• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Результати
повторних відстежень

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного ака «Про затвердження нової редакції Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Івано-Франківську»

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного ака «Про затвердження нової редакції Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Івано-Франківську»

 

Вид регуляторного акта: рішення міської ради.

Назва регуляторного акта: «Про затвердження нової редакції Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  в м.Івано-Франківську».

Дата прийняття та номер рішення: 15.12.2017р. №392-17.

Розробник регуляторного акта:  Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради.

Виконавець заходів з відстеження: Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради

Цілі прийняття: спрощення процедури отримання/продовження дозволів на розташування тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності.

Тип відстеження: повторне;

Строк виконання заходів: грудень 2018р.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволів на розташування тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, кількість укладених договорів на тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.

Кількісні та якісні значення показників результативності (згідно АРВ, поданого розробником):

а)      надходження до міського бюджету за договорами на тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності становлять за розміщення тимчасових споруд становлять 2 млн. 50 тис. грн.

б)      оформлено 66 паспортів прив’язки тимчасових споруд.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ