• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Ринок
праці

ІНФОРМАЦІЯ про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська за 2017 рік

 

          Протягом січня-грудня 2017 року до Івано-Франківської міської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості з питань працевлаштування звернулося 5957 осіб,  надано статус безробітного 2897 особам. Працевлаштовано  службою зайнятості протягом звітного періоду 3530 осіб. 

          Станом на 01.01.2018 року на обліку в Івано-Франківській міській філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості  перебувало 1493  безробітних особи. Рівень безробіття в місті склав 0,91 %   проти 0,99 %  на відповідну дату минулого року.

           Серед безробітних 65,5 % становили жінки, 71,3 % - особи, які займали посади службовців, 19,6 % - працювали за робітничими професіями, 46,4% - молодь у віці до 35 років.    

          Один з пріоритетів діяльності державної служби зайнятості – повернення громадян до продуктивної праці, прискорення їхнього працевлаштування шляхом підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

           З цією метою державна служба зайнятості здійснює професійне навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці та замовлень. Для забезпечення відповідності професійного навчання безробітних до потреб ринку праці, враховуючи перспективну потребу в робочій силі певного напряму та рівня кваліфікації, Івано-Франківською міською філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості постійно проводиться моніторинг щодо професій які користуються попитом на ринку праці. Відповідно до потреб роботодавця проводиться навчання безробітних. Протягом січня-грудня  2017 року проходили  професійне навчання (професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) 712 осіб, закінчили  професійне навчання у звітному періоді 568 осіб, працевлаштовано службою зайнятості  після закінчення навчання 560 осіб.

Також Івано-Франківською міською філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості здійснюється підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування інвалідів на робочому місці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії за професіями, що є актуальними на ринку праці міста. Протягом січня-грудня  2017 року проходили професійне навчання 21 особа з інвалідністю.

           Фахівцями  Івано-Франківської міської філії Івано-Франківського обласного  центру зайнятості проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед безробітних та незайнятого населення щодо зайняття підприємницькою діяльністю. Залучення безробітних громадян до започаткування власної справи  певною мірою впливає на стабілізацію зайнятості  в місті та створення додаткових робочих місць.

 В результаті проведеної роботи  10  осіб з числа безробітних, в тому  числа 5 учасників АТО  зареєстрували підприємницьку діяльність та отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю.

  Особливу увагу служба зайнятості приділяє працевлаштуванню молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту. Так, протягом січня-грудня 2017 року в Івано-Франківській міській філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості зареєструвались як безробітні 3 випускники професійно-технічних закладів освіти та 96  випускників вищих закладів освіти, працевлаштовано в звітному періоді 37 випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Фахівцями Івано-Франківської міської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості  проводиться робота з сприяння зайнятості кожного випускника. Випускникам надаються індивідуальні та групові консультаційні послуги з питань працевлаштування.

          Для забезпечення державних гарантій соціального захисту молоді, сприяння працевлаштуванню випускників, міським центром зайнятості протягом 2017 року проведено 4 ярмарки вакансій для випускників вищих навчальних закладів міста Івано-Франківська, зокрема:  фінансово-комерційного кооперативного коледжу ім.С.Граната, Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Студенти навчальних закладів були поінформовані про те, що Законом України «Про зайнятість населення» передбачена можливість  підвищення конкурентоспроможності молоді шляхом стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем. Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткової компетенції. Досвід проведення подібних заходів для студентів свідчить про об’єктивну необхідність їх організації – підприємства надають інформацію про себе, про нові проекти, нові технології, студенти мають можливість отримати актуальну інформацію про наявність вакансій, реально знайти місце майбутнього працевлаштування.

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а також  працевлаштування на них громадян, що мають додаткові гарантії  у сприянні працевлаштуванню, Законом України "Про зайнятість населення" запроваджено компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, як ефективний механізм реалізації соціального партнерства між службою зайнятості та роботодавцями. Цим правом  протягом січня-грудня 2017 року скористалися  26 роботодавців, які  створили  нові робочі місця  та працевлаштували на них за направленням центру зайнятості 45  безробітних осіб, з яких 25  -  особи що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. 

 Не варто забувати також, що через складну ситуацію у східних областях України та на Кримському півострові велика кількість людей змушена переселятись у більш безпечні населені пункти.

 Державна служба зайнятості активно сприяє цій категорії громадян у вирішенні питань, що пов'язані з працевлаштуванням та надає широкий спектр послуг, які дозволять їм повернутися до повноцінного життя.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 696 від 08.09.2015р. за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території чи зони проведення антитерористичної операції, роботодавцям надається компенсація витрат на оплату праці таких осіб.  Протягом звітного періоду  цим правом скористалися 5 роботодавців, які працевлаштували 5 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

 Станом на 01.01.2018 року на обліку в Івано-Франківській міській філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості перебувало 18 внутрішньо переміщених осіб.

         Протягом січня-грудня  2017 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 23 особи, 17 осіб  проходили професійне навчання, 3 особи брали участь у громадських роботах, 1 особа – у роботах тимчасового характеру.

         Робота з учасниками АТО з метою їх трудової та соціальної адаптації й надалі залишається одним з пріоритетних напрямів роботи Івано-Франківської міської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Для демобілізованих військовослужбовців та учасників АТО, які зараз повертаються до мирного життя, одним з найактуальніших  питань  є  самореалізація  та  працевлаштування.    Станом на 01.01.2018 року на обліку в Івано-Франківській  міській філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості перебувало  56  учасників  АТО.  Протягом січня-грудня 2017 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 33 особи, з яких 5 осіб отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, 18 осіб проходили професійне навчання, 1 особа брала участь у  роботах тимчасового характеру.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці. Протягом звітного періоду  до Івано-Франківської міської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості особи старше 45 років  за отриманням  ваучера не зверталися.

Громадські та інші роботи тимчасового характеру є засобом реалізації політики зайнятості населення, що може зняти соціальну напругу на ринку праці, сприяти соціально-економічному розвитку регіону, а також забезпечити трудову адаптацію безробітних і бути для них джерелом доходу. Такі роботи також дозволяють оперативно задовольнити потреби роботодавців у робочій силі та виконати певні види робіт за рахунок тимчасової зайнятості. Протягом звітного періоду роботодавцями міста Івано-Франківська було створено 502 тимчасових  робочих  місця, в результаті до громадських робіт було залучено 170 осіб, до робіт тимчасового характеру – 332 особи.

Актуально

Повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 453,5 кв.м, розташованих в підвалі будинку на вул. Ю. Целевича, 16В у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 17 Січ 2020 16:34
Повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлового приміщення площею 7,9 кв.м, розташованого в будинку на вул. О. Кисілевської, 40 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 17 Січ 2020 16:33
ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об’єкти комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська.
Опубліковано: 17 Січ 2020 16:32
Повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлового приміщення площею 18,7 кв.м, розташованого в будинку на вул. Вовчинецькій, 84 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 17 Січ 2020 16:31
Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради інформує щодо санаторно-курортного лікування учасників антитерористичної операції та Революції Гідності
Опубліковано: 17 Січ 2020 15:33
З 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ ЗРОСЛИ ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Опубліковано: 16 Січ 2020 12:00

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ