• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Стратегія
економічного розвитку

Інформація по малому підприємництву за січень-квітень 2010 року та перспективи його розвитку

         Мале підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, яке забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок – підприємець-власник. Воно базується на самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик діяльності по виробництву продукції, наданню послуг і зайняттю торгівлею та має на меті отримання прибутку. Сьогодні саме з малим підприємництвом Івано-Франківськ пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці міста.

        Відповідно до Закону України від 19.10.2000 року «Про державну підтримку малого підприємництва» суб'єктами малого підприємництва є:

1. Фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;

2. Юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. гривень.
          Станом на 01.04.2010р. на території Івано-Франківської міської ради зареєстровано понад 23 тис. суб’єктів малого підприємництва. З них кількість зареєстрованих малих підприємств становила близько 6 тис., та фізичних осіб-підприємців понад 17 тис. Зокрема динаміку розвитку малого підприємництва станом на квітень 2010 року в порівнянні з минулим періодом в 2009 році по м. Івано-Франківську можна прослідкувати за наступною таблицею:

№ з/п

Показники

Станом на 01.04.09р.

Станом на 01.04.2010р.

Абсолютний приріст

Темп зростання, %

1

2

3

4

5

6

1

Кількість зареєстрованих СПД, юр. осіб

9723

9862

139

101,4

2

Кількість підприємців-фізичних осіб, зареєстрованих

18924

17228

-1696

91

3

Кількість підприємців-фізичних осіб, що сплачують податки

16899

16097

-802

95

4

Кількість зареєстрованих (новоутворених) протягом звітного періоду суб’єктів господарювання – юридичних осіб (протягом січня-березня 2010р.)

81

74

-7

91

5

Кількість зареєстрованих (новоутворених) протягом звітного періоду фізичних осіб – підприємців (протягом січня-березня 2010р.)

585

447

-138

76,4

6

Кількість знятих з реєстрації (припинених) протягом звітного періоду суб’єктів господарювання – юридичних осіб (протягом січня-березня 2010р.)

37

35

-2

94,6

7

Кількість знятих з реєстрації (припинених) протягом звітного періоду фізичних осіб – підприємців (протягом січня-березня 2010р.)

295

332

37

112,5

8

Кількість юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування

1155

1205

50

104,3

9

Кількість фізичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування

10211

10287

76

100,7

10

Ними залучено до своєї діяльності найманих працівників, чол.

4829

4606

-223

95,4

11

Надходження до бюджету від СПД, всього, тис. грн.,

185440,9

180660,2

-4780,7

97,4

в т.ч. від юридичних осіб

176069

170564

-5505

96,9

від фізичних осіб

9369,6

10096,18

726,58

107,7

12

Надходження до міського бюджету єдиного податку, всього, тис. грн.,

3495,4

3709,1

213,7

106

в т.ч. від юридичних осіб, тис. грн.

1613,9

1633,7

19,8

101,2

від фізичних осіб, тис. грн.

1881,5

2075,4

193,9

110,3

13

Кількість фізичних осіб, які працюють на фіксованому податку

1506

1431

-75

95

14

Ними залучено до своєї діяльності найманих працівників, чол.

94

112

18

119

15

Надходження до міського бюджету фіксованого податку, тис. грн.

318,42

295,4

-23,02

92,8

16

Надходження до міського бюджету ринкового збору, тис. грн.

1082,3

886,4

-195,9

81,9

           Діяльність суб’єктів підприємництва в місті Івано-Франківську найбільше реалізується у таких сферах економіки міста як торгівля, діяльність готелів, ресторанне господарство, операції з нерухомим майном, оренда тощо.

Діяльність підприємств за видами економічної діяльності

за січень-березень 2010 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

№ з/п

Вид економічної діяльності

Обсяг реалізованих послуг за січень-березень 2009р, тис. грн.

Обсяг реалізованих послуг за січень-березень 2010р, тис. грн.

1

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2341,4

1776,5

2

Діяльність готелів та ресторанів

3364,4

3272,6

3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

54424,0

55286,9

4

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

4921,3

6333,5

5

Надання індивідуальних послуг

1374,1

1471,0

6

Діяльність транспорту та зв¢язку

209848,9

223744,2

         Значна увага в місті приділяється зниженню адміністративних бар’єрів для підприємців, зокрема шляхом підвищення ефективності роботи Дозвільного центру м. Івано-Франківська, діяльність якого спрямована на виконання основної функції – видача документів дозвільного характеру.
         За січень-квітень поточного року до Дозвільного центру м. Івано-Франківська звернулося 1123 суб’єкти підприємництва, яким видано 822 документи дозвільного характеру та надано 2808 консультацій.

Перспективи розвитку малого підприємництва в м. Івано-Франківську

- організація роботи у сфері реалізації державної регуляторної політики (проведення відкритих громадських обговорень проектів регуляторних актів, підготовка змін до плану діяльності виконавчого комітету з розробки проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу, відстежень результативності регуляторних актів);

- покращення доступу суб’єктів підприємництва до регуляторних актів органів місцевого самоврядування м. Івано-Франківська шляхом створення реєстру регуляторних актів;

- покращення інформованості суб’єктів підприємництва про умови здійснення підприємницької діяльності в м. Івано-Франківську шляхом підготовки та розміщення в мережі Інтернет Довідника підприємця;

- більш ширша реалізація на практиці декларативного принципу та принципу «мовчазної згоди» при отриманні документів дозвільного характеру відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на базі діяльності Дозвільного центру м. Івано-Франківська;

- вдосконалення системи надання адміністративних послуг для суб’єктів господарювання на базі діяльності Центру надання адміністративних послуг в місті Івано-Франківську;

- розробка веб-сторінки про підприємництво міста Івано-Франківська;

- розробка Програми підтримки малого підприємництва в м. Івано-Франківську на 2011-2012 роки;

- розробка на місцевому рівні нормативно-правових актів щодо сплати місцевих податків і зборів (комунальний податок, збір за використання місцевої символіки).

Актуально

До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади!
Опубліковано: 30 Лип 2020 13:54
Інформація про проведення електронного аукціону без умов з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 163,2 кв.м, які розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ю. Целевича, 4А у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 23 Лип 2020 13:59
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 196,3 кв.м, розташованих за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 69
Опубліковано: 23 Лип 2020 13:55
До уваги розповсюджувачів зовнішньої реклами
Опубліковано: 16 Лип 2020 17:13
Для абітурієнтів, яким прийшла повістка з військового комісаріату
Опубліковано: 16 Лип 2020 16:50
До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади
Опубліковано: 14 Лип 2020 10:04

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ