• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Кращі
практики економічного розвитку

Практика стратегічного та оперативного планування (в тому числі сіл)

      Передумови
      У 1999 році виконавчим комітетом міської ради вперше при підтримці громади було сформовано Стратегічний план економічного розвитку міста Івано-Франківська до 2010 року.
      Починаючи з 2002 року у місті почали динамічно нарощуватися темпи розвитку практично всіх галузей народного господарства, в тому числі і малий та середній бізнес. Розвиток економіки, як і соціальної сфери міста, вимагав нових пріоритетів і нового стратегічного бачення. Тому у 2005 році лідери громади міста прийняли рішення про потребу нового стратегічного плану економічного розвитку. Однак, ні міська влада, ні члени Комітету з управління реалізацією плану (КУРП) не мали достатньо відповідного досвіду.
      Саме в цей час в Україні за фінансової підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) почав працювати проект «Економічний розвиток міст» (ЕРМ). І в першу «хвилю» співпраці міст-партнерів з проектом ЕРМ для отримання методологічної та практичної допомоги ввійшло місто Івано-Франківськ.
      Практика та результати
      Комітетом з управління реалізацією плану (КУРП), куди ввійшли працівники виконавчого комітету міської ради, керівники промислових підприємств, банків, комунальних підприємств, бізнесових структур, науковці, радники та консультанти проекту ЕРМ, був розроблений сучасний варіант Стратегічного плану економічного розвитку на 2005-2010 роки, адаптований до ринкової економіки та євроінтеграційних процесів українського суспільства.
      План визначив кроки, спрямовані на:
      1) зміцнення бізнесу в місті Івано-Франківську, поліпшення ділового й інвестиційного клімату;
      2) сприяння розвитку людських ресурсів ;
      3) поліпшення рівня комунальних послуг та стану комунальної інфраструктури.
      Ці питання взаємопов’язані, їх можна ефективно вирішувати лише в тому разі, якщо вони сприймаються, як елементи одного цілого. Саме тому реалізація цілей з одного критичного питання сприятиме поліпшенню ситуації по інших напрямках.
      Наявність Стратегічного плану стала важливою передумовою одержання фінансової підтримки від проекту ЕРМ. Як продовження співпраці з міжнародними партнерами, було розроблено Концепцію проекту «Запровадження ефективної системи маркетингу інвестиційних можливостей міста Івано-Франківська з метою залучення потенційних інвесторів» для розгляду можливості фінансування з Інноваційного фонду проекту ЕРМ. Внаслідок реалізації проекту в лютому 2008р. міська рада отримала комп’ютерну та офісну техніку на суму 30 тис.грн.

Щопіврічно здійснювався моніторинг виконання Стратегічного плану, інформація про виконання подавалась в проект ЕРМ та розміщувалась на WEB-сторінці.
      Найбільш вагомим результатом по першому критичному питанню було створення Хриплинської промислово-інвестиційної зони, що дало змогу залучити таких потужних іноземних інвесторів, як італійська фірма «Антоніо Мерлоні» та американська фірма «Тайко Електронікс».

Детальніше варто зупинитися на другому критичному питанні – розвиток людських ресурсів, оскільки збереження і розвиток трудового потенціалу – це стратегічне завдання щодо забезпечення сталого розвитку території. Тому розпорядженням міського голови від 21.05.2007р. №288-р було створено міський центр людських ресурсів (МЦЛР), як консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті міської ради, метою якого є дослідження поточних та прогнозних потреб ринку праці та координація попиту й пропозиції робочої сили.
      За результатами засідань МЦЛР проведено оцінку поточних та прогнозних потреб міста в трудових ресурсах, координацію встановлення партнерських зв’язків між підприємствами та профтехосвітніми навчальними закладами, тестування у всіх ЗОШ міста учнів на профобстеження та профпридатність, популяризація серед старшокласників виробничих професій та передових технологій, започатковано програму навчання молоді, зокрема, бізнесменів-початківців по лінії міжнародної технічної допомоги, тощо. Однією із форм участі зацікавлених сторін у розв’язанні актуальних питань ринку праці стало проведення засідань «круглих столів» на теми:
      - «Створення та запровадження нової моделі взаємовідносин навчального закладу і роботодавця»;
      - «Зайнятість громадян з особливими потребами – основне завдання держави»;
      - «Збереження трудового потенціалу в умовах фінансово-економічної кризи».
      Зусиллями МЦЛР, з метою професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл міста та пропаганди робітничих професій, виготовлено відеоролики з презентаціями ПТНЗ (їх у місті 9 одиниць). Ці відеоматеріали транслювалися у весняно-літній період 2008 року на світодіодних відеоекранах на Вічевому майдані та біля Ратуші, а також були продемонстровані у старших класах ЗОШ міста.
      Задля ефективного вирішення проблем соціально-економічного розвитку приміських сіл, поєднання зусиль та ресурсів міської та сільських громад Комітетом з розробки стратегічного плану розвитку сіл, які входять до Івано-Франківської міської ради, після розгляду результатів вивчення середовища було визначено стратегічне бачення та три основні напрямки розвитку сіл:
      - розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;
      - будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери;
      - розвиток бізнесу і туризму.
      17 червня 2008р. ХХУІІІ сесією Івано-Франківської міської ради, а перед тим сесіями сільських рад, затверджено Стратегічний план розвитку сіл, що входять до Івано-Франківської міської ради, до 2012 року.
      Тільки спільними зусиллями місцевої влади, підприємницького середовища, територіальної громади можлива успішна реалізація завдань, накреслених стратегічними планами.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ