• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Розвиток
сіл

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території с.Угорники на 2020 рік


УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківської міськради

Івано-Франківської області

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Сьоме демократичне скликання

Тридцята сесія

 

ВИТЯГ ІЗ  РІШЕННЯ

 

від  26 червня 2019 року

 

Про встановлення ставок та пільг

із  сплати   податку  на  нерухоме

майно,    відмінне  від   земельної

ділянки, на території с.Угорники

на 2020 рік

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу Українипунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 сільська рада

в и р і ш и л а :

1. Установити на території  с.Угорники ставки  податку  на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2.Установити на території с.Угорники пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

3.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

4.З 01.01.2020 року вважати таким, що втратили чинність рішення 23-ої сесії від 26.06.2018 р., 27-ої сесії від 29.12.2018 р., 28-ої сесії від 21.02.2019 р. «Про встановлення ставок та пільг із  сплати   податку  на  нерухоме

майно,    відмінне  від   земельної  ділянки, на території с.Угорники  на 2019 рік.

5.Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити дане рішення в

місцевому часописі «Моє село - Угорники».

3.Секретарю сільської ради Гудимі Р.М. надіслати в десятиденний строк  з дня прийняття копію рішення до ГУДФС в Івано-Франківській області.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села та соціального захисту населення О.Кліщ  і головного бухгалтера Н.Гарасимик.

Сільський голова                                     Любов Атаманчук


УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківської міськради

Івано-Франківської області

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Сьоме демократичне скликання

Тридцята сесія

 

ВИТЯГ ІЗ РІШЕННЯ

 

 

від  26 червня 2019 року

 

Про встановлення ставок та пільг

із сплати земельного  податку  на

2020 рік

 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12 та 269 – 287 Податкового Кодексу України,  Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, сесія сільської ради

 

в и р і ш и л а:

 

1. Установити на території села Угорники Івано-Франківської  міської ради:

а) ставки земельного податку,  згідно з додатком 1;

б) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком, згідно з додатком

2. Порядок справляння земельного податку здійснюється відповідно до Податкового кодексу України. 

3.Виконавчому комітету сільської ради    опублікувати дане рішення в

місцевому часописі «Моє село - Угорники».

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної  комісії з питань бюджету та соціального захисту населення О.Кліщ, головного бухгалтера Н.Гарасимик.

 

 

Сільський голова                                                     Любов Атаманчук

                                                                                 

 

 


УГОРНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Івано-Франківської міськради

Івано-Франківської області

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cьоме демократичне скликання

Тридцята сесія

 

 

ВИТЯГ ІЗ РІШЕННЯ

 

від  26 червня 2019 року

 

Про  встановлення  місцевих

податків і зборів на території

с.Угорники на 2020 рік

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу України та пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України від 21.05.1997р. No280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення  місцевих податків і зборів на території с.Угорники, сесія  сільської ради

 

в и р і ш и л а:

 

1. Установити на території Угорницької сільської ради на 2020 рік ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць:

1.1. Для першої групи платників єдиного податку для всіх видів господарської діяльності, передбачених для цієї групи,–10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

1.2. Для другої групи платників єдиного податку для всіх видів господарської діяльності, передбачених для цієї групи, – 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

1.3. Для третьої групи платників єдиного податку застосовуються ставки податку відповідно до пунктів 293.3 та 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

1.4 Для четвертої групи платників єдиного податку застосовуються ставки  податку відповідно до пунктів 293.3 та 293.9 статті 293, а також пункту 5 підрозділу 8 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України.

2. Встановити на території Угорницької сільської ради ставки туристичного збору у розмірі 0,5 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4  статті 268 Податкового кодексу України.

3. Рішення сільської ради від 26.06.2018 р. "Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного податку на території с.Угорники", від  вважати такими, що втратять чинність з 01.01.2020 року.

4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

5. Виконавчому комітету Угорницької сільської ради опублікувати дане рішення в місцевому часописі «Моє село - Угорники».

6 Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної  комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку  села та соціально захисту населення О.Кліщ.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                        Любов Атаманчук

 

 

                                                                                                          Додаток 1

                                                                                                          до рішення 30-ої

 сесії сільської ради

від 26.06.2019 року

 

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік  рік та вводяться в дію з 01 січня 2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

09

15

2610196601

с.Угорники Івано-Франківської міської ради

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код

найменування

Для

 юридичних осіб

для

фізичних

осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Х

Х

Х

Х

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

Х

Х

Х

Х

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1,000

1,000

Х

Х

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

1,000

Х

Х

 

01.05

Для індивідуального садівництва

1,000

1,000

Х

Х

 

01.06

Для колективного садівництва

1,000

1,000

Х

Х

 

01.07

Для городництва

1,000

1,000

Х

Х

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

1,000

Х

Х

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

Х

Х

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

Х

Х

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

Х

Х

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

Х

Х

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

Х

Х

 

 

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

Х

Х

 

02

 

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1,000

0,030

Х

Х

02.02

Для колективного житлового будівництва

3,000

3,000

Х

Х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3,000

3,000

Х

Х

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

3,000

3,000

Х

Х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3,000

3,000

Х

Х

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,030

0,030

Х

Х

02.07

Для іншої житлової забудови 

3,000

3,000

Х

Х

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

Х

Х

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

3,000

3,000

Х

Х

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

3,000

3,000

Х

Х

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1,000

1,000

Х

Х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,700

0,700

Х

Х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1,000

1,000

Х

Х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1,000

1,000

Х

Х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,700

0,700

Х

Х

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

1,000

1,000

Х

Х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

Х

Х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,500

1,500

Х

Х

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

3,000

Х

Х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,000

3,000

Х

Х

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0,700

0,700

Х

Х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

1,000

Х

Х

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,000

1,000

Х

Х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,000

1,000

Х

Х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,500

1,500

Х

Х

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

Х

Х

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення

1,000

1,000

Х

Х

03.18

Для підрозділів 03.01-03.17за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

4,500

4,500

Х

Х

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1,000

1,000

Х

Х

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

1,000

1,000

Х

Х

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

1,000

1,000

Х

Х

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

1,000

1,000

Х

Х

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1,000

1,000

Х

Х

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1,000

1,000

Х

Х

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1,000

1,000

Х

Х

04.08

Для збереження та використання заказників

1,000

1,000

Х

Х

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1,000

1,000

Х

Х

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1,000

1,000

Х

Х

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1,000

1,000

Х

Х

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

1,000

1,000

Х

Х

06

Землі оздоровчого призначення(землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

1,000

1,000

Х

Х

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,000

1,000

Х

Х

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,000

1,000

Х

Х

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

Х

Х

06.05

Для підрозділів 06.01-06.04 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

4,500

4,500

Х

Х

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,000

1,000

Х

Х

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1,000

1,000

Х

Х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,000

1,000

Х

Х

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1,000

1,000

Х

Х

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

Х

Х

07.06

Для підрозділів 06.01-06.04 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

4,500

4,500

Х

Х

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,000

1,000

Х

Х

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

1,000

Х

Х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

1,000

Х

Х

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

Х

Х

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,100

0,100

Х

Х

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

Х

Х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Актуально

До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади!
Опубліковано: 30 Лип 2020 13:54
Інформація про проведення електронного аукціону без умов з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 163,2 кв.м, які розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ю. Целевича, 4А у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 23 Лип 2020 13:59
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 196,3 кв.м, розташованих за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 69
Опубліковано: 23 Лип 2020 13:55
До уваги розповсюджувачів зовнішньої реклами
Опубліковано: 16 Лип 2020 17:13
Для абітурієнтів, яким прийшла повістка з військового комісаріату
Опубліковано: 16 Лип 2020 16:50
До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади
Опубліковано: 14 Лип 2020 10:04

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ