• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
Меню

Офіційно

Інформація Івано-Франківської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

 

1. Мета проведення робіт:

виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для продажу у власність на земельних торгах.

 2. Дані про земельну ділянку:

№ з/п

Місце розташування земельної ділянки,

Орієнтовна  площа, га

Цільове призначення, та/або
вид використання

 вулиця

№ будинку (земельної ділянки, орієнтир)

1

Євгена Коновальця

Поруч будинку 107

0,03

для будівництва стоматологічного центру

2

Макуха

біля № 41а

0,01

для розміщення будівель іншої промисловості

 3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок " із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи та конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, кошторис, а також строк виконання робіт.

Прийняття заяв припиняється за два робочі дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі довільної форми;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згоду на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії ліцензії та/або сертифікатів інженерів-землевпорядників;

- проект технічного завдання на виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- інформація про кількість виготовленої документації по даному виду робіт за попередні 24 місяці.

 5. Строк подання конкурсної документації:

до 7 березня 2017 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 10 березня 2017 року 0 10 годині  в приміщенні міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 316, м. Івано-Франківськ).

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Л.Курбаса,2  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

контактна особа Ровенко Василь Васильович

.

 

 

Інформація Івано-Франківської міської ради про визначення виконавців робіт

з оцінки земельних ділянок

        1. Мета проведення робіт: Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу на торгах.

         2. Дані про земельні ділянки:

-          для влаштування та обслуговування відпочинкової зони, вул. Пасічна, напроти будинку № 20, ділянка №2, площею 0,1200 га, кадастровий номер 2610100000:01:012:0065;

         3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель" із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи та конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, кошторис, а також строк виконання робіт.

Прийняття заяв припиняється за два робочі дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі довільної форми;

- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згоду на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копію підтверджуючих документів суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду закону;

-        проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт

-  інформація про кількість виготовленої документації по даному виду робіт за попередні 24 місяці.

   5. Строк подання конкурсної документації:

до 7 березня 2017 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 10 березня 2017 року 0 10 годині  в приміщенні міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 316, м. Івано-Франківськ).

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Л.Курбаса,2  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

контактна особа Шевага Галина Василівна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація Івано-Франківської міської ради

про оголошення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

 

1. Мета проведення робіт:

проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельною ділянкою.

 2. Дані про земельну ділянку:

-          для влаштування та обслуговування відпочинкової зони, вул. Пасічна, напроти будинку № 20, ділянка №2, площею 0,1200 га, кадастровий номер 2610100000:01:012:0065;

-          для влаштування виставкового майданчика, без будівництва капітальних споруд,  вул. Івасюка    біля садового товариства, площею 0,1000 га, кадастровий номер 2610100000:12:001:1125.

 3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи та конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість.

Прийняття заяв припиняється за два робочі дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі довільної форми;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- інформація про продані лоти (земельні ділянки): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (продані з часу  набрання чинності Закону України від 05.07.2012 року №5077-VI, тобто з 19.08.2012 року).

 5. Строк подання конкурсної документації:

до 7 березня 2017 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 10 березня 2017 року 0 10 годині  в приміщенні міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 316, м. Івано-Франківськ).

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

 контактна особа Лозовий Олексій Ярославович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація Івано-Франківської міської ради про визначення виконавців робіт

з оцінки земельних ділянок

        1. Мета проведення робіт: Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу власникам нерухомого   майна, яке розташоване   на  цій  земельній  ділянці.

         2. Дані про земельні ділянки:

№ з/п

Землекористувач

Місце розташування

Площа, га

Цільове призначення земельної ділянки за УКЦВЗ

Вулиця

1

Шемлей Володимир Зіновійович

Ребета

8-а

0,0623

11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

2

ПП "ЛК - КАПІТАЛ"

Вовчинецька

9

0,1264

03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

3

ТОВ "ІТБ ІФ"

Панаса Мирного

8

0,0043

03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

4

ТОВ "Петечелінвестбуд"

Кропивницького

0,2187

11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

5

ТзОВ "Фармацевтична фабрика"

Б.Хмельницького

94

0,5781

11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

6

ТОВ "Фірманн"

Левинського

0,4300

11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

7

ТОВ "КСП-МАРІЯ"

Джохара Дудаєва

33

0,3297

11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

8

ТзОВ «Міжгалузевий науково-виробничий центр «Епсілон ЛТД»

І. Макуха

0,1472

11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

9

Роговська Тетяна Миколаївна

Незалежності

126

0,3086

03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

 

         3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель" із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи та конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, кошторис, а також строк виконання робіт.

Прийняття заяв припиняється за два робочі дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною документацією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі довільної форми;

- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згоду на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копію підтверджуючих документів суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду закону;

-        проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

-  інформація про кількість виготовленої документації по даному виду робіт за попередні 24 місяці.

   5. Строк подання конкурсної документації:

до 7 березня 2017 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 10 березня 2017 року 0 10 годині  в приміщенні міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 316, м. Івано-Франківськ).

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Л.Курбаса,2  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

контактна особа Шевага Галина Василівна.

 

Актуально

Офіційно

Опитування

Чи визначилися ви зі своїм сімейним лікарем?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ