• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Результати
повторних відстежень

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту - рішення Івано-Франківської міської ради

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту -

рішення Івано-Франківської міської ради «Про внесення змін до Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську, затвердженого рішенням 45 сесії міської ради від 19.06.2014 року № 1446-45».

Вид регуляторного акта: рішення міської ради.

Назва регуляторного акта: Про внесення змін до Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську, затвердженого рішенням 45 сесії міської ради від 19.06.2014 року № 1446-45.

Дата прийняття та номер рішення: №247-15 від 30.08.2018р.  

Розробник регуляторного акту, виконавець заходів з відстеження: Управління земельних відносин Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради.  

Цілі прийняття: сприяння розвитку підприємств промислового сектору, підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників, збільшення надходжень до міського бюджету від плати за землю.

Тип відстеження: Повторне відстеження.

Строк виконання заходів з відстеження: серпень 2018 року.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних.

Для відстеження результативності використовуються такі показники результативності за період з 01.07.2017р. по 30.06.2018р.:

- сума надходжень орендної плати до міського бюджету;

- кількість договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди, укладених з суб’єктами підприємницької діяльності.

Кількісні та якісні значення показників результативності :

Назва показника

За період з 01.07.16р. по 30.06.17р.

За період з 01.07.17р. по 30.06.18р.

  1. Сума надходжень орендної плати до міського бюджету (тис.грн.)

51 834,6

51 873,8

  1. Кількість договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди, укладених з суб’єктами підприємницької діяльності

227

196

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має недостатній рівень досягнення визначених цілей, зростання надходжень орендної плати незначне, окремі положення регуляторного акту реалізуються неефективно, регуляторний акт потребує  перегляду.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ