• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Ринок
праці

Ринок праці м. Івано-Франківська за січень-вересень 2012 р.

          Впродовж січня-вересня 2012 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 8723 особи, в т.ч. статус безробітного мали 5653 особи.
          Станом на 01.10.2012 року на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 2790 безробітних, рівень зареєстрованого безробіття в місті склав 1,75 відс.проти 1,42 відс. на відповідну дату минулого року.
          Серед безробітних 63,8 відс. становили жінки, 67,8 відс. - особи, які займали посади службовців, 26,8 відс. - працювали за робітничими професіями, 52,4 відс. - молодь у віці до 35 років.
          Протягом січня-вересня 2012 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 3574 особи.
          Ефективним механізмом реалізації соціального партнерства між службою зайнятості та роботодавцями є надання дотацій за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного cоціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних.
          Впродовж січня-вересня 2012 року шляхом надання дотацій роботодавцям працевлаштовано 262 безробітних, в т.ч. за рахунок надання дотації роботодавцям з державного бюджету для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту першим робочим місцем, працевлаштовано 26 випускників навчальних закладів.
          Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці та забезпечення роботодавців кваліфікованою робочою силою Івано-Франківським міським центром зайнятості проводилась професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних. В січні-вересні 2012 року до професійного навчання було залучено 1016 осіб, працевлаштовано після закінчення навчання 527 осіб.
          Одним із шляхів вирішення питань працевлаштування є залучення безробітних до самозайнятості. Так, для зайняття підприємницькою діяльністю в січні-вересні 2012 року 62 особи отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю.
         З метою часткового вирішення питань зайнятості громадян державною службою зайнятості разом з місцевими органами влади продовжується активна робота щодо залучення незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах. Протягом звітного періоду залучено до громадських робіт 326 безробітних.
         Згідно даних, які надійшли до міського центру зайнятості, протягом січня-вересня 2012 року передбачалось вивільнити з підприємств, установ і організацій в зв’язку з скороченням чисельності, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств 4224 особи, фактично вивільнено 778 осіб (18,4 відс).
          В січні-вересні 2012 року з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрачено коштів на:
виплату допомоги по безробіттю - 15294,5 тис. грн.;
виплату матеріальної допомоги в період професійного навчання - 862,2 тис.грн.;
створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних з наданням дотацій роботодавцям - 3476,8 тис.грн;
виплату одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю - 595,0 тис.грн.;
організацію громадських робіт - 225,2 тис.грн.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ