• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Функціонування
СУЯ

Результати щорічного аналізування вищим керівництвом виконавчого комітету стану функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради в 2013 році

Відповідно до Настанови з якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та Інструкції з аналізування системи управління якістю керівництвом виконавчого комітету міської ради (І-СУЯ/14) проведено аналізування функціонування системи управління якістю у 2013 році.

Впровадження новітніх реформ в діяльність органів влади, підвищення надання якості послуг населенню та впровадження нових технологій, здатних відкрити широкі можливості для забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів виконавчої влади, стали одними із основних напрямків роботи виконавчого комітету міської ради у 2013 році.

Використання інноваційних технологій, як один із засобів забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного і ефективного функціонування системи управління якістю, сприяє підвищенню якості надання адміністративних послуг населенню та ефективності діяльності органів виконавчої влади і тим самим забезпечує дотримання Політики якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Забезпечення надання якісних адміністративних послуг населенню   

є одним із пріоритетних напрямків роботи виконавчих органів Івано-Франківської міської ради. Відкриття та постійне удосконалення функціонування Центру надання адміністративних послуг є одним із найбільш дієвих інструментів, завдяки яким стає можливим досягнення високих міжнародних стандартів якості.

На сьогоднішній день Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська – це 720 кв.м. по-сучасному обладнаного приміщення відкритого типу (без кабінетів), де розташовано 29 робочих місць адміністраторів, державних адміністраторів та державних реєстраторів, обладнаних новітньою комп’ютерною технікою та об’єднаних в одну комп’ютерну мережу.

ЦНАП обладнаний зручними місцями для очікування громадян. До послуг відвідувачів з дітьми – дитячий куток. Приміщення ЦНАП обладнане пандусом для доступу маломобільних громадян-інвалідів, осіб з дитячими візками тощо, на першому поверсі обладнано банківську касу, в якій можна здійснити оплату за окремі адміністративні послуги, надаються послуги з виготовлення ксерокопій документів.

Для ефективної діяльності Центру надання адміністративних послуг розроблено програмне забезпечення «Універсам послуг», в якому реалізовано усі функції та етапи надання адміністративних послуг і дозвільних процедур в електронному вигляді, запроваджено новітню технологію – СМС-інформування про факт виконання послуги.

У 2013 році в Центрі надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська надано 37 270 послуг та 6 991 консультація.

Крім того, 36 836 адміністративних послуг надано мешканцям міста департаментом соціальної політики, 768 - архівним відділом, 75- фондом комунальної власності територіальної громади міста та 4398-відділом звернень громадян.

З метою забезпечення зручності та оперативності отримання замовниками необхідної інформації щодо отримання адміністративних послуг створено та функціонує веб-сайт Центру надання адміністративних послуг, на якому можна:

-  ознайомитися з режимом роботи Центру надання адміністративних послуг;

-   ознайомитися з переліком та всією необхідною інформацією щодо адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами міської ради;

-   зареєструватися на прийом в системі «Електронна черга» Центру надання адміністративних послуг;

-   отримати інформацію, щодо виконання адміністративної послуги чи дозвільної процедури шляхом введення коду зворотнього зв’язку, який був отриманий при поданні документів в Центрі надання адміністративних послуг та ін.

Веб-сайт працює разом з програмним комплексом «Універсам послуг» та системою електронної черги ЦНАП http://www.cnap.if.ua/.

В зв’язку із прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги» велика увага впродовж року приділялася приведенню роботи ЦНАП у відповідність до вимог даного закону.

В зв’язку з цим, у 2013 році проведено аналіз та внесено зміни до Реєстру надання адміністративних послуг, підготовлено ряд розпорядчих документів пов’язаних з впорядкуванням переліку адміністративних послуг, форм інформаційних та технологічних карток послуг та приведенням у відповідність до закону структури ЦНАП.

Впродовж року з цього приводу було підготовлено розпорядження міського голови від 21.02.13р. №64-р «Про адміністративні послуги» та розпорядження міського голови від 18.03.13р. №98-р «Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 13.03.13р. №124 «Про затвердження переліку адміністративних послуг» та рішення сесії міської ради від 24.12.2013 року №1285-40 «Про затвердження переліку адміністративних послуг».

Рішенням сесії міської ради від 24.12.2013 року №1285-40 «Про затвердження переліку адміністративних послуг» затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами міської ради (88 послуг, які надаються в ЦНАП), перелік адміністративних послуг, які надаються Департаментом соціальної політики виконкому міської ради (30 послуг) та перелік документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, які надаються в Дозвільному центрі м.Івано-Франківська.

Відповідно до нових переліків до кожної адміністративної послуги розроблено, перевірено та введено в дію оновлені інформаційні та технологічні картки, проведено їх заміну в структурних підрозділах, на інформаційному стенді в Центрі надання адміністративних послуг та на офіційному веб-сайті міста.

Рішенням сесії міської ради від 24.12.2013 року №1286-40 «Про внесення змін до рішення міської ради від 11.07.2002р. «Про структуру та чисельність виконавчих органів міської ради» відділ дозвільно-погоджувальних процедур (Дозвільний центр м. Івано-Франківська) та відділ державної реєстрації (Реєстраційна палата) виконавчого комітету міської ради реорганізовано в управління адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська) виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з чисельністю 14 штатних одиниць та затверджено регламент роботи даного підрозділу рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.12.2013 року №675 «Про затвердження нової редакції Регламенту роботи управління адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська)», яке було підготовлено як регуляторний акт та пройшло громадські слухання. Затверджено положення про відділ адміністративних послуг, про відділ дозвільно-погоджувальних процедур (Дозвільний центр м.Івано-Франківська), відділ інформаційних технологій та комунікативної роботи управління адміністративних послуг. Розроблено посадові інструкції працівників управління адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська).

Приведено у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» графік прийому громадян у ЦНАП. Відповідно до нового графіку прийом громадян проводиться шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. Також, двічі на тиждень (понеділок, четвер) здійснюється прийом суб’єктів звернень до 20-ї години та в суботу до 16-ї години.

Адміністраторам Центру виготовлено іменні, гербові печатки та ідентифікатори для належного виконання службових обов’язків.

Приведено у відповідність до прийнятих змін інтерактивний сайт ЦНАПу (cnap.if.ua): розміщено карту з наявними сполученнями громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування до приміщення Центру надання адміністративних послуг.

У відповідності до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про адміністративні послуги» в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) встановлена скринька для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

З 02.09.2013 року адміністратори Центру надання адміністративних послуг розпочали прийом документів «Реєстрація місця проживання/перебування» та «Зняття з реєстрації місця проживання». Станом на 30.11.2013 року, адміністраторами Центру з даних питань прийнято 187 документів та надано 743 консультації. Механізм надання послуг «Реєстрація місця проживання/перебування» та «Зняття з реєстрації місця проживання» через ЦНАП налагоджений та кожен день покращується.

З 01.12.2013 року Центр надання адміністративних послуг розпочав прийом документів щодо надання послуг «Оформлення та видача паспорта громадянина України вперше» та «Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи».

З метою контролю та забезпечення своєчасного виконання звернень громадян та юридичних осіб, розпорядчих документів виконавчого комітету міської ради керівництву виконавчого комітету для відповідного реагування готуються:

- перелік документів усіх рівнів, не виконаних в установлені терміни (щотижнево та щомісячно, станом на 21 число);

- довідка по виконавській дисципліні (щоквартально);

- інформація про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у Департаментах, відділах та управліннях виконавчого комітету міської ради (щопіврічно розглядається на засіданні виконавчого комітету);

- інформація про роботу із зверненнями громадян у Департаментах, управліннях та віділах виконавчого комітету міської ради (щопіврічно розглядається на засіданні виконавчого комітету).

Зокрема, в Центрі надання адміністративних послуг, для підвищення рівня виконавської дисципліни у роботі з документами дозвільного характеру та надання адміністративних послуг впродовж 2012 року вжито наступних заходів:

- попереджувальний контроль шляхом регулярних нагадувань виконавцям про документи, терміни виконання яких наступлять в найближчий час;

- оперативна робота з виконавцями щодо вивчення стану виконання контрольних документів з метою попередження порушень термінів виконання документів;

- аналітична робота, спрямована на забезпечення якісного і своєчасного виконання документів.           

З метою вивчення думки мешканців міста щодо якості наданих адміністративних послуг у 2012 році проведено анкетування.

Відповідно до розпорядження міського голови від 19.11.2013р. №481-р «Про проведення анкетування», дослідження проведено в період з 20.11.2013р. по 20.12.2013р. в Центрі надання адміністративних послуг та окремих структурних підрозділах, які надають послуги населенню згідно із затвердженим переліком адміністративних послуг.

Задля отримання об'єктивних результатів до проведення анкетування було залучено Івано-Франківську обласну організацію «Молода Просвіта» та учасників проекту «Молодь і влада».

Загальна кількість осіб, які взяли участь в анкетуванні, складає 300 осіб.

Як свідчать результати дослідження, 92,7% (278 чол.) респондентів відмітиливисокий професіоналізм працівників органів виконавчої влади та наступним чином оцінили їхню компетентність і знання: 55% (165чол.) – відмінно, 37,7% (113 чол.) – добре,  5,7% (17чол.) - задовільно та 1,6% (5чол.) – незадовільно

92,3% (277 чол.), задоволені та позитивно оцінюють якість наданих послуг. З них 49,7% (149 чол.) опитаних оцінюють якість послуги на відмінно, 42,7% (128 чол.) – добре, 6% (18 чол.)– задовільно та 1,6% (5 чол.)– незадовільно.

Значно вище ніж у 2012 році, мешканці міста оцінили роботу виконавчих органів Івано-Франківської міської ради, відзначивши тим самим удосконалення роботи відділів та управлінь в цілому.

Так, у 2012 році мешканці міста оцінили роботу виконавчих органів наступним чином: 83,8% (598 чол.), в цілому оцінили роботу позитивно, на думку 14,5% громадян (104 чол.), вона була задовільною та 2% (14 осіб) вважали, що структурний підрозділ міг би працювати і краще.

У 2013 ж році, позитивно оцінили роботу відділу (управління), до якого звернулися, 91% громадян (273 чол.).  23 особи, що становить 7,7%, вважають її задовільною та тільки  1,3% (4чол.) думають, що працівникам органів виконавчої влади слід працювати краще.

В цілому, анкетування 2012 року засвідчило непогані результати і оцінку мешканців міста та дало можливість побачити окремі сторони питання якісного надання послуг населенню, які ще потребують доопрацювання та намітити кроки подальшої роботи в плані удосконалення якості надання послуг населенню.

На даний час, з метою підвищення якості надання адміністративних послуг,  виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради бере участь у наступних проектах:

 «Підтримка розвитку е-врядування в Івано-Франківській області» за підтримки програми співробітництва з розвитку і гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ Естонії та Агентства міжнародного співробітництва у сфері розвитку Уряду Швеції.

Проект передбачає низку заходів, спрямованих на покращення доступу громадян міста до електронних послуг, підвищення прозорості діяльності  органів місцевого самоврядування, здійснення конкретних кроків у просуванні електронного врядування в нашому місті, таких як електронна система управління документами, геоінфосистема, структура інтероперабельності, центр обслуговування телефонних дзвінків (call-центр). В рамках проекту 21-25 січня 2013 р. відбулась робоча поїздка в Естонію та Швецію.

 «Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі Центрів надання адміністративних послуг і розвитку співпраці між Луцьким та Івано-Франківським центрами надання адміністративних послуг та Люблінським бюро обслуговування мешканців» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.

Метою проекту є створення транскордонної мережі центрів надання адміністративних послуг,  підвищення якості та ефективності надання послуг Луцьким  ЦНАП, Івано-Франківським ЦНАП та Люблінським БОМ, удосконалення надання адміністративних послуг нерезидентам. В рамках проекту відбулись обмінні візити 17-19 червня 2013 р. в м. Луцьк та 24-26 червня 2013 р. в м. Люблін (Республіка Польща).

 «Створення регіональної мережі ЦНАП як ефективного інструменту у застосуванні інноваційних рішень з надання адміністративних послуг населенню» за підтримки Європейської комісії.

Мета проекту: посилення спроможностей та потенціалу регіональних/районних центрів надання адміністративних послуг в Івано-Франківській області задля забезпечення чесного, ефективного та прозорого надання адміністративних послуг населенню; поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в Україні.

 «Створення мобільних додатків для смартфонів та планшетів з інформацією про м.Івано-Франківськ, виконавчу владу міста, адміністративні послуги». Проект реалізуєтьсяспільно з ПРООН з метою покращення доступу до інформаційних ресурсів органів влади. Результатом проекту є розроблене програмне забезпечення «Мобільний Івано-Франківськ». За допомогою додатку користувачі отримають доступ до інформації про місто, місцеві новини, повну контактну базу даних державних та комунальних установ, соціально-культурних закладів, адміністративні послуги державних органів, дозвільні процедури, можливість впливати на розвиток міста через впровадження системи надання звернень, скарг, надання послуги переадресації користувача на телефоні «гарячі ліній», антикорупційну лінію прямого зв'язку, тощо.

В червні 2013 року виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради взяв участь в Національному конкурсі впроваджених проектів електронного урядування на регіональних рівнях, який проводився Асоціацією органів місцевого самоврядування «Міста електронного врядування» в рамках проекту «Створення депозитарію кращих практик впровадження електронного врядування на регіональному рівні», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження».

На  конкурс  було  подано  шість  реалізованих  проектів.

За реалізацію двох проектів (проект «Електронна черга» у номінації «Електронна демократія» та проект «Впровадження загальноміського електронного реєстру дітей на поступлення до ДНЗ м. Івано-Франківськ» у номінації «Електронні сервіси») виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради зайняв друге місце в трійці лідерів, які стали переможцями у двох номінаціях та отримав нагороду.

Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного

і ефективного функціонування системи управління якістю

06.03.2012р. рішенням 21 сесії міської ради затверджено Програму комп’ютеризації та програмного забезпечення структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на 2012-2014 роки.

Згідно з даною програмою та відповідно до Інструкції з управління інфраструктурою у 2013 році придбано 2 персональних комп′ютери з ліцензійним програмним забезпеченням, монтажна стійка, блок безперебійного живлення та комутатор для серверів, сканери для загального відділу та встановлено кондиціонери в чотирьох структурних підрозділах.

Забезпечено доступ посадових осіб місцевого самоврядування  до Всесвітньої мережі Internet та можливість електронного спілкування.                  Постійно здійснюється поточне та профілактичне обслуговування комп’ютерної та периферійної техніки, надається практична допомога структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради з питань експлуатації системного програмного забезпечення, оновлення антивірусних програм, видалення вірусів, експлуатації прикладного програмного забезпечення, створення архівів баз даних.

Внесено зміни та удосконалено структуру офіційного веб-сайту міста: створено нові розділи: «Транспорт міста», «Торгівля» та сім підрозділів, «Міські програми», подано інформацію про структурні підрозділи у відповідності із ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Змінено інформаційне наповнення розділу «Міська влада», в якому подано більш розгорнуту інформацію про діяльність, функції. контактні дані всіх структурних підрозділів виконавчого комітету.

Працівниками відділу програмного та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету проводиться розробка, впровадження та супровід нових програмних продуктів:

1. Проводяться роботи з розробки та впровадження програмного продукту «Діловод» в рамках впровадження електронного документообігу у виконавчих органах Івано-Франківської міської ради.

1.1. Розробляється підсистема «Вхідна кореспонденція» та «Вихідна кореспонденція».

1.2. Розроблено та впроваджено завдання «Контроль виконання документів» та «Налаштування прав доступу до документів».

Здійснено ввід інформації: опрацьовано-6330 документів, на контролі знаходиться 355 документів.

1.3. Розроблено та впроваджено Реєстр регуляторних актів. На даний час Реєстр нараховує 108 документів.

1.4. Розроблено та впроваджено функцію сканування документів.

Скановані аркуші документу автоматично об’єднуються в один файл, який заноситься до бази даних.

1.5. Розроблено та впроваджено підсистему «Електронні звернення громадян».

Електронні звернення з веб-сайту Електронний уряд міста Івано-Франківська (Інтернет приймальня) автоматично реєструються в єдиній системі електронного документообігу «Діловод».

1.6. Розроблено та впроваджено підсистему «Запити для отримання публічної інформації».

Електронні запити на отримання публічної інформації з веб-сайту Електронний уряд міста Івано-Франківська (Інтернет приймальня) автоматично реєструються в єдиній системі електронного документообігу «Діловод».

1.7. Модернізовано та розширено локальну та електромережу в службі оперативного реагування, відділі звернень громадян, серверній кімнаті та управлінні організаційно-інформаційної роботи і контролю.

1.8. Проводиться модернізація існуючого та впровадження нового серверного обладнання.

Збільшено оперативну пам'ять в двох серверах з 6 Gb до 14 Gb, придбано монтажну стійку для серверів, комутатори, блок безперебійного живлення.

За кошти державного бюджету придбано сервер для Центру надання адміністративних послуг.

В грудні 2013 року база даних веб-сайту міста переведена з сервера Прикарпатського університету на сервер виконавчого комітету. Модернізована адміністративна частина веб-сайту.

1.9. Розширено мережу безкоштовного доступу до Інтернету за допомогою технології WI-FI.

Доступ до Інтернету за допомогою технології WI-FI надано в залі засідань виконавчого комітету, в заступника міського голови з економічних питань та в приміщенні ЦНАП.

В рамках проекту «Івано-Франківськ комфортне місто» забезпечено доступ мешканців міста до мережі Інтернет з використанням технології бездротового доступу WI-FI на Вічевому Майдані (дві точки) та на площі Ринок (одна точка).

1.10. Функціонує підсистема «Реєстр актів органів місцевого самоврядування».

Створений Реєстр є базою даних розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та рішень сесій міської ради, що були прийняті після 30.11.2010 року.

Всі документи з Реєстру висвітлюються на веб-сайті «Нормативні акти Івано-Франківської міської ради» www.namvk.if.ua.

Реалізовані функції: пов’язані документи, історія та публікація, швидкий та зручний пошук інформації.

Крім того, рішенням 38 сесії міської ради від 10.10.13р. №1211-38 затверджено Програму розвитку електронного урядування у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради на 2013 – 2015 роки, яка стане основою для успішної реалізації державних цільових, міських та інших програм, розв'язання соціально-економічних проблем міста, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Івано-Франківська на 2013 рік та основними напрямами розвитку на 2014-2015 роки.

Покращення діяльності виконавчого комітету міської ради:

удосконалення структури виконавчого комітету міської ради та

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

З метою підвищення рівня компетентності посадових осіб виконавчого комітету міської ради протягом 2013 року на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій підвищили кваліфікацію 133 особи (з них 11 – новоприйнятих працівників).

12 фахівців міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді пройшли навчання на короткостроковому тематичному семінарі «Підготовка спеціалістів до здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах».

1 працівник (директор департаменту соціальної політики) пройшов навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

У квітні-червні 2013 року 26 посадових осіб місцевого самоврядування пройшли підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва (мовна підготовка).

10 жовтня 2013 року 44 посадові особи місцевого самоврядування виконавчого комітету міської ради пройшли навчання на виїзному тематичному короткостроковому семінарі «Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських стандартів».

Проводилась робота щодо направлення на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями освітньої галузі            “Державна служба” та “Державне управління” посадових осіб місцевого самоврядування. Так, скеровано на навчання до Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань “Державне управління” - 1 особа (працівник управління освіти і науки виконавчого комітету міської ради), до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань “Державне управління” - 22 особи (у І півріччі 2012 року – 15 осіб),              із них 6 – працівників виконкому міської ради, 15 – працівників самостійних структурних підрозділів виконкому міської ради та 1 працівник виконавчого комітету сільської ради.

У 2013 році закінчили навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями освітньої галузі “Державне управління” – 1 особа та “Державна служба” – 21 особа.

Протягом року у відділах і управліннях виконавчого комітету міської ради пройшли практику 25 студентів вищих навчальних закладів м.Івано-Франківська та м.Львова, а з жовтня 2013 року і по даний час проходять стажування учасники проекту «Молодь і влада».

Впродовж року організовано проведення 15 внутрішніх навчань, участь у яких взяли працівники усіх відділів, управлінь та департаментів виконавчого комітету міської ради.

14 посадових осіб підвищили свою кваліфікацію шляхом обміну досвідом.

Зокрема, у 2013 році, велика увага була приділена обміну досвіду працівників в сфері надання адміністративних послуг та функціонування Центрів надання адміністративних послуг як в Україні так, і за кордоном (в рамках реалізації проектів).

Так, в січні 2013р. 4 працівники виконавчого комітету вивчали досвід електронного самоврядування в Естонії та Швеції, в рамках реалізації проекту «Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі центрів надання адміністративних послуг та розвитку співпраці Луцького ЦНАП, Івано-Франківського ЦНАП та Люблінського Бюро обслуговування мешканців», в  червні 2013р. 9 працівників взяли участь в обмінному візиті до м.Люблін (Польща), в жовтні 2013 року керівник ЦНАП вивчала досвід функціонування ЦНАП у Німеччині.

Забезпечення відкритості та прозорості

діяльності виконавчого комітету міської ради

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчого комітету міської ради та спрощення доступу громадян та юридичних осіб до інформації про діяльність органів виконавчої влади, впровадження елементів електронного врядування в діяльність міської ради з 01.08.2012 року функціонує веб-сайт www.emvk.if.ua «Електронний уряд міста Івано-Франківська» (Інтернет-приймальня). Електронні звернення та запити на отримання публічної інформації з даного веб-сайту автоматично реєструються в єдиній системі електронного документообігу «Діловод».

Станом на 27.12.2013 року в базі даних зареєстровано 659 документів (з них 177 запити).

Постійно забезпечується ведення Реєстру актів органів місцевого самоврядування.

Всі документи з Реєстру висвітлюються на веб-сайті «Нормативні акти Івано-Франківської міської ради» www.namvk.if.ua.

Протягом року здійснювалося вдосконалення пошукової системи документів різних форматів, удосконалено функцію прикріплених документів (редагування назви документу, видалення документу), впроваджено задачу «Пов’язані документи», реалізовано функції: пов’язані документи, історія та публікація, швидкий та зручний пошук інформації. У 2013 році до Реєстру внесено1705 поточних документів, проводилася робота по наповненню Реєстру документами минулих років. Загалом протягом року підготовлено та занесено до Реєстру: 618 розпоряджень міського голови, 665 рішень виконавчого комітету, 285 рішень міської ради за 2010 рік та розпоряджень міського голови за 2009 р. - 683 і 2008 р.- 625.

На кінець 2013 року Реєстр нараховує 8638 документів.

Протягом 2013 року проведено 36 громадських слухань з обговорення питань, що мають суспільне значення.

Комітетами конкурсних торгів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради в 2013 році проведено 145 процедур (83 процедури відкритих торгів, 47 закупівель в одного учасника (в основному закупівля товарів та послуг по забезпеченню виробництва чи постачання тепла, води, електроенергії, послуг по забезпеченню водовідведення) та запит цінових котирувань – 15 торгів).

Крім того, впродовж року проведено: 34 конкурси самостійними структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради.

Інформація про роботу міської ради щочетверга висвітлюється газетою міської ради «Західний кур′єр», на ТРК «Вежа» та на офіційному сайті Івано-Франківська.

З початку року на веб-сайті виконавчого комітету розміщено 4645 повідомлень, з них – 2921 в розділ «Місцеві новини» та 434– в розділ «Анонси».

Крім того, на офіційному сайті міста розміщені звіти про роботу кожного структурного підрозділу виконавчого комітету за півріччя та в кінці року за рік, що минув.

Актуальність інформації, яка оприлюднюється на сайті, є досить високою – кожного дня веб-сторінка поповнюється більш як 20 новими повідомленнями, відвідувачів сайту цікавить база даних нормативних актів, щодня через інтернет-приймальню поступає від 1 до 3 електронних звернень.

В 2013 році внесено зміни та удосконалено структуру сайту: створено нові розділи: «Транспорт міста», «Торгівля» та сім підрозділів, «Міські програми», подано інформацію про структурні підрозділи у відповідності із ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Змінено інформаційне наповнення розділу «Міська влада», в якому подано більш розгорнуту інформацію про діяльність, функції. контактні дані всіх структурних підрозділів виконавчого комітету.

За результатами вимірювання всеукраїнського Індексу публічності місцевого самоврядування перше місце з-поміж 11 обласних центрів України посіла Івано-Франківська міська рада. Рейтинг публічності виконавчих комітетів очолив Івано-Франківськ з 80 % зі 100% можливих. Дослідження є результатом спільної роботи Мережі партнерів з вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування, створення якої ініційоване Громадянською мережею ОПОРА, кампанія здійснюється в рамках проекту за підтримки Європейського Союзу.

В рейтингу найпублічніших міських голів переможцем визнано міського голову Івано-Франківська з результатом –74 %.

Від початку року проведено 12 прямих телефонних ліній керівництва виконавчого комітету міської ради із мешканцями міста (кожен другий вівторок місяця), виступи на радіо та телебаченні. Крім того, більше 80 виступів на телебаченні та радіо проведено начальником управління економічного та інтеграційного розвитку, 19 виступів проведено директором департаменту соціальної політики.

Протягом 2013 року проведено 8 прес-конференцій за участю міського голови та 6 – за участю заступників міського голови, 1 брифінг міського голови та 1 телеміст і 2 прямих включення в ефір онлайнових каналів мовлення за допомогою електронних засобів зв’язку. Окрім того, було організовано 8 інших прес-конференцій за участю керівників структурних підрозділів.

Впродовж року проведено 14 виїздних прийомів громадян міста керівництвом виконавчого комітету міської ради за місцем проживання та праці.

Сприяння створенню умов для взаємовигідних

партнерських стосунків влади, бізнесу і громади

Для взаємовигідних партнерських стосунків влади, бізнесу, громади забезпечено виконання Угоди між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, міською організацією роботодавців та міською координаційною радою профспілок шляхом встановлення соціально-трудових гарантій для найманих працівників, врегулюванням виробничих, трудових і соціально-економічних відносин між найманими працівниками й роботодавцями. Відповідно до Угоди проводилися тристоронні консультації з питань вироблення і реалізації соціально-економічної політики в місті, а також з питань розроблення проектів програм, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, зареєстровано 182 колективних договори, зміни та доповнення до них.

З метою залучення суб’єктів підприємництва до вироблення і реалізації спільних з органами місцевого самоврядування рішень у сфері розвитку малого і середнього бізнесу протягом року проведено 10 засідань Ради підприємців при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради. Постійно проводився аналіз роботи промислових підприємств основного кола міста. Результати аналізу, а також проблемні питання, які виникали в роботі промисловості, обговорювалися з керівниками пі

Актуально

Повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 453,5 кв.м, розташованих в підвалі будинку на вул. Ю. Целевича, 16В у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 17 Січ 2020 16:34
Повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлового приміщення площею 7,9 кв.м, розташованого в будинку на вул. О. Кисілевської, 40 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 17 Січ 2020 16:33
ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об’єкти комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська.
Опубліковано: 17 Січ 2020 16:32
Повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлового приміщення площею 18,7 кв.м, розташованого в будинку на вул. Вовчинецькій, 84 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 17 Січ 2020 16:31
Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради інформує щодо санаторно-курортного лікування учасників антитерористичної операції та Революції Гідності
Опубліковано: 17 Січ 2020 15:33
З 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ ЗРОСЛИ ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Опубліковано: 16 Січ 2020 12:00

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ