. грн.

інші поточні видатки – 22,7 тис.грн.

 • Житлово-комунальне господарство

Загальний фонд  профінансовано кошти в сумі2246,2 тис. грн., у т.ч.:

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою в сумі 2195,4 тис. грн., а саме:

- благоустрій міст, сіл, селищ в сумі 2149,6 тис. грн.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» –  416,1 тис. грн.;

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» – 1733,5 тис. грн. зокрема для: КП «Міськсвітло» –152,8 тис. грн., КП «Центр розвитку міста та рекреації» – 270,0 тис. грн., КП «Муніципальна дорожня компанія» – 1310,7 тис. грн.

Інші поточні видатки – 5,0 тис.грн

Управління транспорту та зв’язку в сумі 45,8 тис. грн., у т.ч.:

- благоустрій міст, сіл, селищ в сумі 45,8 тис. грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

 • Департамент культури – 1356,9 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 968,7 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 144,0 тис.грн.

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 40,0 тис.грн.,

інші поточні видатки –202,0 тис.грн.

 • Фізкультура і спорт – 491,1 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 203,4 тис.грн.,на

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 1,1 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 131,5 тис.грн.

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 126,4 тис.грн.,

інші поточні видатки –27,5 тис.грн.

 • Інші поточні видатки – 1241,4 тис.грн.
 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 2287,8 тис.грн., а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2287,7 тис.грн.,

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 706,6 тис.грн.:, а саме:

на КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 68,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 185,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 53,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 72,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата породного газу» - 11,0 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 71,1 тис.грн.

на КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги » - 15,5 тис.грн.

на інші поточні видатки – 228,3 тис.грн

Видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень по загальному фонду склали 179,6 тис. грн., зокрема:

Департамент соціальної політики – 174,6 тис. грн.наКФКВ 090412 по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення».

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою - 5,0 тис. грн. наКФКВ 100101по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 4140,4 тис. грн., у т.ч.:

Бюджет розвитку в сумі 4140,4 тис. грн.:

Виконавчий комітет – 9,1 тис. грн. наКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Департамент освіти і науки – 541,8 тис. грн.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 26,7 тис. грн.;

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 178,2 тис. грн.;

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 336,9 тис. грн.

ЦМКЛ – 465,4 тис. грн. наКЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Департамент культури – 208,8 тис. грн.:

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 195,8 тис. грн.;

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 13,0 тис. грн.

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою – 1545,9 тис. грн.:

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 1332,9 тис. грн.;

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів  - 115,4 тис. грн.;

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 97,6 тис. грн.

УКБ  – 1364,3 тис. грн.:

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 796,2 тис. грн.;

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 375,8 тис. грн.;

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 192,3тис. грн.;

Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини – 5,1 тис. грн. наКЕКВ 3143 «Реконструкція пам’яток культури, історії та архітектури».

З державного бюджету перераховано субвенцію в сумі 555,7 тис. грн.:

Управління капітального будівництва – 555,7 тис. грн.:

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 553,7 тис. грн.;

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 2,0 тис. грн.;

З сільського  бюджету перераховано субвенцію в сумі 25,9 тис. грн.:

ЦМКЛ – 25,9 тис. грн. наКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ