• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Результати
повторних відстежень

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про встановлення тарифу на послугу з користування громадськими вбиральнями»

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про встановлення тарифу на послугу з користування громадськими вбиральнями»

 

Вид регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Назва регуляторного акта: «Про встановлення тарифу на послугу з користування громадськими вбиральнями».

Дата прийняття та номер рішення: 01.02.2018р. № 112.

Розробник регуляторного акту, виконавець заходів з відстеження: Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради.

Цілі прийняття: рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 01.02.2018р. № 112 «Про встановлення тарифу на послугу з користування громадськими вбиральнями» розроблено з метою забезпечення відповідності рівня тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями, розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, створення умов для беззбиткового функціонування підприємств, що надають послуги з користування громадськими вбиральнями, підвищення якості надання послуг з користування громадськими вбиральнями.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Строк виконання заходів з відстеження: травень 2019р.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: дані внутрішньо-управлінського обліку КП «Івано-Франківськ-водоекотехпром»за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

Кількісні та якісні значення  показників результативності (згідно  з АРВ, поданого розробником):

1)      Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється вимоги регуляторного акта – 1 (КП «Івано-Франківськводоекотехпром»);

2)      Кількість мешканців, які скористалися послугами громадської вбиральні – 28965 осіб в рік;

3)      Загальна сума, на яку надано послуг впродовж року – 144825,00 грн.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Цим регуляторним актом забезпечено збалансованість інтересів споживачів, послуг та суб’єкта господарювання, що надає послуги з користування громадськими вбиральнями:

- споживачами забезпечується прозорість та доступність структури плати за послуги з користування громадськими вбиральнями;

- виконавцям послуг забезпечується відшкодування вартості послуг з користування громадськими вбиральнями;

- створюються умови стабілізації роботи суб’єкта господарювання, що надає послуги з користування громадськими вбиральнями та підвищення якості надання цих послуг.

Результатом прийнятого регуляторного акта є поліпшення санітарного стану та підвищення рівня законності у сфері благоустрою.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ