• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Громадські
обговорення

Результати проведення відкритого громадського обговорення проекту регуляторного акта - рішення Івано-Франківської міської ради «Про затвердження Порядку передачі у власність та користування земельних ділянок комунальної власності у м.Івано-Франківську»

26.04.2019 р. о 11-00 год. в приміщенні виконавчого комітету міської ради (вул. Грушевського,21, в залі засідань, каб. 311) відбулося  відкрите громадське обговорення проекту регуляторного акта – рішення Івано-Франківської міської ради «Про затвердження Порядку передачі у власність та користування земельних ділянок комунальної власності у м.Івано-Франківську»

Ініціатор проведення – Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради.

Організатор проведення – відділ промисловості та розвитку підприємництва управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:

І.Гриненько (представник від розробника РА):

повідомив присутнім мету, цілі регулювання та правові аспекти підготовки проекту рішення Івано-Франківської міської ради «Про затвердження Порядку передачі у власність та користування земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську».

На сьогоднішній день процедура передачі в оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську регулюється Положенням про оренду земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську, затвердженого рішенням сесії міської ради від 19.06.2014р. №1446-45, до якого неодноразово вносилися зміни, в тому числі і щодо затвердження ставок річної орендної плати. Протягом періоду з 2014 року по сьогоднішній день в законодавстві України також відбувалися певні зміни.

Також, варто зазначити, що процедура передачі у власність та користування земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську регулюється різними нормативно-правовими актами державного рівня, а єдиного порядку, який би регулював даний процес, не визначено. У зв’язку з цим у осіб, які звертаються до Івано-Франківської міської ради з приводу передачі у власність та користування земельних ділянок, виникає ряд питань, що потребують консультацій та роз’яснень.

Таким чином, є необхідність встановлення єдиного порядку передачі земель комунальної власності у власність та користування з урахуванням змін у законодавстві та потреб землекористувачів.

Розмір надходжень від плати за землю має суттєве значення не тільки для міського бюджету, але й для громадян, що мешкають на території міста.

За результатами аналізу рішень місцевих рад деяких міст обласного значення було встановлено, що в Івано-Франківську, порівняно з іншими обласними центрами, ставки орендної плати є значно нижчими, що негативно впливає на процес наповнення місцевого бюджету м. Івано-Франківська. Тому виникає необхідність переглянути розмір орендних ставок, які б збільшили надходження до місцевого бюджету, не погіршуючи умов для ведення малого бізнесу у місті.

Враховуючи пропозиції суб’єктів господарювання та інших структурних підрозділів виконавчого комітету та міської ради пропонується внести необхідні зміни до Проекту рішення:

-  передбачення можливості повернення заявнику його пакету документів у випадку, коли заявник уже звертався з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і отримав мотивовану відмову.

-         врегулювання порядку припинення договору оренди землі;

-         встановлення єдиного порядку подання документів з метою оформлення прав на землю.

А.Соболевський (учасник громадського обговорення):

Запитав, яким Законом передбачено повноваження міської ради приймати Порядок передачі у власність та користування земельних ділянок комунальної власності.

Н.Скиданчук (представниця від розробника РА):

Повідомила, що міська рада може приймати дане рішення, керуючись пунктами 24 та 34  статті 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», а також статтею 12 Земельного кодексу України.

А.Соболевський (учасник громадського обговорення):

Зауважив, що даними нормативними документами не передбачено порядок затвердження подібного роду рішень.

Р.Чернов (представник від розробника РА):

Зауважив, що відповідно до рішення Конституційного суду України в аспекті конституційного подання положення частини другої статті 19 Конституції України, статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" стосовно права органу місцевого самоврядування скасовувати свої раніше прийняті рішення та вносити до них зміни, орган місцевого самоврядування має право приймати рішення, вносити до них зміни та/чи скасовувати їх на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

А. Соболевський (учасник громадського обговорення):

Надав пропозицію прийняти рішення про визнання таким що втратило чинність Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності та керуватися Земельним кодексом України під час здійснення діяльності щодо передачі у власність та користування земельних ділянок комунальної власності.

М. Іванчишин (представник від розробника РА):

Повідомив, що згідно ст. 42 Земельного кодексу України «Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.». Проте з 2015 року, в якому було затверджено дані зміни ЗКУ, кабміном не було прийнято постанови, яка визначає порядок передачі земель у постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку, хоча ОСББ мають усі законні підстави оформляти за собою право на землю.

Таким чином, існує проблема не досконалості вищих нормативних-правових актів.

Оскільки згідно ч. 34 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин є виключною компетенцією міських рад, було вирішено розробити такий регуляторний акт, який би встановлював єдиний порядок передачі земель комунальної власності у власність та користування у м. Івано-франківську.

А.Соболевський (учасник громадського обговорення):

Зазначив, що дані колізії в законодавстві повинні бути вказані в аналізі регуляторного впливу.

Зауважив, що даним Проектом рішення не затвердженні терміни розгляду клопотання про передачу у власність чи користування земельних ділянок комунальної власності.

І.Гриненько (представник від розробника РА):

Зазначив, що дані терміни визначені у Земельному кодексі України.

А.Соболевський (учасник громадського обговорення):

Повідомив, що терміни розгляду звернень належно не дотримуються.

І.Гриненько(представник від розробника РА):

Зазначив, що прийняття рішень міської ради, які стосуються земельних питань, передбачає розгляд документів, поданих заявником, та безпосередньо підготовку самого проекту рішення. Підготовлені проекти рішень подаються на розгляд виконавчого комітету міської ради, розглядаються постійною депутатською комісією, після чого подаються на розгляд сесії Івано-Франківської міської ради.

Таким чином, розгляд клопотання довготривалий процес.

А.Соболевський (учасник громадського обговорення):

Повідомив, що законодавством не визначено необхідність подачі копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Відповідні дані заявник вказує в клопотанні (заяві).

Н.Кобильчак (учасниця громадського обговорення):

Повідомила, що підтримує прагнення розробників регуляторного акта щодо врегулювання процедури реалізації прав на землю фізичними та юридичними особами відповідно чинного законодавства через формування єдиного порядку передачі у власність та користування земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську.

В свою чергу Н.Кобильчак надала пропозицію вказати строки проходження кожної з процедур зазначених в Порядку, оскільки міська рада зобов’язує бізнес дотримання певних строків, а сама не регламентує свою діяльність щодо проходження відповідних процедур.

Також більш розширений перелік пропозицій буде надіслано до Департаменту комунальних ресурсів для розгляду та врахування.

І.Гриненько (представник від розробника РА):

Повідомив, що в Технологічних картках та Інформаційних картках до адміністративних послуг, які надаються в ЦНАПі, вказано усі необхідні  терміни.

А.Соболевський (учасник громадського обговорення):

Зауважив, що даним Проектом рішення вимагається велика кількість документів, яку потрібно подати заявникам для проходження процедури отримання у власність чи користування земельних ділянок комунальної власності. Для спрощення цього процесу місту потрібно провести інвентаризацію землі.

М.Іванчишин (представник від розробника РА):

Повідомив, що проведення інвентаризації земель у м. Івано-Франківську передбачено відповідно до Цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в м. Івано-Франківську до 2020 року. За попередніми оцінками на проведення повної інвентаризацію земель міста необхідно до 40 млн грн. Таким чином, місто проводить інвентаризацію точково, окремими масивами, по мірі наявності коштів.

С.Чирва:

Зазначив, що інвентаризацію потрібно проводити поетапно.

Звернув увагу, що в аналізі регуляторного впливу не зазначено витрати та вигоди для бізнесу від прийняття даного рішення.

Надав пропозицію не затверджувати даний Проект рішення, а подати на доопрацювання.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

за результатами обговорення рекомендовано розробнику регуляторного акта внести проект рішення на розгляд виконавчого комітету та міської ради з врахуванням обґрунтованих пропозицій, що прозвучали під час громадського обговорення.

Актуально

До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади!
Опубліковано: 30 Лип 2020 13:54
Інформація про проведення електронного аукціону без умов з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 163,2 кв.м, які розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ю. Целевича, 4А у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 23 Лип 2020 13:59
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 196,3 кв.м, розташованих за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 69
Опубліковано: 23 Лип 2020 13:55
До уваги розповсюджувачів зовнішньої реклами
Опубліковано: 16 Лип 2020 17:13
Для абітурієнтів, яким прийшла повістка з військового комісаріату
Опубліковано: 16 Лип 2020 16:50
До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади
Опубліковано: 14 Лип 2020 10:04

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ