• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Ринок
праці

Ринок праці міста Івано-Франківська за січень-серпень 2013 року

     Ситуація на ринку праці Івано-Франківська характеризується постійним попитом на професіоналів - висококваліфікованих робітників з обслуговування і контролю за роботою технологічного устаткування, експлуатації контрольно-вимірювальних приладів та автоматів, працівників сфери торгівлі, громадського харчування, послуг.
       Основною проблемою сучасного ринку праці залишається нестача якісних робочих місць з гідною оплатою та умовами праці, особливо для молоді.
      На 1вересня 2013р в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало на обліку 2572 безробітних особи, рівень безробіття в місті склав 1,61 відс. проти 1,72 відс. на відповідну дату минулого року.
      Серед безробітних 61,6 відс. становили жінки, 66,6 відс. - особи, які займали посади службовців, 28.2 відс. - працювали за робітничими професіями, 55.3відс. - молодь у віці до 35 років.В результаті співпраці з роботодавцями протягом січня-серпня 2013 року зареєстровано 5253 вакансії, на які працевлаштовано - 4258 осіб.
     Служба зайнятості спрямовує свою роботу на забезпечення якісного надання послуг незайнятим громадянам і роботодавцям, передбачених законодавством та збільшення рівня охоплення активними заходами сприяння зайнятості населення.
      Важливу роль у забезпеченні зайнятості населення відіграє створення нових робочих місць. Протягом січня-серпня 2013 року за рахунок всіх джерел фінансування введено в дію 5205 робочих місць.
      З метою подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці, підвищення конкурентоспроможності безробітних та забезпечення роботодавців кваліфікованою робочою силою Івано-Франківський міський центр зайнятості постійно співпрацює з роботодавцями: здійснює під їхні потреби професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, організовує тимчасову зайнятість на оплачуваних громадських роботах. В січні-серпні 2013 року проходили професійне навчання 1093 особи, з яких 928 осіб працевлаштовано після закінчення навчання.
      Одним із шляхів вирішення питань працевлаштування є залучення безробітних до самозайнятості. Так, 58 безробітних осіб з початку року отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю.
      Ефективним механізмом реалізації соціального партнерства між службою зайнятості та роботодавцями є компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Новим законом "Про зайнятість населення" передбачено стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці за існуючі робочі місця і вакансії, шляхом виплати компенсації роботодавцю в розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Цим правом скористалися -36 роботодавців, які працевлаштували 57 таких осіб.
     Для підтримання та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці громадянам віком старше 45 років служба зайнятості видає ваучери на навчання, які можуть отримати і безробітні, і працюючі особи, що дасть можливість підвищити кваліфікацію або отримати нову професію чи спеціальність для пріоритетних видів економічної діяльності. Протягом червня-серпня 2013р. ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 105 громадян, які будуть проходити навчання у відповідних навчальних закладах.
      В січні-серпні 2013 року з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрачено коштів на:
     виплату допомоги по безробіттю 15268,00тис.грн.;
     виплату матеріальної допомоги в період професійного навчання 39,8 тис.грн.;
     створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних з наданням дотацій роботодавцям 4872,4 тис.грн;
     виплату одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 687,8 тис.грн.;

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ