• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Промисловість

Промисловий комплекс у І півріччі 2017 року

Промисловий комплекс у І півріччі 2017 року

 

Завдяки багатогалузевості промислового комплексу, наявності у місцевих підприємств замовлень, ринків збуту в країнах Європейського Союзу (а це 56,5% експорту товарів у країни ЄС від загального обсягу експорту по місту) промисловими підприємствами міста за І півріччя 2017 року досягнуто збільшення обсягів реалізації продукції на 12,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого  року.

Обсяг реалізованої промислової продукції за І півріччя 2017 року в м.Івано-Франківську склав 5556,6 млн.грн. (проти 4928,5 млн.грн. за аналогічний період 2016 року). У розрахунку на одного мешканця міста обсяг реалізованої промислової продукції склав 22 тис.грн.

Частка підприємств переробної галузі у структурі загального обсягу реалізації склала 30%.

Значну питому вагу у структурі реалізації підприємств переробної галузі займали підприємства машинобудування і виробництва металевих виробів (50,2%) та підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (23,4%).

Завдяки розширенню виробничих потужностей, ринків збуту в країнах ЄС з нарощенням обсягів реалізації працюють підприємства машинобудівної промисловості та підприємств з виробництва металевих виробів. Їх обсяги реалізації у І півріччі ц.р. склали 911,6 млн.грн. проти 869,4 млн.грн. у І півріччі 2016 року. Беззаперечними лідерами галузі є ДП ВО "Карпати",  ТОВ "Електролюкс Україна", ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед". Збільшено обсяги реалізованої продукції на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, з виготовлення деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, хімічної галузі.

Попри збільшення обсягів виробництва та відповідно обсягів реалізації продукції на окремих підприємствах харчової галузі, зокрема на ПАТ "Івано-Франківський мʼясокомбінат" ДП "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів" тощо, спостерігається значний спад обсягів реалізації продукції в цілому по харчовій галузі.

З метою популяризації місцевої продукції та сприяння в реалізації місцевим товаровиробникам проводяться промоційні акції "Купуємо івано-франківське – даємо роботу іванофранківцям", щорічні передсвяткові ярмарки, тематичні фестивалі тощо, учасниками яких було понад 20 промислових підприємств основного кола та підприємці Івано-Франківська, зокрема ряд суб’єктів господарювання харчопереробної галузі, машинобудівної, легкої та інших галузей промисловості. Під час акції мешканці та гості міста мали змогу більш детально ознайомитися з напрямками виробничої діяльності промислового комплексу Івано-Франківська.

З метою найуспішніших суб'єктів господарської діяльності, вшанування лідерів економічного розвитку та ознайомлення громади міста з їх здобутками проведено щорічну церемонію нагородження переможців акції вшанування лідерів економічного розвитку "Тріумф-2016". Переможців визначено у 14 номінаціях.

 

Інвестиційна політика і зовнішньоекономічна діяльність

Івано-Франківськ характеризується високим рівнем привабливості для здійснення інвестицій, свідченням цього є рішення агентства "Кредит-Рейтинг" щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості до uaINV5-.

Також важливим показником для потенційних інвесторів є наявність позитивної кредитної історії міста. Так, за результатами оновлення кредитного рейтингу у травні 2017 року національним агентством "Кредит-Рейтинг" підтверджено рівень рейтингу "uaBBB+" та прогноз "стабільний", що характеризує достатню кредитоспроможність міста.

Для презентації інвестиційного потенціалу міста та залучення потенційних інвесторів працює інвестиційний Web-сайт http://invest-if.com/ , на якому розміщена вся наявна інформація про індустріальний сектор, експортні поставки, перелік вільних земельних ділянок та  виробничих площ, а також зазначені успішно реалізовані start-up проекти.

         Важливим є те, що на підприємствах промисловості зосереджено 69,8% загального обсягу акціонерного капіталу або 324,6 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій.

З країн ЄС з початку інвестування станом на 01.04.2017 року внесено 437 млн.дол. США інвестицій (94% загального обсягу акціонерного капіталу). Інвесторами виступили 45 країн світу.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 01.04.2017р. склав 465,1 млн.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення в м.Івано-Франківську був у три  вищий, ніж по області (до відома: 1859,1 дол.США - по місту, 611,7 дол.США – по області).

Важливим фактором відносної стійкості економіки обласного центру до коливань у економіці країни є також орієнтація івано-франківських підприємств-експортерів переважно на ринки країн Європи.

Зокрема, в обласному центрі обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 5 місяців поточного року становив 96 млн.дол. або 72,3% від загального обсягу експорту по місту та збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 2015р. на 7,1%. Підприємства Івано-Франківська активно здійснювали зовнішньоекономічну діяльність із 72 країнами світу.

Обсяги  експорту  товарів у січні-травні 2017р. склали 132,7млн.дол. США, імпорту – 87,9 млн.дол. США. Порівняно до січня-травня  2016 року обсяги експорту  збільшилися на 3,9%, імпорту – на 21,3%. Найбільші експортні поставки з Івано-Франківська здійснювалися до Румунії, Нідерландів, Чехії, Іспанії, Єгипту, Ізраїлю, Бельгії, Туреччини, Польщі. 

Найбільшими підприємствами – експортерами є: ТОВ "Імперово Фудз", ДП ВО "Карпати",  ТОВ "Електролюкс Україна", ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед".

Імпорт товарів в Івано-Франківськ з країн ЄС становив 74,9% від загального обсягу імпорту товарів і становив на 01.06.2017р. – 65,8 млн.дол.США. Вагомими були надходження товарів з Румунії, Німеччини, Чехії, Китаю, Італії, Польщі, Угорщини, Саудівської Аравії.

Для покращення інвестиційного розвитку міста заплановано проведення ІІІ Міжнародного інвестиційного форуму "Партнерство і Перспектива"  26-27 жовтня 2017 року.

 

Розвиток підприємництва та регуляторна політика

Середні та малі підприємства, які діють на території Івано-Франківська становлять 99,9% від загальної кількості економічно активних підприємств міста, в тому числі частка малих підприємств становить - 96%. Загальна кількість підприємств складає 3209, з них великих – 4, середніх – 125, малих – 3080.

Внесок середніх та малих підприємств у загальний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами міста складає 73,8%, з них малих – 24,6%. На середніх та малих підприємствах працює 89,6% найманих працівників усіх підприємств-суб’єктів господарської діяльності міста.

Станом на 01.07.2017 року на території м.Івано-Франківська зареєстровано 24 252 суб’єкти підприємницької діяльності. З них 11 885 є юридичними особами та 12 367 - фізичними особами-підприємцями. Слід відзначити, що спостерігається збільшення кількості зареєстрованих СПД у порівнянні з початком року на 1,6%. 

Протягом І півріччя 2017 року збережено тенденцію збільшення надходжень по податкових платежах від суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з показниками 2016р. Основу зростання становить єдиний податок. За І півріччя 2017 року  підприємцями сплачено 82,1 млн. грн. єдиного податку, що становить 155,5% до запланованого.

Для сприяння діяльності місцевих структур, підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-початківцям потенційні та діючі суб’єкти підприємництва мають можливість отримувати в Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" при ІФНТУНГ комплекс бізнес-послуг на безкоштовній основі. У вересні поточного року заплановано організувати навчання для учасників АТО з курсу "Основи програмування", існує можливість залучення учасників АТО до вивчення іноземних мов на курсах в Українсько-Канадському СП "МБЕРІФ Бізнес-Центр".

В рамках реалізації заходів Програми підтримки малого підприємництва на 2017-2018р.р. опрацьовано запровадження механізму відшкодування частини відсоткових ставок по кредитуванню для малого та середнього підприємництва. З метою фінансової підтримки розвитку підприємництва підготовлено проект рішення міської ради про Порядок надання фінансово-кредитної допомоги субʼєктам господарювання в м.Івано-Франківську.

Проте, незважаючи на існуючий в місті сприятливий бізнес-клімат, такі фактори, як: відсутність реального доступу малого і середнього бізнесу до кредитних та інших фінансових ресурсів, підвищення вартості енергоресурсів, сировини, матеріалів, зростання цін постачальників та посередницьких структур та низька купівельна спроможність населення і, як наслідок, – скорочення попиту на місцеву продукцію, сповільнюють розвиток підприємництва. Ці та інші зовнішні фактори призводять до недостатньо прозорого ведення підприємницької діяльності (велика кількість підприємств, що декларують виплату заробітної плати на рівні мінімально допустимої, наявність незареєстрованих працівників тощо).

          Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" забезпечено дотримання процедури прийняття та відстеження результативності поточних регуляторних актів, підготовлено 22 проектів регуляторних актів, у тому числі 11 проектів рішень міської ради, проведено 22 громадських обговорення відповідно.

Погодження проектів регуляторних актів – рішень міської ради здійснено в Державній регуляторній службі України.

Інформація про здійснення регуляторних процедур висвітлюється на офіційному сайті м.Івано-Франківська та в групі "Регуляторна політика в Івано-Франківську" у соціальній мережі "Facebook".

 

 

Актуально

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою
Опубліковано: 18 Вер 2020 9:12
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 27,5 кв.м в будинку на вул. Шевченка, 1 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 17 Вер 2020 14:53
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону без умов з продажу об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва на вул Стефаника, 31 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 17 Вер 2020 14:50
Що робити при виявленні коронавірусної інфекції у закладі освіти?
Опубліковано: 16 Вер 2020 9:17
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 15,5 кв.м на вул. Бельведерській, 4 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 11 Вер 2020 9:59
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 70,6 кв.м в будинку на вул. Грушевського, 14 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 11 Вер 2020 9:54

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ