• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Функціонування
СУЯ

Результати щорічного аналізування вищим керівництвом виконавчого комітету чинної у виконкомі міської ради системи управління якістю та стану її функціонування у 2011 році

Відповідно до п.5.6 Настанови з якості та Інструкції з аналізування системи управління якістю керівництвом виконавчого комітету міської ради (І-СУЯ/14) у виконавчому комітеті міської ради  проведено аналізування чинної системи управління якістю.

Система управління якістю впроваджена у виконавчому комітеті міської ради у 2008р. За цей час зроблено багато роботи в плані досягнення поставлених цілей, але основне, що запровадження цього нововведення дало розуміння працівникам того, що основним у їхній роботі є якісне надання послуг мешканцям міста. Тому,

одним із основних напрямків роботи в плані розвитку та удосконалення функціонування системи управління якістю у 2011 році стало вжиття заходів, які б забезпечили виконання Політики якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та сприяли підвищенню ефективності діяльності виконавчого комітету, спрямованої на надання якісних адміністративних послуг.

З цією метою рішенням виконавчого комітету міської ради №208 від 12.04.2011 року було затверджено Цілі впровадження Політики якості у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради на 2011 рік, на виконання яких і була спрямована робота структурних підрозділів виконавчого комітету.

Забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню

було одним із основних і пріоритетних напрямків роботи в плані досягнення поставлених цілей на 2011 рік.

Виконання взятого зобов'язання стало можливим завдяки відкриттю Центру надання адміністративних послуг в м. Івано-Франківську.

Функціонування Центру надання адміністративних послуг дало можливість звести в одне приміщення 10 муніципальних служб, створити максимально комфортні та сприятливі умови мешканцям міста при зверненні до органів місцевого самоврядування, впровадити зручний графік прийому громадян в Центрі надання адміністративних послуг, скоротити і спростити процедури отримання необхідних документів, унеможливити будь-які корупційні дії з боку посадових осіб.

Станом на 01.12.2011року в Центрі надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська надано 40 046 адміністративних послуг та 7161 консультація.

Крім того, 29 806 адміністративних послуг надано мешканцям міста департаментом соціальної політики.

З метою забезпечення зручності та оперативності отримання замовниками необхідної інформації щодо отримання адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг:

- встановлено 2 комп'ютерні інформаційні термінали;

- запроваджено нову технологію - sms - інформування, завдяки якій sms повідомленням безкоштовно здійснюється повідомлення заявника (при наявності номера телефону) про готовність послуги.

На офіційному сайті міста Івано-Франківська створено:

- розділ «ЦНАП», в якому розміщена актуальна інформація про роботу Дозвільного центру, Реєстраційної палати та муніципальних служб, перелік послуг з бланками заяв, нормативна база, звіти та оголошення;

- інтерактивний сайт із кодом зворотного зв'язку (як наступний крок на шляху до запровадження електронного документообігу), що дає можливість замовникам в реальному часі перевірити стан виконання замовленої послуги чи документа дозвільного характеру.

Здійснено аналіз та розпорядженням міського голови від 18.02.2011р. №86-р внесено зміни до Реєстру адміністративних послуг. Викладено в новій редакції перелік послуг, які надаються управлінням архітектури та містобудування, відділом обліку та розподілу житла, управлінням земельних відносин, управлінням житлово-комунального господарства та управлінням Держкомзему в місті Івано-Франківську. Із врахуванням внесених змін Реєстр надання адміністративних послуг на даний час налічує 117 послуг. Загалом в результаті внесених змін розроблено, перевірено та введено в дію 98 оновлених ІК та ТК відповідно до змін в реєстрі адміністративних послуг, проведено їх заміну.

Спільно з молодіжним громадським центром «Еталон» підготовлено проект «До європейської якості послуг Центру надання адміністративних послуг м. Івано - Франківська – через співпрацю громади та влади», який переміг на конкурсі «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» Міжнародного фонду «Відродження».

Даний проект передбачає запровадження електронного документообігу як інноваційного інструменту партнерської співпраці громади та місцевого самоврядування по ефективному досягненню європейських стандартів якості надання адміністративних послуг: оптимізації внутрішніх процесів (запровадження електронного документообігу та електронного регулювання чергою).

З метою контролю та забезпечення своєчасного виконання звернень громадян та юридичних осіб керівництву виконавчого комітету для відповідного реагування готуються:

- перелік документів усіх рівнів, не виконаних в установлені терміни (щотижнево та щомісячно, станом на 21 число);

- довідка по виконавській дисципліні (щоквартально);

- інформація про виконавську дисципліну в роботі з документами у відділах та управліннях виконавчого комітету міської ради (щопіврічно розглядається на засіданні виконавчого комітету).

З метою визначення рівня задоволеності мешканців міста якістю адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Івано-Франківської міської ради та відповідно до Інструкції з анкетування задоволеності замовників рівнем наданих послуг (І-СУЯ/03), затвердженої міським головою 15.07.2009р., у 2011 році було проведено анкетування.

Відповідно до розпорядження міського голови від 25.05.2011р. №297-р «Про проведення анкетування» анкетування проведено в період з 25.05.2011р. по 17.06.2011р. шляхом соціологічного дослідження в Центрі надання адміністративних послуг та департаменті соціальної політики.

Задля отримання об'єктивних результатів дослідження до проведення анкетування було залучено інститут соціологічного дослідження

«СОЦІНФОРМ» Київського міжнародного інституту соціології.

Загальна кількість опитаних громадян складає 300 осіб.

Як свідчать результати дослідження метою візиту до органу виконавчої влади 84% (253 чол.) громадян було отримання конкретної адміністративної послуги і 15.7% (47 чол.) - отримання інформації та консультації. В порівнянні з минулим роком кількість мешканців, обізнаних в юридичних тонкощах щодо отримання тієї чи іншої послуги, зросла на 12.7 %.

Відсоток вирішених питань в порівнянні з попередніми даними дещо знизився на 2.1% проте, на 16.8% збільшився показник справ, які знаходяться у процесі вирішення, що пояснює дану картину. 14 осіб із 300 осіб зазначили, що не змогли з тих чи інших причин вирішити своє питання. В цілому це відображає не погані результати, так як відсоток невирішених питань, у порівнянні з 2010 роком, знизився із 19,5% до 4.7%.

Позитивні результати також отримано і щодо часу очікування. Так, 182 ( 60.7%) опитуваних відмітили, що їм зовсім не довелося чекати, 73 ( 24.3%)-затратили не більше 10 хв. часу, 28 ( 9.3%) - до 30 хв., 6 ( 2.0%) - до 60 хв. та 11 особам ( 3.7%) довелося чекати більше години.

Статистичні дані результатів дослідження також відображають позитивну динаміку показників щодо поінформованості мешканців міста про роботу структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. Так, йдучи на прийом 201 (67 %) особа вже була обізнана з роботою органів виконавчої влади і 33% попередньо уточняли цю інформацію.

Позитивним в даній ситуації є те, що в порівнянні з минулим роком ці показники все ж таки зазнали змін в кращу сторону (2010 рік: відповідно 53% і 47%).

Схвальні відгуки замовників послуг отримано також і щодо компетентності та привітності самих працівників органів виконавчої влади.

Окрім інших питань, в ході проведення анкетування мешканці міста мали можливість висловити свою думку та в цілому оцінити і роботу самого виконавчого органу (міської влади). Так, 111 осіб (37 %) позитивно оцінюють роботу виконкому, 88 осіб, що складає 29.3% вважають її задовільною та 33.7% думають, що органи виконавчої влади могли б працювати і краще.

В цілому анкетування засвідчило цілком хороші результати та оцінку мешканців міста. В порівнянні з минулим роком спостерігається позитивна динаміка практично по всіх показниках, що в свою чергу свідчить про правильно обраний шлях виконавчого комітету міської ради до досягнення поставленої мети, спрямованої на якісне надання адміністративних послуг та задоволення потреб громади міста Івано-Франківська.

Разом з тим, отримані результати дають можливість побачити окремі сторони питання якісного надання послуг населенню, які ще потребують доопрацювання.

Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного і ефективного функціонування системи управління якістю

У 2011 році відповідно до Інструкції з управління інфраструктурою придбано 20 персональних комп′ютерів на загальну суму 174565 грн. (в тому числі 17 комп'ютерів на суму 152083 грн. придбано за кошти, передбачені Програмою комп'ютеризації на 2008-2009 роки та 3 комп'ютери для експертно-аналітичного відділу та відділу державної реєстрації (Реєстраційної палати) за додаткові кошти з міського бюджету) та 26 одиниць іншої офісної техніки на загальну суму 101433 грн. (в тому числі 19 одиниць техніки на суму 87840 грн. придбано за кошти, передбачені Програмою комп'ютеризації на 2008-2009 роки), 100% комп′ютерів підключено до локальної мережі та Всесвітньої мережі Інтернет, що дало змогу розширити можливості внутрішньої комунікації та зворотної комунікації із замовниками адміністративних послуг.

Покращення діяльності виконавчого комітету міської ради:

удосконалення структури виконавчого комітету міської ради та

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Внесено зміни в структуру виконавчого комітету міської ради: згідно рішення Івано-Франківської міської ради від 26.06.2011р. №213-Х «Про внесення змін до рішення міської ради від 11.07.2002 року (ІІ сесія ІV демократичного скликання) «Про структуру та чисельність виконавчих органів міської ради» створено експертно-аналітичний відділ з кількісним складом 4 одиниці, збільшено штатну чисельність відділу патронатної служби на 1 одиницю, ліквідовано управління житлово-комунального господарства, управління архітектури та містобудування, відділ транспорту і зв'язку та створено департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку кількісним складом 30 одиниць, департамент містобудування та архітектури з кількісним складом 14 одиниць.

З метою підвищення рівня компетентності протягом 2011 року 75 осіб пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Всеукраїнській громадській організації «РОЗРАДА», на постійно діючих курсах при Міністерстві праці та соціальної політики України, навчання за програмою «Державні закупівлі в Україні» в Інституті економічних досліджень.

37 осіб пройшли навчання за програмою виїзного тематичного семінару-тренінгу «Гендерна чутливість та впровадження гендерної політики в Україні».

20-21 травня 2011 року в рамках проекту щодо впровадження концепції створення «універсамів послуг» в Україні, започаткованого в 2009 році Центром політико-правових реформ спільно зі Швейцарським бюро співробітництва в Україні, Німецьким товариством технічного співробітництва за фінансової підтримки Фонду Фрідріха Наумана в м. Яремче для координаторів ЦНАП Івано-Франківської міської ради відбувся тренінг на тему «Вдосконалення психологічних навичок працівників ЦНАП в частині спілкування з відвідувачами».

Проводилась робота щодо направлення на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями освітньої галузі «Державна служба» та «Державне управління» посадових осіб місцевого самоврядування. Так, скеровано на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління» 1 особа – працівник Фонду комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська, «Державна служба» 21 особа, із них 8 – працівників виконавчого комітету міської ради, 13 – працівників самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Шляхом самопідготовки підвищили кваліфікацію 230 посадових осіб місцевого самоврядування.

Крім того, згідно проекту «Молодь і влада» на даний час 34 студенти вищих навчальних закладів проходять стажування у відділах та управліннях виконавчого комітету міської ради.

Забезпечення відкритості та прозорості

діяльності виконавчого комітету міської ради

Протягом 2011 року проведено 102 громадських слухання (3- Фонд комунальної власності територіальної громади міста,1-управління земельних відносин, 3-управління торгівлі, 49-управління архітектури та містобудування, 46-управління економічного та інтеграційного розвитку), 35 конкурсів (33 конкурси на право укладення договорів оренди нежитлових приміщень (Фонд комунальної власності територіальної громади міста) та 2 конкурси, проведені управлінням архітектури та містобудування на кращі ескізні проекти пам ′ятника Руській Трійці та меморіального знаку П.Орлику).

Інформація про роботу міської ради щочетверга висвітлюється газетою міської ради «Західний кур′єр», на ТРК «Вежа» та на офіційному сайті Івано-Франківська. З початку року на сайті розміщено 4 854 повідомлення. Крім того, на офіційному сайті міста розміщені звіти про роботу кожного структурного підрозділу виконавчого комітету за півріччя та в кінці року за рік, що минув.

Від початку року проведено 11 прямих телефонних ліній керівництва виконавчого комітету міської ради із мешканцями міста та 8 виїздних прийомів за місцем проживання та в трудових колективах, 3 додаткових виїздних прийоми міського голови ( ВПУ №3, ЖЕО-3. ЗШ №22).

Сприяння створенню умов для взаємовигідних

партнерських стосунків влади, бізнесу і громади

Для взаємовигідних партнерських стосунків влади, бізнесу, громади забезпечено виконання Угоди між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, міською організацією роботодавців та міською координаційною радою профспілок на 2011-2012 рр., шляхом встановлення соціально-трудових гарантій для найманих працівників, врегулюванням виробничих, трудових і соціально-економічних відносин між найманими працівниками й роботодавцями. Відповідно до Угоди проводилися тристоронні консультації з питань вироблення і реалізації соціально-економічної політики в місті, а також з питань розроблення проектів програм, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян.

Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Відповідно до Процедури з проведення внутрішнього аудиту розпорядженнями міського голови від 13.01.2011р. №10-р та від 25.10.2011р. №584-р внесено зміни до складу внутрішніх аудиторів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

31 жовтня 2011 року проведено навчальний семінар – практикум для внутрішніх аудиторів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на тему: «Внутрішній аудит системи управління якістю».

З метою підвищення рівня знань та компетентності внутрішніх аудиторів виконавчого комітету для проведення семінару було запрошено представника ТОВ «Центр розвитку якості» (м. Київ), підготовлено методичні рекомендації аудиторам щодо практичних підходів проведення внутрішнього аудиту.

Згідно із затвердженим графіком у листопаді 2011 року в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради проведено внутрішні аудити.

За результатами проведеного аудиту 8-ми структурним підрозділам таким, як департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку, фонд комунальної власності територіальної громади міста, експертно-аналітичний відділ, департамент містобудування та архітектури, відділ з питань охорони культурної спадщини, архівний відділ, управління з питань надзвичайних ситуацій, відділ бухгалтерського обліку і звітності, внутрішніми аудиторами було вказано на окремі зауваження та рекомендовано керівникам підрозділів їх врахування як потенціалу до покращення.

Здійснено аналіз діючої документації системи управління якістю та сформовано перелік документів, які потребують внесення змін.

На даний час з метою удосконалення процесу функціонування системи управління якістю напрацьовано зміни до трьох документів системи управління якістю, які описують процес надання адміністративних послуг.

Важливим моментом в удосконаленні функціонування системи управління якістю є вступ виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради до Клубу розвитку якості органів місцевого самоврядування, оскільки одними із основних цілей та завдань клубу є розробка та розвиток методологій і правил розвитку управління в органах виконавчої влади, надання нових знань та інформаційний обмін з розвитку систем управління якістю в органах місцевого самоврядування.

З часу заснування виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради є одним із учасників Клубу, до складу якого входить більше десяти міських рад України, які базують свою роботу відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Результати застосування вимог міжнародного стандарту ISO 9001

За час функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, сьогодні можна говорити про наступні позитивні результати застосування вимог міжнародного стандарту ISO 9001:

- більш ефективний контроль та управління;

- зменшення кількості помилок;

- підвищення задоволеності замовників рівнем наданих послуг;

- зменшення неефективних витрат (в т. ч. витрат часу);

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- підвищення іміджу виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Окрім підбиття загальних підсумків проведеної роботи у 2011 році під час проведення щорічного аналізування проаналізовано виконання зауважень, виявлених під час попереднього щорічного аналізування керівництвом і встановлено, що всі зауваження, які були виявлені, виконано. Зокрема, сформовано та затверджено Цілі впровадження Політики якості виконавчого комітету на 2011 рік, проведено анкетування задоволеності замовників рівнем наданих послуг в травні-червні 2011р, розроблено графік проведення виїздних прийомів громадян керівним складом виконавчого комітету, сформовано план проведення внутрішніх аудитів на 2011 рік з проведенням ротації аудиторських груп по підрозділах та ін.

Оцінка стану функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті міської ради – добре. Продовжити роботу по удосконаленню діяльності виконавчого комітету міської ради та СУЯ у 2012 році.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ