• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Вакансії

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування

Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни користуються рівним правом доступу до служби в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Статтею 5 цього Закону передбачено, що право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

При прийнятті громадянина на службу в органи місцевого самоврядування необхідно враховувати наступне:

- законодавством визначено специфічне коло повноважень, прав і обов’язків посадових осіб місцевого самоврядування, умови прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;

- посадові особи місцевого самоврядування є суб’єктами корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією (стаття 3 Закону України «Про запобігання корупції»);

- для посадових осіб місцевого самоврядування встановлені обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

- обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному (стаття 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

- граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. (стаття 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

- посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством (стаття 45 Закону України "Про запобігання корупції").

- посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень (стаття 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

- сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток (стаття 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

- секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом (стаття 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прийняття на  службу  в   органи   місцевого   самоврядування здійснюється:

на  посаду сільського, селищного, міського голови, старости в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в  Україні" ( 280/97-ВР ); { Абзац другий частини першої статті 10 із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 1848-VIII ( 1848-19 ) від 09.02.2017 }

на посаду  голови та заступників голови районної,  районної у місті,  обласної ради,  заступника  міського  голови  -  секретаря Київської  міської ради,  секретаря сільської,  селищної,  міської ради,  голови  постійної  комісії  з  питань   бюджету   обласної, Київської   та   Севастопольської   міських   рад  шляхом  обрання відповідною радою;

на посади заступників сільського,  селищного, міського голови з  питань  діяльності виконавчих органів ради,  керуючого справами (секретаря) виконавчого  комітету  сільської,  селищної,  міської, районної у місті ради шляхом затвердження відповідною радою;

на посади   керівника   секретаріату   (керуючого   справами) районної,  обласної ради,  керуючого справами виконавчого  апарату обласних і районних рад,  керівників відділів,  управлінь та інших працівників органів місцевого  самоврядування  шляхом  призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті,  обласної ради на конкурсній основі чи за  іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на  службу  в  органи  місцевого  самоврядування  здійснюється   в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

У разі   необхідності,   за  згодою  сторін,  посадова  особа місцевого самоврядування може бути переведена  на  рівнозначну  чи нижчу  посаду  або  посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.

Голови районних,  районних у містах,  обласних рад, Київський та   Севастопольський   міський  голова  та  міські  голови  (міст обласного  і  республіканського  в  Автономній   Республіці   Крим значення)  мають  право  самостійно  (без  конкурсу)  добирати  та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).

На   час   відсутності  (відпустки)  посадових  осіб  органів місцевого самоврядування  (крім  виборних  посад) для виконання їх повноважень  можуть  прийматися  на  службу  особи  за   строковим трудовим договором (контрактом).

Опитування

Для чого, на Вашу думку, потрібна популяризація міста?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ