• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
Меню

Ринок
праці

Ринок праці міста Івано-Франківська за січень-червень 2015 року

Протягом січня-червня 2015 року до служби зайнятості з питань працевлаштування звернулося 4137осіб, надано статус безробітного 2432 особам. Працевлаштовано службою зайнятості протягом звітного періоду 2997 осіб.

 Рівень безробіття в місті склав 1,64 % проти 1,69 % на відповідну дату минулого року.

 Станом на 01.07.2015 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 2651 безробітних осіб.

 Серед безробітних 68,7 % становили жінки, 69,5 % - особи, які займали посади службовців, 26,8 % - працювали за робітничими професіями, 49,2 % - молодь у віці до 35 років.                   

 Служба зайнятості спрямовує свою роботу на забезпечення якісного надання послуг незайнятим громадянам і роботодавцям, передбачених законодавством та збільшення рівня охоплення активними заходами сприяння зайнятості населення.

 В результаті співпраці служби зайнятості з роботодавцями впродовж січня-червня 2015 року зареєстровано 3416 вакансій, 3029 вакансій протягом звітного періоду укомплектовано.

 З метою подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці, підвищення конкурентоспроможності безробітних та забезпечення роботодавців кваліфікованою робочою силою Івано-Франківський міський центр зайнятості постійно співпрацює з роботодавцями та здійснює під їхнє замовлення професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних. Протягом звітного періоду професійне навчання проходили 917 осіб, закінчили навчання 797осіб. Після закінчення навчання працевлаштовано 782 особи, що становить 98,1 %.

 Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб служба зайнятості організовує громадські та інші роботи тимчасового характеру. У таких роботах із числа незайнятого населення взяли участь в січні-червні 2015 року 295 осіб, в тому числі 282 особи з числа безробітних.

 Одним із шляхів вирішення питань працевлаштування є залучення безробітних до самозайнятості. Орієнтація на підприємництво, започаткування власної справи не тільки стимулює до реалізації особистих професійних уподобань, але є перспективним шляхом в умовах дефіциту окремих вакансій на ринку праці. Зокрема, 43 особи з числа безробітних отримали в січні-червні 2015 року одноразово допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

 З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а також працевлаштування на них громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, Законом України "Про зайнятість населення" запроваджено компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, як ефективний механізм реалізації соціального партнерства між службою зайнятості та роботодавцями. Цим правом скористалося 38 роботодавців, які створили нові робочі місця та працевлаштували на них за направленням центру зайнятості 65 безробітних осіб.

 В січні-червні 2015 року з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрачено коштів на:

 виплату допомоги по безробіттю – 17474,6 тис.грн.;

 в т.ч. виплату одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю - 886,7 тис.грн.;

 відшкодування єдиного соціального внеску - 460,0 тис.грн;

 професійну підготовку та оплату за договорами з навчальними закладами-4,4 тис.грн;

 фінансування організації громадських робіт – 26,7 тис.грн;

 оплата вартості навчання за виданими ваучерами – 73,1 тис.грн.

 

 Івано-Франківський міський центр зайнятості

 

Актуально

Офіційно

Опитування

Чи визначилися ви зі своїм сімейним лікарем?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ