• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Складання
і подання запитів

 

Розпорядчі документи з питань доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради:

 

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядження міського голови від 26.02.2018 року № 78-р,

http://www.namvk.if.ua/dt/212709

 

Про додаткові заходи для забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядження міського голови від 19.11.2014 року № 462-р,

http://www.namvk.if.ua/dt/14289/

 

Про примірний порядок складання і подання запитів на інформацію, рішення виконавчого комітету від 06.09.2011 року № 530,

http://www.namvk.if.ua/dt/174

 

Про функціонування Інтернет-приймальні Івано-Франківської міської ради, рішення виконавчого комітету від 13.02.2014 року № 28,

http://www.namvk.if.ua/dt/10748

 

Про Примірний перелік службової інформації, розпорядження міського голови № 471-р від 29.08.2011 року,

http://www.namvk.if.ua/dt/549/

 

Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, рішення виконавчого комітету від 13.03.2012 року № 135,

http://www.namvk.if.ua/dt/1867/

 

 

Подати інформаційний запит та отримати відповідь юридичні та фізичні особи можуть на сайті електронної приймальні м.Івано-Франківська

 

http://www.emvk.if.ua/


 

Юридичні особи можуть подати запит на публічну інформацію:

на електронну адресу kanc@mvk.if.ua, за телефонами (0342) 552038, 552160, факс (0342) 556020, за поштовою адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 209, канцелярія загального відділу.

Фізичні особи можуть подати запит на публічну інформацію:

 на електронну адресу zvern@mvk.if.ua, за телефонами: (0342) 552293, 552125,   факс (0342) 556020, за поштовою адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 100, прозорий офіс, відділ звернень громадян.

 

 

Примірний порядок складання та подання запитів на інформацію

 

1. Регламентує надання запитувачам доступу до публічної інформації на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запит на інформацію подається у довільній формі.

4. Запит на інформацію повинен містити :

4.1. Прізвище, ім’я, по батькові (для юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи – найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є).

4.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо).

4.3. Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до посадових осіб, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

11. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з часу отримання запиту.

12. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

13. Інформація на запит надається безоплатно.

14. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат,

пов’язаних із копіюванням або друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

15. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках :

15.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

15.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

15.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 13 цього Порядку.

15.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме, не зазначено :

- прізвище, ім’я, по батькові (для юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи – найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Актуально

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 44,8 кв.м в будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 66 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 25 Вер 2020 12:17
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 44,8 кв.м в будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 66 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 25 Вер 2020 10:15
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 28,6 кв.м, розташованих в будинку на вул. Січових Стрільців, 56 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 25 Вер 2020 10:13
Держпродспоживслужба повідомляє:
Опубліковано: 25 Вер 2020 9:22
Як отримати консультацію з питань щодо будівництва та отримання дозвільних документів?
Опубліковано: 24 Вер 2020 14:37
Всесвітній день туризму
Опубліковано: 21 Вер 2020 15:00

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ