• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Функціонування
СУЯ

Результати щорічного аналізування вищим керівництвом виконавчого комітету стану функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради у 2012 році

Відповідно до Настанови з якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та Інструкції з аналізування системи управління якістю керівництвом виконавчого комітету міської ради (І-СУЯ/14) у виконавчому комітеті міської ради проведено аналізування функціонування системи управління якістю .

Одним із основних напрямків роботи в плані розвитку та удосконалення функціонування системи управління якістю у 2012 році стало вжиття заходів, які б забезпечили виконання Політики якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, сприяли підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади та підготовка, організація і проходження сертифікаційного аудиту системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 9001:2009.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 05.04.2012 року №215 затверджено Цілі впровадження Політики якості у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради на 2012 рік на виконання яких і була спрямована робота структурних підрозділів виконавчого комітету.

Забезпечення надання якісних адміністративних послуг населенню є одним із пріоритетних напрямків роботи виконавчих органів Івано-Франківської міської ради. Відкриття та постійне удосконалення функціонування Центру надання адміністративних послуг є одним із найбільш дієвих інструментів, завдяки яким стає можливим досягнення високих міжнародних стандартів якості.

В середньому, Центр надання адміністративних послуг, в день обслуговує 250 громадян.

Станом на 01.12.2012 року в Центрі надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська надано 63357 адміністративних послуг та 6919 консультацій.

Крім того, 34 249 адміністративних послуг надано мешканцям міста департаментом соціальної політики.

З метою забезпечення зручності та оперативності отримання замовниками необхідної інформації щодо отримання адміністративних послуг в ЦНАПі функціонує 2 комп'ютерні інформаційні термінали, sms - інформування заявника (при наявності номера телефону) про готовність послуги, н а офіційному сайті міста Івано-Франківська функціонує розділ «ЦНАП», який містить:

- актуальну інформацію про роботу Дозвільного центру, Реєстраційної палати та муніципальних служб, перелік послуг з бланками заяв, нормативна база, звіти та оголошення;

- інтерактивний сайт із кодом зворотного зв'язку , що дає можливість замовникам в реальному часі перевірити стан виконання замовленої послуги чи документа дозвільного характеру.

В квітні 2012 року в Центрі надання адміністративних послуг впроваджено систему «Електронна черга».

Основними перевагами системи «Електронна черга» є:

- скорочення терміну надання послуг в середньому на 15%;

- оптимізація документообігу;

- зменшення часових та інших витрат заявника;

- удосконалення координації дій між органами, організаціями та установами, що видають документи дозвільного характеру.

Переваги для споживачів послуг:

- позбавляє необхідності стояти в черзі;

- прискорює процедуру та забезпечує конфіденційність спілкування працівників ЦНАП з відвідувачами;

- дозволяє здійснювати постійний аналіз роботи як окремого працівника чи підрозділу, так і офісу в цілому.

З жовтня 2012 року в Центрі надання адміністративних послуг впроваджено ще одну новітню технологію – реєстрацію на прийом через мережу Інтернет. Онлайн - реєстрація проводиться на сайті cnap. if. ua в розділі «Зареєструватися на прийом».

На офіційному веб-сайті міста розділ ЦНАП доповнено фотогалереєю.

Постійно забезпечується актуальність Реєстру адміністративних послуг. Так, впродовж року проводився аналіз та розпорядженнями міського голови від 23.03.2012 року №148-р, від 27.07.2012 року №379-р, від 20.08.2012 року №417-р . та від 02.11.2012 року №516-р внесено зміни до Реєстру адміністративних послуг.

Відповідно до внесених змін впродовж року розроблено, перевірено та введено в дію 110 оновлених інформаційних та технологічних карток, проведено їх заміну в структурних підрозділах, на інформаційному стенді в Центрі надання адміністративних послуг та на офіційному веб-сайті міста.

Із врахуванням внесених у 2012 році змін Реєстр адміністративних послуг на даний час налічує 112 послуг.

Розпорядженням міського голови від 29.03.12р.№166-р затверджено графік особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради в Центрі надання адміністративних послуг.

З метою контролю та забезпечення своєчасного виконання звернень громадян та юридичних осіб, розпорядчих документів виконавчого комітету керівництву виконавчого комітету для відповідного реагування готуються:

- перелік документів усіх рівнів, не виконаних в установлені терміни (щотижнево та щомісячно, станом на 21 число);

- довідка по виконавській дисципліні (щоквартально);

- інформація про виконавську дисципліну в роботі з документами у відділах та управліннях виконавчого комітету міської ради (щопіврічно розглядається на засіданні виконавчого комітету).

Зокрема, в Центрі надання адміністративних послуг, для підвищення рівня виконавської дисципліни у роботі з документами дозвільного характеру та надання адміністративних послуг впродовж 2012 року вжито наступних заходів:

- попереджувальний контроль шляхом регулярних нагадувань виконавцям про документи, терміни виконання яких наступлять в найближчий час;

- оперативна робота з виконавцями щодо вивчення стану виконання контрольних документів з метою попередження порушень термінів виконання документів;

- аналітична робота, спрямована на забезпечення якісного і своєчасного виконання документів.

Як результат, в ІІІ кварталі 2012 року узагальнене співвідношення кількості протермінованих документів до загальної кількості прийнятих документів муніципальних служб, залучених до роботи в ЦНАП становить 6,9% (46,5% в I кв.2012р та 16,2% у ІІ кв.2012р.).

Слід зазначити, що цей показник є найнижчим за 2 роки роботи Центру надання адміністративних послуг.

З метою вивчення думки мешканців міста щодо якості наданих адміністративних послуг у 2012 році проведено анкетування.

Відповідно до розпорядження міського голови від 30.05.2012р. №291-р «Про проведення анкетування», дослідження проведено в період з 04.06.2012р. по 04.07.2012р. в Центрі надання адміністративних послуг та окремих структурних підрозділах, які надають послуги населенню згідно із затвердженими реєстрами адміністративних та неадміністративних послуг.

Для проведення анкетування удосконалено та розроблено новий варіант анкети.

З метою отримання об'єктивних результатів до проведення анкетування залучено учасників проекту «Молодь і влада» та студентів вищих навчальних закладів, які проходили практику у виконавчих органах міської ради.

Загальна кількість осіб, які взяли участь в анкетуванні, складає 716 осіб.

Як свідчать результати дослідження, 89% (634 особи) респондентів відмітили високий професіоналізм працівників органів виконавчої влади: 43% (308осіб) – відмінно, 46% (326 осіб) – добре, 9% (66 осіб) – задовільно, 2% (16 осіб) – незадовільно та культуру обслуговування громадян: 41% (294 особи) - відмінно, 48% (343 особи) – добре, 10% (69 осіб) – задовільно та 1% (10 осіб) незадовільно.

82,4% (590 осіб) задоволені та позитивно оцінюють якість наданих послуг: 31,2% (223 особи) - відмінно, 51,2% (367 осіб) – добре, 14,8% (106 осіб) – задовільно та 2,8% (20 осіб) – незадовільно.

Значно вище ніж у 2011 році, мешканці міста оцінили роботу виконавчих органів Івано-Франківської міської ради, відзначивши тим самим удосконалення роботи відділів та управлінь в цілому.

Так, у 2011 році, 111 осіб (37%) оцінили роботу виконавчих органів позитивно, 88 осіб (29,3%) визнали її задовільною та 33,7% вважали, що органи виконавчої влади могли б працювати і краще.

У 2012 році позитивно оцінюють роботу відділу (управління) до якого звернулися, 598 осіб (83,8%), 104 (14,5%) вважають її задовільною та тільки 2% думають, що структурний підрозділ міг би працювати і краще.

В цілому, анкетування 2012 року засвідчило непогані результати і оцінку мешканців міста та дало можливість побачити реальну картину про стан справ зі сторони замовника.

За оцінками моніторингу Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України у 2012 році Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська ввійшов в когорту кращих практик в Україні.

За звітний період, з метою вивчення досвіду, ЦНАП м. Івано-Франківська відвідали делегації Рівного, Луцька, Хмельницького, Тернополя, Львова, Чернівців, Луганська і Луганської області, Житомира, Кременчука, Полтави, Любліна (Польща), Таллінна (Естонія), Стокгольм (Швеція) та ін.

В даний час виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради є учасником кількох проектів:

- «Підтримка розвитку е-врядування в Івано-Франківській області» за підтримки програми співробітництва з розвитку і гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ Естонії та Агентства міжнародного співробітництва у сфері розвитку Уряду Швеції. Проект передбачає низку заходів, спрямованих на покращення доступу громадян міста до електронних послуг, підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, здійснення конкретних кроків у просуванні електронного врядування в нашому місті, таких як електронна система управління документами, геоінфосистема, структура інтероперабельності, центр обслуговування телефонних дзвінків (call-центр);

- « Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі Центрів надання адміністративних послуг і розвитку співпраці між Луцьким та Івано-Франківським центрами надання адміністративних послуг та Люблінським бюро обслуговування мешканців» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 . Метою проекту є створення транскордонної мережі центрів надання адміністративних послуг, підвищення якості та ефективності надання послуг Луцьким ЦНАП, Івано-Франківським ЦНАП та Люблінським БОМ, удосконалення надання адміністративних послуг нерезидентам ;

- «Створення регіональної мережі ЦНАП як ефективного інструменту у застосуванні інноваційних рішень з надання адміністративних послуг населенню» за підтримки Європейської комісії. Мета проекту: посилення спроможностей та потенціалу регіональних/районних центрів надання адміністративних послуг в Івано-Франківській області задля забезпечення чесного, ефективного та прозорого надання адміністративних послуг населенню; поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в Україні.

Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного

і ефективного функціонування системи управління якістю

06.03.2012р. рішенням 21 сесії міської ради затверджено Програму комп’ютеризації та програмного забезпечення структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на 2012-2014 роки.

Згідно з даною програмою та відповідно до Інструкції з управління інфраструктурою у 2012 році придбано 14 персональних комп′ютерів, 2 сервери, 2 блоки безперебійного живлення для серверів, 4 швидкісні сканери, 4 принтери, 3 копі-принтери та 1 копіювальний апарат А3.

Забезпечено доступ посадових осіб місцевого самоврядування до Всесвітньої мережі Internet та можливість електронного спілкування. Постійно здійснюється поточне та профілактичне обслуговування комп’ютерної та периферійної техніки, надається практична допомога структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради з питань експлуатації системного програмного забезпечення, оновлення антивірусних програм, видалення вірусів, експлуатації прикладного програмного забезпечення, створення архівів баз даних.

Внесено зміни в структуру офіційного веб-сайту міста (створено нові банери) та в програмні модулі і структуру баз даних програм "Вхідна та Вихідна кореспонденція", "Звернення громадян", "Універсам послуг", "Контроль документів", "Служба 1580", "Адмінкомісія".

Працівниками відділу програмного та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету проводиться розробка, впровадження та супровід нових програмних продуктів:

1. Проводяться роботи з розробки та впровадження програмного продукту «Діловод» в рамках впровадження електронного документообігу у виконавчих органах Івано-Франківської міської ради.

1.1. Розробляється підсистема «Електронні звернення громадян».

1.2. Розробляється підсистема «Запити для отримання публічної інформації».

1.3. Функціонує підсистема «Реєстр актів ОМСВ».

2. Внесено зміни в програму «Електронна черга» в ЦНАП за результатами дослідної експлуатації.

3. Введено в експлуатацію веб-сайт www.namvk.if.ua «Нормативні акти Івано-Франківської міської ради.

4. Введено в експлуатацію веб-сайт www.emvk.if.ua «Електронний уряд міста Івано-Франківська» (Інтернет-приймальня). Проведено навчання користувачів роботи з електронними зверненнями та інформаційними запитами.

5. Запроваджено Інтернет реєстрацію в електронній черзі ЦНАП.

Покращення діяльності виконавчого комітету міської ради:

удосконалення структури виконавчого комітету міської ради та

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

З метою підвищення рівня компетентності посадових осіб виконавчого комітету міської ради протягом 2012 року на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій підвищили кваліфікацію 107 осіб та 5 осіб підвищили кваліфікацію в інших навчальних закладах.

Проводилась робота щодо направлення на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями освітньої галузі «Державна служба» та «Державне управління» посадових осіб місцевого самоврядування. Так, 3 особи навчається у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та 34 особи навчаються в магістратурі державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Впродовж року організовано проведення 12 внутрішніх навчань, участь у яких взяли працівники усіх відділів, управлінь та департаментів виконавчого комітету міської ради.

22 посадові особи підвищили свою кваліфікацію шляхом обміну досвідом. Зокрема, працівники відділу програмного та комп’ютерного забезпечення взяли участь у конференції «Досвід створення Центру надання адміністративних послуг» у м. Хмельницькому, семінарі «Вдосконалення роботи ЦНАП» в м. Рівне та м. Дрогобичі, форумі «Електронне урядування» в м. Львові, семінарі «Електронне урядування-ефективна влада для мешканців» у м. Львові, проекті «Підтримка розвитку е-врядування в Івано-Франківській області» за підтримки Естонії та Швеції, в підсумковій конференції «Електронне врядування та електронна демократія в муніципальних центрах України: партнерство влади та НУО».

Працівники відділу дозвільно-погоджувальних процедур та відділу програмного та комп’ютерного забезпечення 20.01.2012р. взяли участь у зустрічі по оптимізації системи надання адміністративних послуг в Адміністрації Президента України, 6-7.06.2012р. у Х Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему «Муніципальні комп’ютерні системи» (м.Вінниця) та ознайомились з роботою „Прозорого офісу” м. Вінниці, системою опрацювання звернень громадян безпосередньо на автоматизованих робочих місцях працівників Вінницької міської ради, 15-17 листопада 2012 р. у роботі міжнародної конференції «Нове законодавство про адміністративні послуги та кращі практики»(м.Київ).

20-21.09.2012р. працівники окремих структурних підрозділів взяли участь у семінарі – тренінгу з питань реалізації проекту Ради Європи «Посилення інвестиційної спроможності ОМСВ в Україні».

Крім того, згідно проекту «Молодь і влада», у І півріччі 2012 року 26 студентів вищих навчальних закладів пройшли стажування у відділах і управліннях виконавчого комітету міської ради та 22 студентів проходять стажування у даний час.

Забезпечення відкритості та прозорості

діяльності виконавчого комітету міської ради

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчого комітету міської ради та спрощення доступу громадян та юридичних осіб до інформації про діяльність органів виконавчої влади, впровадження елементів електронного врядування в діяльність міської ради з 01.08.2012 року введено в дію новий веб-сайт www. emvk . if . ua «Електронний уряд міста Івано-Франківська» (Інтернет-приймальня). Станом на 01.12.2012 року поступило 129 електронних звернень та 44 інформаційних запити.

Сформовано Реєстр актів органів місцевого самоврядування.

З 01.08.2012 року введено в дію новий веб-сайт www.na mvk. if. ua «Нормативні акти Івано-Франківської міської ради», на якому висвітлюються документи введені в Реєстр актів органів місцевого самоврядування. Станом на 25.12.2012 року база даних містить 4000 документів.

Протягом 2012 року проведено 29 громадських слухань (2- Фонд комунальної власності територіальної громади міста, 1 - управління земельних відносин, 1 – Департамент містобудування та архітектури, 25 - управління економічного та інтеграційного розвитку), 43 конкурси (29 конкурсів з відбору оцінювачів на право проведення оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, 8 конкурсів по визначенню переможця комерційного конкурсу на право укладення договору оренди нежитлових приміщень (Фонд комунальної власності територіальної громади міста) та 6 конкурсів, проведених Департаментом містобудування та архітектури на кращі ескізні проекти пам ′ятника Є. Коновальцю, тимчасових споруд та зупинок громадського транспорту), 8 запитів цінових котирувань, 1 відкриті торги на закупівлю товарів та послуг та 1 закупівля в одного учасника.

Інформація про роботу міської ради та виконавчого комітету щочетверга висвітлюється газетою міської ради «Західний кур′єр», на ТРК «Вежа» та на офіційному сайті Івано-Франківська.

З початку року на сайті розміщено 4 128 повідомленнь. Крім того, на офіційному сайті міста розміщені звіти про роботу кожного структурного підрозділу виконавчого комітету за півріччя та в кінці року за рік, що минув. Про популярність офіційного веб-сайту міста свідчить високий рівень відвідувань. Так, впродовж року веб-сайт відвідало 76 6502 відвідувача, що на 7,4% більше, ніж у 2011 році, зокрема вперше відвідало сайт 15 5125 осіб, що на 15,6% більше, як минулого року.

З початку року проведено 12 прямих телефонних ліній керівництва виконавчого комітету міської ради із мешканцями міста (кожен другий вівторок місяця), виступи на радіо та телебаченні. Більше 70 виступів на телебаченні та радіо проведено начальником управління економічного та інтеграційного розвитку, 12 виступів проведено директором Департаменту соціальної політики.

Впродовж року проведено 12 виїздних прийомів громадян міста керівництвом виконавчого комітету міської ради за місцем проживання та праці.

Сприяння створенню умов для взаємовигідних

партнерських стосунків влади, бізнесу і громади

Для взаємовигідних партнерських стосунків влади, бізнесу, громади забезпечено виконання Угоди між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, міською організацією роботодавців та міською координаційною радою профспілок на 2011-2012 рр. шляхом встановлення соціально-трудових гарантій для найманих працівників, врегулюванням виробничих, трудових і соціально-економічних відносин між найманими працівниками й роботодавцями. Відповідно до Угоди проводилися тристоронні консультації з питань вироблення і реалізації соціально-економічної політики в місті, а також з питань розроблення проектів програм, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян.

Впродовж року проведено 6 засідань Ради підприємців при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.

Постійно проводився аналіз роботи промислових підприємств основного кола міста. Результати аналізу, а також проблемні питання, які виникали в роботі промисловості, обговорювалися з керівниками підприємств на Дорадчій раді. Зокрема, в лютому 2012 року розглянуто питання підсумків роботи промислових підприємств міста у 2011 році та проведено підготовку до акції «Тріумф». В червні заслухано питання про інвестиційно-інноваційну діяльність промислових підприємств міста, відбулася презентація Івано-Франківського регіонального центру з інвестицій та розвитку. Розглянуто можливість запровадження пільгових коефіцієнтів по сплаті земельного податку для промислових підприємств міста та про співпрацю промислових підприємств міста з міським центром зайнятості, створення робочих місць за рахунок коштів Центру зайнятості.

Забезпечено проведення заходів, спрямованих на взаємодію виконавчих органів міської ради з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями та національно – культурними товариствами щодо організації відзначення загальнодержавних, релігійних свят та заходів місцевого значення.

Протягом року рганізовано методичний супровід 157 заходів, які проводили політичні партії та громадські організації згідно з поданими заявками. Так, політичними партіями проведено 39 заходів, громадськими організаціями та представниками громадськості – 79, релігійними організаціями – 6, громадськими об’єднаннями нацменшин – 3, установами та організаціями – 30 заходів.

Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Відповідно до Процедури з проведення внутрішнього аудиту розпорядженнями міського голови від 23.05.12р. №284-р «Про внесення змін в розпорядження міського голови від 25.10.2011 року №584-р» внесено зміни до складу внутрішніх аудиторів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Згідно із затвердженим графіком у листопаді 2012 року (21-27.11.2012р.) в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради проведено внутрішні аудити. Перед початком аудиту для внутрішніх аудиторів проведено відповідне навчання та надано методичні рекомендації щодо практичних підходів проведення внутрішнього аудиту.

За результатами проведеного аудиту у відділі внутрішньої політики виявлено 1 невідповідність та складено протокол аналізу невідповідності. Крім того, 6-ти структурним підрозділам таким, як департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку, управління культури, експертно-аналітичний відділ, архівний відділ, відділ бухгалтерського обліку і звітності, відділ програмного та комп'ютерного забезпечення внутрішніми аудиторами вказано на окремі зауваження та рекомендовано керівникам підрозділів їхнє врахування як потенціалу до покращення.

Проведено перегляд всієї документації системи управління якістю, що затверджені та функціонують у виконавчому комітеті міської ради, та підготовлено узагальнену інформацію за результатами перегляду, намічено основні напрямки певних системних змін на 2013 рік.

Впродовж року підготовлено та введено в дію нові версії наступних 4 документів системи управління якістю:

- Настанову з якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;

- інструкції з обслуговування замовників (І-СУЯ/02);

- інструкцію з планування, розробки, впровадження нової послуги та внесення змін до послуг, що надаються (І-СУЯ/08);

- інструкцію з надання послуг (І-СУЯ/10).

Удосконалено технологію діловедення документів системи управління якістю, підготовлено та включено до інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради новий розділ «Документи системи управління якістю», яка затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.07.2012р. №478.

Розпорядженням міського голови від 08.08.2012 року №379-р «Про втрату чинності окремих документів системи управління якістю» процедуру управління документацією системи управління якістю (П-СУЯ/01) та процедуру управління протоколами системи управління якістю (П-СУЯ/02) визнано такими, що втратили чинність. Вилучено копії неактуальних версій документів системи управління якістю. Поінформовано працівників виконавчого комітету міської ради про відповідні зміни.

Сертифікація системи управління якістю

на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001

В квітні 2012 року виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради став почесним членом Клубу розвитку якості органів місцевого самоврядування та успішно пройшов сертифікацію системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 у визнаного лідера серед міжнародних органів з сертифікації «DEKRA» (м.Штутгард, Німеччина), що входить в трійку міжнародного рейтингу сертифікаційних органів.

Міжнародними експертами визнано діяльність виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради в сфері надання адміністративних послуг такою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та особливо відзначено позитивну динаміку росту задоволеності замовників якістю наданих послуг і зростання позитивного іміджу нашого міста.

Той факт, що за чотири роки функціонування, система двічі успішно пройшла сертифікацію (2008, 2012рр.) та два наглядові аудити (2009, 2010рр.) у 2-х найбільш авторитетних міжнародних органах по сертифікації «TÜV NORD CERT GMBH » (Німеччина) і «DEKRA» (Німеччина) та отримала високу оцінку і визнання діяльності виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради в сфері надання адміністративних послуг такою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 є найкращим підтвердженням ефективності вжитих заходів та вірно обраного напрямку на шляху до досягнення високих стандартів якості у роботі.

Результати застосування вимог міжнародного стандарту ISO 9001

За час функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, сьогодні можна говорити про наступні позитивні результати застосування вимог міжнародного стандарту ISO 9001:

- більш ефективний контроль та управління;

- зменшення кількості помилок;

- підвищення задоволеності замовників рівнем наданих послуг;

- зменшення неефективних витрат (в т. ч. витрат часу);

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- підвищення іміджу виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

зЅ�.��p%���ня внутрішніми аудиторами вказано на окремі зауваження та рекомендовано керівникам підрозділів їхнє врахування як потенціалу до покращення.

 

Проведено перегляд всієї документації системи управління якістю, що затверджені та функціонують у виконавчому комітеті міської ради, та підготовлено узагальнену інформацію за результатами перегляду, намічено основні напрямки певних системних змін на 2013 рік.

Впродовж року підготовлено та введено в дію нові версії наступних 4 документів системи управління якістю:

- Настанову з якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;

- інструкції з обслуговування замовників (І-СУЯ/02);

- інструкцію з планування, розробки, впровадження нової послуги та внесення змін до послуг, що надаються (І-СУЯ/08);

- інструкцію з надання послуг (І-СУЯ/10).

Удосконалено технологію діловедення документів системи управління якістю, підготовлено та включено до інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради новий розділ «Документи системи управління якістю», яка затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.07.2012р. №478.

Розпорядженням міського голови від 08.08.2012 року №379-р «Про втрату чинності окремих документів системи управління якістю» процедуру управління документацією системи управління якістю (П-СУЯ/01) та процедуру управління протоколами системи управління якістю (П-СУЯ/02) визнано такими, що втратили чинність. Вилучено копії неактуальних версій документів системи управління якістю. Поінформовано працівників виконавчого комітету міської ради про відповідні зміни.

Сертифікація системи управління якістю

на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001

В квітні 2012 року виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради став почесним членом Клубу розвитку якості органів місцевого самоврядування та успішно пройшов сертифікацію системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 у визнаного лідера серед міжн

Актуально

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 90,3 кв.м, розташованих в цоколі будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 183, корпус 1 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 04 Чер 2020 15:32
До відома сільгоспвиробників та зернотрейдерів, які планують здійснювати експорт сільськогосподарської продукції
Опубліковано: 04 Чер 2020 9:20
Молодь може отримати фінансування власних digital-проєктів
Опубліковано: 03 Чер 2020 15:22
Безпечний відпочинок громадян на водних об'єктах міста під час літнього купального сезону
Опубліковано: 02 Чер 2020 9:33
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 453,5 кв.м, розташованих в підвалі будинку на вул. Ю. Целевича, 16В у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:53
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – складу мінеральних добрив на вул. І.Франка, 2 Б в с. Добровляни Тисменицького району
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:49

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ