• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Допомога
переселенцям

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради інформує наступне

20.12.2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1044 «Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», яка набула чинності 30.12.2017 року.

Пунктом 2 Порядку встановлено, що грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085.

Відповідно до внесених змін до абзацу 14 пункту 5 Порядку встановлено, що у разі наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі - акт технічного стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком.”.

 

 

“Додаток
до Порядку

АКТ
обстеження технічного стану житлового приміщення
(будинку, квартири)

 

№ _________             _____ ________________ 20___ р.

Комісією, що утворена відповідно до __________________________________________

(назва розпорядчого акта,

_______________________________________________________________________________
                найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, номер, дата)

у складі:

голова Комісії

_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

члени Комісії:

_______________________________________________________________________________,

 (посада, прізвище, ініціали)

обстежено  _____________________________________________________________________

(житлове приміщення / будинок / квартиру)

за адресою: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

з метою визначення його/її технічного стану в присутності власника/особи,
що проживає у житловому приміщенні/будинку/ квартирі

________________________________________________________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________,

що належить йому/їй /користується житловим приміщенням/будинком/ квартирою на підставі ________________________________________________________________________

(назва документа на право власності/право користування)

_______________________________________________________________________________.

 

На день обстеження приміщення/будинку/квартири Комісія встановила такі пошкодження:  __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Обсяг заподіяної шкоди: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Висновок за результатами обстеження: _________________________________________

      (зруйноване, придатне або непридатне

_______________________________________________________________________________________________

для проживання тощо; із зазначенням причини зруйнування чи непридатності

______________________________________________________________________________________________

житлового приміщення (будинку, квартири) для проживання)

_______________________________________________________________________________________________

Члени Комісії:

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)

__________________                           (_____________________________)

           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)”.

 

 

 

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ