• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Результати
базових відстежень

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018р. №106-19

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018р. №106-19

 

Вид регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

 

Назва регуляторного органу: Івано-Франківська міська рада

 

Назва документа: проект рішення міської ради «Про внесення змін в Правила благоустрою міста Івано-Франківська»

 

Розробник аналізу регуляторного впливу: Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради

 

Цілі прийняття: Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення законодавчо учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, а також забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно – гігієнічним нормам та правилам.

 

Тип відстеження: базове відстеження

 

Строк виконання заходів з відстеження: травень 2018

 

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: дані внутрішньо-управлінського обліку за період з 02.05.17 по 02.05.18.

 

Кількісні і якісні значення показників результативності:

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється вимоги регуляторного акта – всі суб’єкти господарювання.

- кількість складених протоколів щодо порушення вимог регуляторного акта – 1490 протоколів про адміністративне правопорушення.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ