• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Вакансії

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради»

Конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» проводиться відповідно до розпорядження міського голови від 26.07.2019року № 281-р «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня».

Місцезнаходження та юридична адреса комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» (далі – Заклад):

76014, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 114

Основні напрями діяльності Закладу:

Медична практика з надання вторинної (спеціалізованої)  стаціонарної медичної допомоги населенню міста відповідно до вимог чинного законодавства, галузевих стандартів надання медичної допомоги, зокрема, невідкладної, терапевтичної, хірургічної, кардіохірургічної, реабілітаційної, консультативно-діагностичної, тощо; взаємодія з іншими суб’єктами надання стаціонарної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних станів; надання консультацій щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних  станів дитячого віку, а також щодо ведення здорового способу життя; виконання заходів державних, та міських програм щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я; виконання заходів державних, обласних та міських програм щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством; визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення дитячого населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою; моніторинг забезпечення та раціонального використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів; координація діяльності лікарів Підприємства з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема стаціонарними закладами вторинної та третинної медичної допомоги обласного підпорядкування, санаторіями, госпіталями, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою, та правоохоронними органами; організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності Підприємства; ведення кадрової політики (безперервна підготовка, перепідготовка кадрів та підвищення професійної кваліфікації); впровадження сучасних управлінських та методичних технологій; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення; участь в реалізації гуманітарних програм (діяльність професійних об’єднань, здійснення гуманітарної допомоги, участь у благодійних програмах тощо);  організація надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 30.07.2019 року до 13.08.2019 року за адресою Івано-Франківська міська рада, вул.Грушевського, 21,  каб.105

Телефон для довідок : (0342) 55 20 60

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки»,

– повна вища освіта (спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина»;

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

– наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом – не менше 10 років;

– стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років;

– кваліфікаційна категорія з організації управління охороною здоров’я – I категорія і вище.

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, затвердженого рішенням Івано-Франківської міської ради від  02.05.2018 № 120-19

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад – 5656,00 грн., із заохочувальними виплатами згідно чинного законодавства, підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами), надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами). У випадку внесення змін до законодавства, яке регулює питання оплати праці, така оплата буде здійснюватися відповідно до внесених змін.   

Дата та місце проведення конкурсу:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів, розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради»  та  проведення конкурсу відбудеться у приміщенні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Грушевського, 21, поверх 4, каб.401.

Про дату конкурсу буде повідомлено додатково.

Актуально

До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади!
Опубліковано: 30 Лип 2020 13:54
Інформація про проведення електронного аукціону без умов з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 163,2 кв.м, які розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ю. Целевича, 4А у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 23 Лип 2020 13:59
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 196,3 кв.м, розташованих за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 69
Опубліковано: 23 Лип 2020 13:55
До уваги розповсюджувачів зовнішньої реклами
Опубліковано: 16 Лип 2020 17:13
Для абітурієнтів, яким прийшла повістка з військового комісаріату
Опубліковано: 16 Лип 2020 16:50
До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади
Опубліковано: 14 Лип 2020 10:04

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ