• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Результати
базових відстежень

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про перелік платних послуг та цін на них, що виконуються архівним відділом міської ради»

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту

рішення виконавчого комітету  Івано-Франківської міської ради  «Про перелік платних послуг  та цін на них, що виконуються архівним відділом міської ради»

   

  Вид регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

      Назва регуляторного акта:  Про перелік платних послуг  та цін на них, що виконуються архівним відділом міської ради .

    Дата прийняття та номер рішення: 21.09.2017р. №767

    Розробник регуляторного акту, виконавець заходів з відстеження: архівний відділ  Івано-Франківської  міської ради.

    Цілі прийняття: приведення розміру цін на платні архівні послуги  у відповіджність до вимог чинного законодавства, поліпшення фінансового становища архіву, що сприятиме  більш раціональному  використанню коштів місцевогобюджету.

    Тип відстеження: Базове відстеження.

    Строк виконання заходів  з відстеження: вересень 2017 року

    Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод

     Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних:

    Відповідно до інформації за період з 01.01.2017 р. по 21.09.2017 року відстежувались такі показники:

-  обсяг коштів отриманих від надання платних послуг;

-  кількість послуг, наданих на платній основі.

   Кількісні та якісні значення показників результативності:

Кількісні показники:

1. Обсяг коштів отриманих від надання платних послуг – 14281грн.

2. Кількість послуг, наданих на платній основі - 856.

  Якісні показники:

      Рішення виконавчого комітету  Івано-Франківської міської ради  «Про перелік платних послуг  та цін на них, що виконуються архівним відділом міської ради» від 21.09.2017р. №767 надруковане в газеті «Західний кур’єр»    та оприлюднене на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради, доступ до якого необмежений.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ