• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Субсидії

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради інформує

У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ та електроенергію у 2015 році проведено реформування системи житлових субсидій.

Станом на 01.05.2015 року в м. Івано-Франківську користувалися субсидією 8428 сімей, яким автоматично призначено субсидію на новий термін відповідно до п.4 Постанови КМУ від  28.02.2015р. № 106.

За період з 01.05.2015р. по 30.04.2016р. за призначенням субсидії за новим порядком  звернулось 30895 сімей.

Станом на 01.05.2016р. користувалися субсидією – 32758 сімей.

 Всього за 2015 рік субсидію призначено на суму 94млн. 531тис. 293грн., за січень – квітень 2016 року  на суму 173млн. 598тис. 250грн.

Середній розмір призначених  у звітному місяці (квітні 2016р.) субсидій складає 1033,32грн.

Мінімальний розмір субсидії у звітному місяці – 0,15грн., максимальний розмір – 10999,74грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 р. № 319 “Про внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України”, яка набрала чинності 30.04.2016 року, внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 р. № 317 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня      2014 року  № 409» змінено соціальні нормативи користування послугами газопостачання та коригуючі коефіцієнти  для розрахунку розміру витрат електричної, теплової енергії та природного газу на потреби опалення.

Починаючи з травня 2016 року призначення субсидій ( у тому числі без звернення громадян) та надання пільг здійснюється з урахуванням внесених змін.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 р. № 319 передбачено, що особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховуються відповідні пільги. У зв’язку з цим з травня 2016 року здійсюються перерахунки діючих субсидій, які нараховувалися з урахуванням пільг. Списки осіб, які отримують субсидію і мали право на пільги, будуть передані організаціям, що надають послуги, для ненарахування останніми пільг цим особам з травня 2016 року, а також буде внесена відповідна інформація до бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. При цьому, якщо розмір субсидії становить 0,0 грн., такі особи не включаються до зазначених списків. Відповідні списки надаватимуться надавачам послуг щомісячно.

Вище згаданою постановою виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням. Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається у I кварталі, - на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року. 

Також збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є  платниками єдиного податку, до:

двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - для платників єдиного податку першої групи;

трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - для платників єдиного податку другої групи;

чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - для платників єдиного податку третьої групи.

Для працездатних осіб, які не працюють (крім учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родини; військовослужбовців строкової служби) і середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць тепер враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В окремих випадках для таких осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, за рішенням комісії може враховуватися дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і не отримують допомогу по безробіттю, у яких середньомісячний дохід менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, виключено осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку. Таким чином, до сукупного доходу таких працездатних осіб враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, або у разі прийняття відповідного рішення комісією для осіб, які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, - одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу при призначенні субсидії, державною соціальною допомогою на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Надано право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними у декларації, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, у разі неможливості надати відповідні довідки. За таких обставин заявник додає письмове пояснення довільної форми, в якому вказує причини неподання довідок та зазначає розмір таких доходів. Зазначені доходи враховуються до сукупного доходу.

Виключено вищі навчальні заклади з переліку установ, що надають інформацію про доходи, які звернулися за призначенням субсидії, за запитами управління соціального захисту населення, оскільки відомості про стипендію надає ДФС . 

Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік. Постановою скасовано норму стосовно призначення субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу на наступний період без звернення громадян. У зв’язку з цим, якщо субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які отримували субсидію у 2015 році, не призначена на 2016 рік до набрання чинності Постанови, для її призначення має бути подана заява і декларація.

За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається по місяць, в якому завершується термін дії договору найму (оренди). Призначення субсидії на наступний період здійснюється на підставі заяви і декларації. 

Перерахунок субсидії буде здійснюватися автоматично департаментом без звернення громадян також у зв’язку зі зміною соціальних нормативів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 р. № 317.

Постановою передбачено повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону виконавцями послуг сум невикористаних субсидій на оплату опалення. Зазначене повернення здійснюється на підставі акта звіряння, складеного виконавцем послуг із департаментом соціальної політики. При  цьому не повертається частина невикористаної суми субсидії в еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного газу або в еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії (у разі використання даних джерел енергії для індивідуального опалення), яка зараховується виробником/виконавцем послуги як оплата послуги, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди. Таким чином, виконавці послуг мають визначити суму залишків невикористаних сум субсидій на оплату опалення на рахунках отримувачів субсидії (за виключенням еквіваленту вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год електричної енергії, якщо вони використовуються на опалення, за цінами і тарифами станом на 01.05.2016 р.) і скласти акт звіряння з управлінням соціального захисту населення на загальну суму залишків, яка повертається до бюджету. 

Постановою передбачено:

можливість призначати субсидію неповнолітнім студентам денної форми навчання, які зареєстровані та проживають у гуртожитках;

під час призначення субсидії без звернень громадян на наступний період сім’ям, яким субсидія призначалася на підставі рішення комісії, переглядати зазначені рішення лише у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) осіб або здійсненні однією із зареєстрованих (фактично проживаючих) осіб протягом 12 місяців купівлі, оплати послуг на суму понад 50 тис. гривень;

можливість припинення субсидії, якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули (могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру.

Додаткові роз’яснення щодо змін у Порядку надання субсидій  мешканці міста Івано-Франківська можуть отримати у відділі   субсидій  департаменту  соціальної   політики за адресами:

вул. Військових ветеранів, 10а, тел. 54-04-40, 4-93-18, 55-26-96, 55-20-89, 4-72-81, 0669232414, 0686614537.

вул. Гетьмана Мазепи, 185 (КП МІУК «Південний»), тел. 75-30-56.

вул. Івана Павла ІІ, 4 (КП МІУК «Східний»),   тел.78-63-81.

вул. Галицька, 124а (КП МІУК «Пасічнянський офіс»).

 

Актуально

До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади!
Опубліковано: 02 Лип 2020 16:47
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 33,7 кв.м в будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 1 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 02 Лип 2020 14:55
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 34,4 кв.м в будинку на вул. Незалежності, 7 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 02 Лип 2020 14:54
Держпродспоживслужба Івано-Франківщини надає поради для населення, яке постраждало внаслідок повені
Опубліковано: 26 Чер 2020 16:47
Застерігаємо громадян: повінь створює ризики спалахів інфекційних захворювань. Дотримуйтесь правил гігієни!
Опубліковано: 26 Чер 2020 15:58
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об'єкта малої приваизації - нежитлових приміщень площею 39,5 кв.м. в будинку на вул.Незалежності,7 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 25 Чер 2020 16:45

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ