• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Субсидії

Департамент соціальної політики інформує про надання населенню субсидій на оплату ЖКП

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 „Про удосконалення порядку надання житлових субсидій" внесено зміни до програми надання субсидій (набрала чинності з 01.05.2015р.): 

Скасовано всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій, крім здійснення одноразової дороговартісної покупки (на суму понад 50 тис. гривень).

Надано право на оформлення субсидій особам, які не зареєстровані у житловому приміщенні, але орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла.

Запроваджено надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період як раніше.

Встановлено автоматичний принцип надання субсидії на новий період (скасовано необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін).

Призначення субсидії відбувається на підставі лише двох документів - заяви та декларації (скасовано необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб).

Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014/2015 років, субсидія з травня 2015р. призначена за новим порядком без звернення громадян.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015р. №475 « Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій»  внесено зміни до «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами), далі - Положення. Постанова набрала чинності з 21.07.2015р.

Постановою затверджено нову форму Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, в якій громадянам не потрібно вказувати дані про розмір їхніх доходів, вони лише зазначають вид отримуваного ними доходу і джерело (установу, підприємство чи організацію), з якого отримані кошти.

Вказаними змінами:

- змінено порядок обчислення сукупного доходу для призначення субсидії.

Для призначення субсидії сукупний дохід сім’ї обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту населення Державною фіскальною службою, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами у порядку, визначеному пунктом 13  Положення, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

- визначено додаткові види доходів, які не включаються до сукупного доходу сім’ї  при призначенні субсидії

До сукупного доходу не враховуються: сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичних операціях, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, доходи від роботи у виборчій комісії - оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі  в  день голосування, дні встановлення підсумків голосування та   результатів  виборів.

- змінено порядок врахування сукупного доходу за бажанням громадянина

За бажанням  громадян  субсидія  для відшкодування витрат на оплату   житлово-комунальних   послуг   призначається   на  основі середньомісячного  (за  три  місяці,  що передують місяцю, з якого призначається субсидія) сукупного доходу осіб, після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений   період   за  формами,  затвердженими  Мінсоцполітики.

Врегульоване питання надання субсидій фізичним особам – підприємцям:

- для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць;

які є платниками єдиного податку другої групи, - двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб;

які є платниками єдиного податку третьої групи, - трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

- визначено порядок призначення субсидії у разі смерті уповноваженого власника (співвласника) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок до встановлення права власності на житло

До встановлення права власності на житло у разі смерті уповноваженого власника (співвласника) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, субсидія призначається одній із дієздатних осіб, яка на момент смерті власника житлового приміщення (будинку) зареєстрована в ньому, а у разі, коли зареєстровані тільки недієздатні особи, - одному з їх опікунів на підставі рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або утвореної ними комісії та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

- змінено порядок призначення субсидії з урахуванням зареєстрованих осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні.

У разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають на підставі рішень комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).

На підставі рішень комісій підприємства – виробники/виконавці житлово-комунальних послуг знімають нарахування з осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку);

Крім того надано право управлінням соціального захисту, якщо у встановлений 5-денний термін вони не отримали необхідну інформацію від органів влади, призначати субсидію на ту кількість зареєстрованих осіб, яка вказана самим громадянином в декларації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015р. №752 внесені зміни до «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848. Постанова набрала чинності з 01.10.2015 року.

Вказаними змінами:

1. Скасовано необхідність обов’язкового оформлення особових рахунків на сплату послуг ЖКГ на особу, що звертається по субсидію.

Орендарям житла субсидія призначатиметься без необхідності відкриття на них особових рахунків – лише на підставі договору оренди.

2. Надано можливість призначати субсидію сім’ям, що мешкають окремо у житловому будинку, розділеному на дві половини.

3. Надано змогу при призначенні субсидії дитячим будинкам сімейного типу і прийомним сім’ям враховувати кількість дітей, які фактично проживають, але не зареєстровані.

4. Якщо субсидія призначена за рішенням комісії, то на наступний термін субсидія призначається на підставі того ж рішення, якщо у сім’ї не відбулося змін.

Станом  на 15.02.2016р. за призначенням субсидії звернулось 35880 сімей, з них: за новим порядком звернулось 27452 сім’ї (з них: в 2016 році – 2056 сімей), а 8428 сім’ям, які користувалися субсидією протягом опалювального періоду 2014/2015 років, автоматично призначено субсидію на новий термін.

Користуються субсидією станом на 15.02.2016 року 31158 сімей, в тому числі: 22730, яким призначено субсидію за новим зверненням і 8428, яким автоматично призначено субсидію на новий термін.

По 4524 тисячах звернень направлено запити в комунальні служби про кількість зареєстрованих, забезпеченість громадян послугами, в ДФС,  до органів Пенсійного фонду, з них: по 3 тисячах отримано інформацію і ці звернення перебувають на опрацюванні в департаменті.

- 198 сім’ям відмовлено у призначенні субсидії;

Рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради затверджено склад та повноваження Комісії з розгляду питань надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, пільг для населення. До складу комісії входять представники департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради, міграційної служби, фінансового управління,  департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку виконавчого комітету міської ради, Івано-Франківського міського центру зайнятості, КП Івано-Франківської міської ради «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», депутат міської ради.

Відповідно до повноважень комісія розглядає заяви громадян про призначення  субсидій, які не мають права на призначення на загальних підставах, а саме:

- на збільшену понад норму площу житла непрацездатним особам, які проживають самі (відповідне рішення не переглядається до зміни обставин);

- сім’я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила послуги (будівництва, ремонту, мобільний зв’язок) на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень;

- з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб;

- індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують послуги;

- особам, які орендують житло.    

Протягом 2015 року в комісію з розгляду питань призначення житлових субсидій звернулися 2602 сім’ї, позитивно вирішено 2583 заяви. Було проведено 15 засідань комісії.

Протягом січня – лютого 2016 року в комісію звернулися 1106 сімей, позитивно вирішено 1105 заяв, відбулося 2 засідання.

Всього за 2015 рік субсидію призначено на суму 94млн. 531тис. 293грн., за січень – на суму 32млн. 702тис. 045грн.

Спеціалісти департаменту щоденно надають консультації мешканцям м.Івано-Франківська щодо умов надання субсидій за спрощеним порядком.

Прийом громадян проводиться щоденно без обідньої перерви. В громадській приймальні 2 спеціалісти надають консультації щодо переліку документів та порядку заповнення заяви і декларації.

На даний час прийом громадян проводять 6 спеціалістів.

Графік роботи скореговано таким чином, що опрацювання прийнятих документів проводиться також після закінчення робочого дня та у вихідні дні.

З 14 січня 2016 року на веб-сайті МВК в розділі ЦНАП (http://www.cnap.if.ua/ ) можна отримати дві послуги департаменту соціальної політики:

63/26 Призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню;

63/50 Отримання інформації про призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Дані послуги створено з використання елементів електронного урядування в діяльності департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської ради для забезпечення оперативного та безперешкодного інформування населення, сприяння прозорості місцевої політики та протидії корупції, зростання якості надання адміністративних послуг для мешканців міста.

Дані послуги надаються відповідно до регламенту роботи управління адміністративних послуг( http://www.mvk.if.ua/uploads/files/ND200114-1.pdf ).

На веб-порталі мешканці можуть отримати інформацію про порядок та спосіб отримання інформацію про призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, ознайомитись з переліком необхідних документів або завантажити електронні бланки заяв та отримати інформацію про призначену субсидію.

Для отримання даних послуг мешканцям необхідно зареєструватися в «Особистому кабінеті» (один раз відвідати ЦНАП з метою отримати пароль до  входу в «Особистого кабінету» ) або скористатися  послугами BankID (для користувачів банківських послуг).

Згідно договору, укладеного з Івано-Франківським міським центром зайнятості від 25.08.2015р. №090515081300001 10 осіб з числа безробітних протягом вересня-грудня 2015 року були залучені на виконання оплачуваних  громадських робіт. Дані особи здійснювали: інформаційну-роз’яснювальну роботу з мешканцями міста стосовно призначення субсидії та порядку заповнення заяв та декларацій;  формування запитів в житлово-комунальні підприємства, які надають послуги; опрацювання заяв та декларацій для призначення субсидій.

З 01.02.2016 року 11 осіб з числа безробітних згідно договору, укладеного з Івано-Франківським міським центром зайнятості від 01.02.2016р. №090516012700001 залучені на виконання оплачуваних  громадських робіт. Вони здійснюють: інформаційну-роз’яснювальну роботу з мешканцями міста стосовно призначення субсидії та порядку заповнення заяв та декларацій;  формування запитів в житлово-комунальні підприємства, які надають послуги; опрацювання заяв та декларацій для призначення субсидій.

На виконання протокольного доручення засідання виконавчого комітету міської ради від 10 грудня 2015 року департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради облаштував робочі місця для обслуговування мешканців мікрорайонів з питань надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в приміщеннях ЄРЦ «Південний» за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 185 (прийнято 179 заяв) та ЄРЦ «Східний» за адресою: вул. Івана Павла ІІ, 4 (прийнято 237 заяв).

Робочі місця облаштовані таким чином, що спеціалісти мають можливість приймати документи, вносити інформацію в базу даних та видавати громадянам повідомлення про призначення житлової субсидії.

Отримання інформації з органів ДФС про доходи осіб, які звертаються за отриманням субсидії, проводиться централізовано, оскільки обмін інформацією відбувається з використанням електронних ключів, доступ до яких мають визначені особи.

Крім того, в проекті є облаштування робочого місця за адресою: вул.Галицька, 124, а також облаштування за всіма адресами робочих місць спеціалістів, які проводитимуть прийом громадян з питань надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Оскільки приміщення департаменту за адресою: вул.Грушевського, 29 є непристосованим для прийому великої кількості відвідувачів одночасно, для належного надання адміністративних соціальних послуг департаментом підготовлено службову записку щодо передачі в оренду нежитлових приміщень приміщення за адресою: вул.Військових Ветеранів, 10а, під’їзд 2, площею 378,86 кв.м (2 поверх площею 187,86 кв.м. та 4 поверх площею 191 кв.м.).

 

 

Актуально

Перелік вакантних посад на комунальних підприємствах станом на липень 2020р.
Опубліковано: 10 Лип 2020 10:37
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 85,2 кв.м в будинку на вул. Дністровській, 63 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 09 Лип 2020 14:50
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 44,8 кв.м в будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 66 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 09 Лип 2020 14:48
ПАМ'ЯТКА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕТИНАЮТЬ КОРДОН З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ АБО РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ
Опубліковано: 08 Лип 2020 14:31
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 453,5 кв.м, розташованих в підвалі будинку на вул. Ю. Целевича, 16В у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 07 Лип 2020 8:52
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – складу мінеральних добрив на вул. І.Франка, 2Б в с. Добровляни Тисменицького району
Опубліковано: 07 Лип 2020 8:51

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ