• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Річні
звіти

Звіт про роботу управління організаційно-інформаційної роботи та контролю за IІ квартал 2019 року

 

І. Питання організаційного забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради

 

І.1.Підготовка проектів рішень виконавчого комітету і розпоряджень міського голови, інформацій, довідок, службових записок з питань організаційно-масової роботи, матеріалів про хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови

Упродовж звітного періоду підготовлено 4 проекти рішення виконавчого комітету міської ради: «Про реєстрацію органу самоорганізації  населення «Будинковий комітет на вул. Гетьмана Мазепи, 106А», «Про план роботи виконавчого комітету міської ради на друге півріччя 2019 року», «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17.12.2015 року №731 «Про розподіл посадових обов’язків», «Про внесення змін до штатних розписів на 2019 рік» (3 рішення) та 6 розпоряджень «Про проведення щотижневої акції «Велосипедом на роботу», «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 24.02.2016р. №97-р», «Про утворення спільної робочої групи з підготовки проекту Статуту Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади», «Про заходи з підготовки до проведення виборів народних депутатів України», «Про оперативну групу з вирішення матеріально-технічних питань під час проведення повторного голосування виборів Президента України 21 квітня 2019р», «Про порядок розміщення друкованих матеріалів передвиборної агітації».

За звітний період підготовлено 5 інформаційних довідок, службових записок з питань організаційно-масової роботи (на виконання доручень керівництва виконавчого комітету міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації, протокольних доручень заступника голови, керівника апарату облдержадміністрації, доручень Президента України). Працівники управління координували роботу з підготовки та подання в організаційне управління облдержадміністрації оперативних матеріалів на виконання доручень Президента України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та протокольних доручень голови облдержадміністрації.

Здійснювався контроль за порядком розгляду планових питань на засіданнях виконавчого комітету міської ради та на нарадах у заступників міського голови.

            Підготовлено ряд інформацій, довідок, відомостей на вимогу обласної державної адміністрації, обласної ради та інших установ, зокрема, паспорт міської ради за 2018рік, щомісячні інформації про хід процесів децентралізації в місті, виконання плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018 роках».

         В управління за І квартал 2018р. надійшло понад 104 вхідних документів. Підготовлено відповіді на 33 інформаційних запит про публічну інформацію, 4 звернення громадян.

 

І.2. Організація проведення виборів ІІ туру Президента України та підготовка до позачергових виборів народних депутатів України

         Впродовж звітного періоду проведена робота з підготовки  проведення ІІ туру виборів Президента України на території Івано-Франківської міської ради. Підготовлено відповідні розпорядчі документи:  «Про оперативну групу з вирішення матеріально-технічних питань під час проведення виборів Президента України 31 березня 2019р.» 

         Відповідно до розпоряджень затверджено відповідальних працівників за виборчими дільницями, вирішувались питання щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць.

         Питання підготовки до виборів двічі заслуховувалось на оперативних нарадах у міського голови, дано відповідні доручення керівникам виконавчих органів щодо впорядкування прилеглих до виборчих дільниць територій, їх освітлення. Створено оперативну групу, яка чергувала в під час проведення виборів. Зауважень щодо проведення виборів не було.

         В ІІ кварталі 2019р. здійснено великий обсяг робіт з підготовки до  позачергових виборів народних депутатів України.

Підготовлено проекти документів: позачергових виборів народних депутатів України : розпорядження від 24.05.2019р. №174-р «Про порядок розміщення друкованих матеріалів передвиборної агітації», розпорядження від 05.07.2019р. №241-р «Про заходи з підготовки до проведення виборів народних депутатів України».

 

1.3. Робота з опрацювання питання об’єднання громад навколишніх сіл  з центром в м.Івано-Франківську

Здійснено ряд заходів з опрацювання питання  об’єднання громад навколишніх сіл  з центром в м.Івано-Франківську. За участю управління укладені угоди про співпрацю м.Івано-Франківська з селами Тисменицького району – Колодіївка, Підлужжя, Узин, Підпечари, Добровляни, Черніїв, Чукалівка.

 

І.4.Організація внутрішніх навчань працівників виконавчих органів міської ради

Здійснювалася координація навчання початкової  групи та групи першого рівня працівників структурних підрозділів з англійської мови у приміщенні виконавчого комітету та працівників вищого рівня у СП "МБЕРІФ-Бізнес-Центр".

08.05.19р. - проведено навчання О.Шуляк в ЦНАПі з адміністраторами щодо прийому документів для створення ОСН.

21.05.19р. проведено тематичний семінар «Інформаційно-комунікативна діяльність органів місцевого самоврядування».

25-26.06.19р. проведено семінар-навчання «Про нові вимоги до формування та розміщення наборів відкритих даних» для відповідальних працівників структурних підрозділів та комунальних підприємств.

 

І.5.Надання допомоги в роботі виконавчих комітетів

 сільських рад, узагальнення їх роботи, аналіз матеріалів засідань виконавчих комітетів сільських рад

           

Сільські голови, секретарі та працівники сільських рад Івано-Франківської міської ради регулярно беруть участь у навчаннях та семінарах, організованих виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації.

            Систематично надаються консультації головам, секретарям сільських рад з питань організації діяльності.

 

І.6.Координація діяльності органів самоорганізації населення,

 надання їм необхідної методичної допомоги, узагальнення і розповсюдження досвіду їх роботи

Надано методичну допомогу в організації створення, надання повноважень та діяльності органів самоорганізації населення ініціативним групам зі створення будинкового комітету на вул. Гетьмана Мазепи, 106А та на вул.Бельведерська, 3.

17.04.19р. відбувся форум «Енергоефективність в житловому секторі» покликаний представити знання, технології, програми фінансування та успішні проекти з підвищення енергоефективності будівель.

 

І.7.Організація роботи по забезпеченню функціонування

системи управління якістю у виконавчому комітеті міської ради

в межах повноважень управління

Здійснено координацію роботи та ведення всієї необхідної документації щодо функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті міської ради та структурних підрозділах

Протягом квітня - червня проведено 7 засідань робочої групи з впровадження та функціонування СУЯ на яких розглянуто питання внесення змін до переліку адміністративних послуг (впровадження нових послуг, вилучення з переліку окремих послуг, внесення змін в назви адміністративних послуг)  та внесення змін в інформаційні картки адміністративних послуг., підготовлено відповідні протоколи даних засідань.

Так, за поданнями виконавчих органів міської ради внесено зміни в назви 15 адміністративних послуг  (2-управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності, 13-управління реєстраційних процедур),                         внесено зміни в інформаційні картки 6 адміністративних послуг                                   (1-Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою,                         5-служба у справах дітей), вилучено з переліку адміністративних послуг                        4 адміністративних послуги (1- управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності, 3-управління реєстраційних процедур), включено                                                 в перелік адміністративних послуг 16 адмін. послуг управління реєстраційних процедур, змінено суб'єкта надання 19 адмін. послуг з архітектурних питань.

Надано консультації та проведено перевірку нових версій інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг виконавчих органів міської ради.

Загалом, впродовж ІІ кварталу 2019 року проведено перевірку                              29 інформаційних карток адміністративних послуг (2-Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою, 5-служба у справах дітей,                                   3-управління реєстраційних процедур, 19 – управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності) та 19 технологічних карток управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності.

Постійно здійснюється координація роботи щодо функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті міської ради та усіх структурних підрозділах, обмін досвіду з іншими містами у сфері функціонування системи управління якістю з метою її удосконалення у виконавчому комітеті міської ради.

 

І.8.Організація узагальнення та контролю за проведенням загальноміських заходів

Щоденно та щотижнево проінформовано керівництво виконавчого комітету, облдержадміністрації про суспільно-політичну обстановку в місті та узагальнено заходи, які відбуваються в місті протягом дня, тижня, місяця. Відвідано окремі заходи з метою моніторингу ефективності та якості їх проведення.

Запрошено на урочисті заходи з нагоди дня міста керівництво ОДА та обласної ради, ректори ВНЗ, народні депутати, сільські голови, міські голови попередніх скликань.

Здійснено узагальнення переліку професійних свят.

 

ІІ. Інформаційна робота

ІІ.1.Контроль за дотриманням Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» в частині повноважень місцевих органів виконавчої влади, взаємодія із засобами масової інформації щодо висвітлення діяльності виконавчого комітету міської ради

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядження міського голови від 26.05.2011р. №300-р «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» проводилась відповідна робота з реєстрації, опрацювання та надання відповідей на запити про надання публічної інформації.

Звіт про роботу із запитами на публічну інформацію щомісячно висвітлюється на веб-сайті м.Івано-Франківська. За ІІ квартал 2019 року виконавчого комітету міської ради надійшло 281 запит про публічну інформацію. З них 215 надійшли від фізичних осіб, 63 – від юридичних осіб. Через інтернет-приймальню надійшло 130 запити про публічну інформацію. Випадків невиконання або невчасного виконання публічних запитів структурними підрозділами не було.

 

 

 

ІІ.2. Відкритість роботи виконавчого комітету

         Систематично здійснюється аналіз інформаційної діяльності структурними підрозділами виконавчого комітету.

Для посилення  контролю питання інформаційної політики заслуховувалось на оперативній нараді у міського голови 14.05.2019р.

В ІІ кварталі 2019 року на веб-сайті виконавчого комітету розміщено 1002 повідомлення, з них 715 - в розділі «Місцеві новини», 134– в розділі «Анонси».

         В ІІ кварталі 2019 року продовжувалась робота з розміщення наборів даних на Єдиному веб-порталі data.gov.ua, розміщено 8 наборів даних, визначених Постановою КМУ №835. Організоване навчання з питань роботи з відкритими даними  в для відповідальних працівників структурних підрозділів та комунальних підприємств.

 

ІІІ. Питання контролю

ІІІ.1.Здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень обласної державної адміністрації, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови

 

За підсумками роботи у ІІ кварталі 2019 року відділом контролю управління організаційно-інформаційної роботи та контролю опрацьовано 65 документів органів влади вищого рівня, 419 рішень виконавчого комітету міської ради та 125 розпоряджень міського голови. Взято на контроль 36 документи органів влади вищого рівня, 170 рішень виконавчого комітету та 23 розпорядження міського голови. Крім цього на контролі перебуває 190 документів органів влади вищого рівня, 246 рішень виконавчого комітету та 92 розпорядження міського голови, взятих на контроль у попередньому періоді. Виконано та закрито «До справи» 22 документи органів влади вищого рівня. Підготовлено 1 рішення виконавчого комітету про зняття з контролю 63 документів.

На виконання актів і доручень Президента України прийнято 9 власних документів, на виконання актів і доручень уряду – 14 документів та на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації – 1 документ.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» проаналізовано розміщення у розділі «Проекти рішень» на офіційному сайті міської ради 28 рішень виконавчого комітету про внесення на розгляд міської ради.

Розроблено графік звітування керівників медичних установ міста. Відповідно у звітному періоді заслухано на засіданні виконавчого комітеті звіти про роботу 4 керівників.

За поданням відділу контролю хід виконання найважливіших документів розглядався на оперативних нарадах у міського голови та його заступників. Заслухано в порядку контролю за виконанням документів на засіданнях виконавчого комітету – 1 розпорядження голови облдержадміністрації та 1 власний документ, відповідно на нарадах у міського голови та його заступників – 3 документи органів влади вищого рівня та 6 рішень виконавчого комітету і розпоряджень міського голови. У ІІ кварталі 2019 року сформовано 62 питання для розгляду на оперативних нарадах у міського голови, підготовлено порядок денний 12 оперативних нарад. Проаналізовано виконання 343 протокольних доручень міського голови.

Питання виконавської дисципліни перебуває на постійному контролі у керівництва виконавчого комітету міської ради. Для посилення виконавської дисципліни керівництву виконавчого комітету міської ради щомісячно подаються інформаційні дані про стан виконання документів усіх рівнів для відповідного реагування. Щоквартально до 10 числа у відділ контролю обласної державної адміністрації подається звіт про систему організації та стан контролю у виконавчих органах міської ради, до 20 числа – матеріали до рейтингової оцінки роботи райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення.

За підсумками роботи у І кварталі 2019 року підготовлено доповідну записку «Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у виконавчих органах міської ради та комунальних підприємствах міста», де зроблено детальний аналіз стану виконавської дисципліни, визначено систематичні порушення вимог Регламенту виконавчого комітету міської ради та Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті міської ради в частині виконання контрольних документів, проаналізовано причини, що призводять до порушення термінів виконання, а також дано принципову оцінку діям посадових осіб, винних у неналежному виконанні документів.

 

IV. Підвищення кваліфікації працівників управління, обмін досвідом

        

         08-10 квітня В.Пушкар пройшов навчання за програмою «Базовий курс навчання профактиву» у рамках спільного проекту «Розвиток державного сектору в Україні» у м. Луцьк.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ