• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Громадські
обговорення

Результати проведення відкритого громадського обговорення проекту регуляторного акта - рішення Івано-Франківської міської ради «Про внесення змін до Положення про здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Івано-Франківську»

Результати проведення відкритого громадського обговорення проекту регуляторного акта - рішення Івано-Франківської міської ради «Про внесення змін до Положення про здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Івано-Франківську»

 

12.04.2019 р. о 14-30 год. в приміщенні виконавчого комітету міської ради (вул. Грушевського,21, в залі засідань, каб. 311) відбулося  відкрите громадське обговорення проекту регуляторного акта – рішення Івано-Франківської міської ради «Про внесення змін до Положення про здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Івано-Франківську»

 

Ініціатор проведення – Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради.

 

Організатор проведення – відділ промисловості та розвитку підприємництва управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

 

ВИСТУПИЛИ:

І.Гриненько:

повідомив присутнім мету, цілі регулювання та правові аспекти підготовки проекту рішення Івано-Франківської міської ради «Про внесення змін до Положення про здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Івано-Франківську».

Одним із найбільш частих фактів, які встановлюють в процесі здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м.Івано-Франківську, є користування земельними ділянками комунальної форми власності на території м. Івано-Франківська фізичними та юридичними особами за відсутності належної плати за землю та належно оформлених і зареєстрованих речових прав на землю. Дані факти шкодять інтересам територіальної громади.

Земельним кодексом України, Податковим кодексом України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка, а плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, на підставі даних нормативної грошової оцінки земель.

Відповідно до п. 6.1. діючого Положення про здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м.Івано-Франківську матеріали зібрані на підготовчому етапі та в результаті проведення обстеження, в результаті яких виявлені порушення законодавства, внаслідок яких територіальній громаді міста завдано збитків, направляються на розгляд комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам для вжиття заходів цивільно-правового характеру.

Великою Палатою Верховного Суду у справі №629/4628/16-п від 16.07.2018р., в якій розглядались правовідносини щодо стягнення збитків за користування землею без належно оформлених і зареєстрованих речових прав, зроблено висновок про те, що до зазначених правовідносин відсутні підстави для застосування приписів чинного законодавства України про відшкодування шкоди (збитків) власникам земельних ділянок оскільки, враховуючи приписи частини другої статті 120 ЗК України, не є правопорушенням відсутність у власника будинку, будівлі, споруди зареєстрованого права оренди на земельну ділянку, яка має іншого власника і на якій ці будинок, будівля, споруда розташовані.

Великою Палатою Верховного Суду також зазначено, що до моменту оформлення власником об'єкта нерухомого майна права оренди земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, відносини з фактичного користування земельною ділянкою без укладеного договору оренди та недоотримання її власником доходів у вигляді орендної плати є за своїм змістом кондиційними (зобов'язаннями, що виникають внаслідок збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав). Фактичний користувач земельної ділянки, який без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки зберіг у себе кошти, які мав заплатити за користування нею, зобов'язаний повернути ці кошти власнику земельної ділянки на підставі частини першої статті 1212 ЦК України.

Відповідно до п.5. ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Таким чином несплачені в належному розмірі кошти за користування земельними ділянками на території м. Івано-Франківська без належних правовстановлюючих підстав є безпідставно збереженими коштами за рахунок Івано-Франківської міської ради.

Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є органи місцевого самоврядування, що застосовують норми чинного законодавства з питань земельних відносин та які від імені територіальної громади розпоряджаються землями міста, та суб'єкти господарювання, інші юридичні та фізичні особи, у користуванні яких перебувають землі міста.

Отже, зазначена проблема потребує вирішення шляхом внесення змін до Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності у м. Івано-Франківськ.

А.Соболевський:

Зазначив, що окрім описової частини проблеми в аналізі регуляторного впливу, вищезазначеного проекту рішення, повинна бути вказано обґрунтування проблеми, її масштабу у цифровому вимірі. Оскільки без цифрового обґрунтування неможливо відслідкувати результати впливу регуляторного акту, його ефективність.  

В свою чергу для визначення масштабу проблеми місто повинне провести інвентаризацію землі та затвердити генеральний план міста Івано-Франківська.

І.Гриненько:

Повідомив, що вартість проведення інвентаризації становить близько 20 млн грн., що є суттєвим навантаженням на бюджет міста. Крім того, інвентаризація землі та затвердження генерального плану міста не вирішують зазначеної проблеми.

С.Чирва:

Звернув увагу, що внаслідок не встановлених меж земельних ділянок за місцем проживання громадян, вони змушені звертатися до комунального підприємства і платити кошти за послуги внесення в земельний кадастр.

М.Семанишин:

Повідомив, що дане рішення не поширюється на земельні ділянки приватної форми власності цільове призначення яких – для будівництва та обслуговування житлових будинків.

А.Соболевський:

Зауважив, що в проекті рішення та в аналізі регуляторного впливу повинно бути вказано конкретні статті законів на підставі яких розроблено дане Положення. Якщо в законодавстві не передбачено повноваження міських рад приймати такий нормативно-правовий акт він буде вважатися прийнятим незаконно.

Також А.Соболевський запитав скільки додаткових надходжень до міського бюджету забезпечило прийняте Положення, скільки земельних ділянок було оформлено з 2014 року, а також яка кількість суб’єктів господарювання на яких  поширюється дане рішення.

 

І.Гриненько:

Повідомив, що дана інформація буде доопрацьована та вказана в аналізі регуляторного впливу. У відсотковому еквіваленті за період здійснення самоврядного контролю було проінвентеризовано до 4% територій міста Івано-Франківськ. Щодо кількості суб’єктів господарювання, І.Гриненько зазначив, що дія Положення поширюється на землекористувачів земель комунальної форми власності.

С.Чирва:

Надав пропозицію доопрацювати дане Положення та привести у відповідність до чинного законодавства України.

А.Соболевський:

Зауважив, що в розділі 8 Аналізу регуляторного впливу (АРВ) не зазначено прогнозні показники результативності регуляторного акта, без яких даний аналіз не є обґрунтованим. До прикладу не вказано такі показники:

  1. Надходження до міського бюджету плати за земельні ділянки;
  2. Кількість випадків виявлених користування земельними ділянками без належно оформлених і зареєстрованих речових прав на землю комунальної власності на території міста Івано-Франківська.

Оскільки Положення було прийнято ще в 2014 році в Департаменті комунальних ресурсів повинна міститись дана інформація за минулі роки.

Р.Чернов:

Повідомив, що здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель міськими радами передбачено Земельним кодексом України. За 2018рік завдяки діям самоврядного контролю до міського бюджету надійшло 1,8 млн.грн.  Також зазначено, що дія даного положення розповсюджується на невизначене коло осіб, адже неможливо наперед встановити скільки суб’єктів господарювання будуть в майбутньому користуватись земельними ділянками без належної сплати та належного оформлення землекористування. Статистичні дані щодо встановлених фактів землекористування без належного оформлення та належної сплати за минулий період, а також конкретні норми законодавства щодо самоврядного контролю будуть зазначені в АРВ.

А.Соболевський:

Надав наступні пропозиції:

1)    Скасувати дане Положення про здійснення самоврядного контролю, як таке що не відповідає законодавству України.

2)    Створити сприятливі умови землекористувачам для оформлення права користування земельною ділянкою.

С.Чирва:

Заявив, що підприємці проти даного проекту рішення, оскільки їх інтереси не враховані.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

за результатами обговорення рекомендовано розробнику регуляторного акта внести проект рішення на розгляд виконавчого комітету та міської ради з врахуванням обґрунтованих пропозицій, що прозвучали під час громадського обговорення.

Актуально

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 85,2 кв.м в будинку на вул. Дністровській, 63 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 09 Лип 2020 14:50
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 44,8 кв.м в будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 66 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 09 Лип 2020 14:48
ПАМ'ЯТКА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕТИНАЮТЬ КОРДОН З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ АБО РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ
Опубліковано: 08 Лип 2020 14:31
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 453,5 кв.м, розташованих в підвалі будинку на вул. Ю. Целевича, 16В у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 07 Лип 2020 8:52
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – складу мінеральних добрив на вул. І.Франка, 2Б в с. Добровляни Тисменицького району
Опубліковано: 07 Лип 2020 8:51
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 15,5 кв.м на вул. Бельведерській, 4 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 07 Лип 2020 8:49

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ