• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Результати
повторних відстежень

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту - рішення міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у м. Івано-Франківську»

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту - рішення міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у м. Івано-Франківську»

Вид регуляторного акта: рішення міської ради

 

Назва регуляторного акта: «Про затвердження Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у м. Івано-Франківську»

 

Дата прийняття та номер рішення: 30.08.2017 р. № 212-15

 

Розробник регуляторного акту, виконавець заходів з відстеження: управління інвестиційної політики

                                                                                                  

Цілі прийняття:

Затвердження Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у м.Івано-Франківську. Проект передбачає впровадження прозорої процедури проведення міського конкурсу відбору стартапів для реалізації у м.Івано-Франківську.

Стартапи будуть спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, діяльності інститутів громадського суспільства та поширення набутого досвіду у процесі їх реалізації.

 

Тип відстеження: повторне

 

Строк виконання заходів з відстеження: серпень 2018р.

 

Методи одержання результатів відстеження: аналіз інформації управління інвестиційної політики

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних :

 відповідно до інформації управління за період з 30.08.2017р. по 29.08.2018р.  

 

Кількісні та якісні значення показників результативності (згідно з АРВ, поданого розробником):

 

1. Кількість суб’єктів господарювання, які подали документи для участі у конкурсі - 15

2. Кількість суб’єктів господарювання, які за результатами конкурсу отримають фінансування на реалізацію проектів – 4.

3. Обсяг фінансування проектів – 250 000 грн.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

 

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку. Результатами реалізації регуляторного акта є впровадження суспільно- та соціально значимих проектів стартапів в різних галузях, ціллю яких є інновації в галузі освіти, медицини та наданні комунальних послуг.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ