• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Результати
базових відстежень

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту –рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про оплату за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста»

Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту –рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про оплату за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста»

 

 

Вид регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Назва регуляторного акта: «Про оплату за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста».

Дата прийняття та номер рішення: 17.08.2017р. №611

Розробник регуляторного акту, виконавець заходів з відстеження: 

Департамент культури Івано-Франківської міської ради.

Цілі прийняття: отримання додаткових джерел фінансування для покращення статутної діяльності ПСМНЗ; впорядкування цін на платні послуги, що надаються ПСМНЗ; спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та інші видатки ПСМНЗ.

Строк виконання заходів з відстеження: серпень 2018р.

Тип відстеження: базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: Статистичний метод - аналіз інформації управління культури.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: відповідно до інформації за період з 01.09.16р. по 31.08.17р.

Кількісні та якісні значення показників результативності:

1. Обсяг коштів, які надійшли на рахунок ПСМНЗ від оплати за навчання – 1757,410 тис. грн.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, яким надано платні послуги – 2054 особи.

3. Кількість скарг на дії посадових осіб – відсутні.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – високий, оскільки рішення опубліковане в газеті «Західний кур’єр» та на сайті виконавчого комітету міської ради.

5. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта – 2642 особи.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ