• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Функціонування
СУЯ

Звіт про результати анкетування задоволеності замовників якістю наданих адміністративних послуг у 2011

Дослідження задоволеності замовників якістю наданих адміністративних послуг проведено в період з 25.05.2011р. по 17.06.2011р .

Відповідно до розпорядження міського голови від 25.05.2011р. №297-р «Про проведення анкетування» анкетування проведено шляхом соціологічного дослідження в Центрі надання адміністративних послуг та департаменті соціальної політики.

Метою дослідження було вивчення реального стану надання адміністративних послуг виконавчими органами Івано-Франківської міської ради .

Задля отримання об'єктивних результатів дослідження до проведення анкетування було залучено інститут соціологічного дослідження «СОЦІНФОРМ» Київського міжнародного інституту соціології.

З метою відображення динаміки показників та реальної картини якості послуг в цілому, результати анкетування подано в порівнянні з даними опитування проведеного в 2011 році, детальна інформація подана в додатках.

Загальна кількість опитаних громадян складає 300 осіб.

Як свідчать результати дослідження метою візиту до органу виконавчої влади84% (253 чол.)громадян було отримання конкретної адміністративної послуги і15.7% (47 чол.)- отримання інформації та консультації. В порівнянні з минулим роком кількість мешканців, обізнаних в юридичних тонкощах щодо отримання тієї чи іншої послуги, зросла на12.7 % (71.6%).

Відсоток вирішених питань в порівнянні з попередніми даними дещо знизився на2.1%проте, на16.8%збільшився показник справ, які знаходяться у процесі вирішення, що пояснює дану картину. Яскравим підтвердженням такого висновку є той факт, що тільки14 (4.7%)із300осібзазначили, що не змогли з тих чи інших причин вирішити своє питання. Це в свою чергу дає нам хороші результати так, як відсоток невирішених питань, у порівнянні з 2010 роком, знизився із19,5%до4.7%.

Причини, що завадили вирішити замовникам питання в органах виконавчої влади відображені в таб.1

Таблиця 1

Якщо питання не вирішили, то з якої причини?

2010

% до відповідей

2011

% до відповідей

Не вистачає необхiдних документiв

35.0%

30 (26.3%)

За ці питання відповідає інший орган (підрозділ)

11.7%

7 (6.1%)

Потрапив/потрапила у не прийомний день або години

13.3%

2 (1.8%)

Кажуть, що немає законних підстав для вирішення мого питання

8.3%

6 (5.2%)

Не можу зрозуміти, чому питання не вирішується

10.0%

3 (2.6%)

Інше

0.8%

0.0%

Великі черги

0.0%

1 (0.9%)

Немає коштів для оплати

0.0%

1 (0.9%)

Необхідна особиста присутність

0.0%

1 (0.9%)

Немає бланків

0.0%

3 (2.6%)

Потрiбен час для вирiшення мого питання

16.7%

60 (52.6%)

Чекаю рiшення суду

0.8%

0.0%

Вiдсутнiй міський голова

0.8%

0.0%

Ще не вiдбулася нарада з мого питання

0.8%

0.0%

Спiр земельних меж

0.8%

0.0%

Вiдсутнiй потрiбний працiвник

0.8%

0.0%

Щодо кількості відвідувань для вирішення питання – то тут майже оптимістична картина,174 ( 58.0%)респондентів вирішили питанняза 1 раз,67 ( 22.3%)за 2 рази, 30 ( 10.0%)за 3 разиі29 ( 9.7%)особам прийшлося звернутисябільше 3 разів.

Позитивні результати також отримано і щодо часу очікування. Так,182 ( 60.7%) опитуваних відмітили, що їм зовсім не довелося чекати,73 ( 24.3%)-затратили не більше 10 хв. часу,28 ( 9.3%)- до 30 хв.,6 ( 2.0%)- до 60 хв. та11особам( 3.7%)довелося чекати більше години.

Статистичні дані результатів дослідження також відображають позитивну динаміку показників щодо поінформованості мешканців міста про роботу структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. Так, йдучи на прийом201 (67 %) особа вже була обізнана з роботою органів виконавчої влади і33%попередньо уточняли цю інформацію. А саме: див. таб. 2

Таблиця 2

Якщо ви цікавилися інформацією про роботу органу перед його відвідуванням, то якою саме? (відзначте усе, чим Ви цікавилися)

2010

% до відповідей

2011

% до відповідей

Режимом роботи (прийомними годинами)

58.0%

70 ( 70.7%)

Компетенцiєю органу (перелiком послуг)

11.5%

81 ( 81.8% )

Контактними телефонами

28.0%

5 ( 5.1% )

Місцем розташування органу та транспортним сполученням

13.4%

5 ( 5.1% )

Переліком необхідних документів, строками та процедурою отримання послуги

64.3%

8 ( 8.1% )

Позитивним в даній ситуації є те, що в порівнянні з минулим роком ці показники все ж таки зазнали змін в кращу сторону (2010 рік: відповідно53%і 47%).

Майже60%опитаних засвідчили, що отримали бажану інформацію особисто в органі виконавчої влади,21.2%- від знайомих, родичів, друзів,11 %- із засобів масової інформації та5.1%з Інтернету. Крім того, заслуговує уваги те, що 96% опитаних відмітили, що отримали повну і вичерпну інформацію, а це на21.5%більше ніж у минулому році.

Схвальні відгуки замовників послуг отримано також і щодо компетентності та привітності самих працівників органів виконавчої влади. Детальна інформація щодо цих характеристик відображена в таб.3 та таб.4.

Таблиця 3

Наскiльки ви задоволенi привiтнiстю працiвниками виконавчого органу?

2010

% до відповідей

2011

% до відповідей

Зовсім не задоволений

4.2%

6 ( 2.0% )

Переважно не задоволений

6.9%

18 ( 6.0% )

Переважно задоволений

26.0%

79 ( 26.3% )

Повнiстю задоволений

62.9%

197 ( 65.7% )

Таблиця 4

Наскiльки ви задоволенi компетентністю працiвників виконавчого органу?

2010

% до відповідей

2011

% до відповідей

Зовсiм не задоволений

4.2%

3 ( 1.0% )

Переважно не задоволений

7.2%

16 ( 5.3% )

Переважно задоволений

24.3%

65 ( 21.7% )

Повнiстю задоволений

64.4%

216 ( 72.0% )

Досить високо оцінюють громадяни інформативність вивісок при вході до приміщеннята наявність інших вказівників, наявність стендів з інформацією, зразками заяв та їх якість, наявність інформаційних карток та їх якість, наявність інформаційних карток та їх якість – від96%до98.7%громадян не мають щодо цього зауважень чи претензій. До того ж, у порівнянні з минулим роком ці показники зросли в середньому на14%.

Зросли також і показники задоволеності замовників облаштуванням місць для очікування, заповнення паперів – із87,4%у 2010р. до91.7%у 2011р. і відповідно зменшилася кількість невдоволених мешканців із12,6%до8,4%.

Позитивно оцінено респондентами зручність оплати послуг (якщо послуга платна) –95.7%засвідчують свою вдоволеність такою можливістю. У порівнянні з минулим роком цей показник значно зріс (становив64,1%),на відміну від кількості чимось не задоволених осіб, яких у 2011 році стало менше на31,6%(2010р -35.9%та 2011р. –4,3%).

Що стосується зручностей для людей з обмеженим можливостями, то тут теж спостерігається покращення. В порівнянні з минулорічними даними кількість громадян, яких не цілком влаштовують умови для інвалідів зменшилася із46.8%до6.4%і відповідно93.6%інвалідів вважають прийнятними умови, які створені для них в органах виконавчої влади.

Дуже добре оцінили відвідувачі і сам загальний стан приміщення (освітлення, просторість, чистота, наявність туалету тощо) – позитивну відповідь дали95,6%опитаних.

Переважною більшістю респондентів, що в середньому складає87%опитаних, позитивно було оцінено і режим (години прийому, доступнiсть) роботи органу (необхiдного пiдроздiлу) . Так, якщо в 2010 році кількість громадян, яких не цілком влаштовували години прийому складала18.6 % , то у 2011 році ця цифра складає13%,тобто39із300опитаних.

Окрім інших питань, в ході проведення анкетування мешканці міста мали можливість висловити свою думку та в цілому оцінити і роботу самого виконавчого органу (міської влади). Так, 111 осіб(37 %) позитивно оцінюють роботу виконкому,88осіб, що складає29.3%вважають її задовільною та33.7%думають, що органи виконавчої влади могли б працювати і краще.

В цілому анкетування засвідчило цілком хороші результати та оцінку мешканців міста. В порівнянні з минулим роком спостерігається позитивна динаміка практично по всіх показниках, що в свою чергу свідчить про правильно обраний шлях виконавчого комітету міської ради до досягнення поставленої мети, спрямованої на якісне надання адміністративних послуг та задоволення потреб громади міста Івано-Франківська.

Разом з тим, отримані результати дають можливість побачити окремі сторони питання якісного надання послуг населенню, які ще потребують доопрацювання, та намітити кроки подальшої роботи в плані удосконалення якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та врахувати їх при формуванні Цілей впровадження Політики якості виконавчого комітету міської ради.

Актуально

До відома суб’єктів господарювання та мешканців Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади!
Опубліковано: 02 Лип 2020 16:47
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 33,7 кв.м в будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 1 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 02 Лип 2020 14:55
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 34,4 кв.м в будинку на вул. Незалежності, 7 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 02 Лип 2020 14:54
Держпродспоживслужба Івано-Франківщини надає поради для населення, яке постраждало внаслідок повені
Опубліковано: 26 Чер 2020 16:47
Застерігаємо громадян: повінь створює ризики спалахів інфекційних захворювань. Дотримуйтесь правил гігієни!
Опубліковано: 26 Чер 2020 15:58
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об'єкта малої приваизації - нежитлових приміщень площею 39,5 кв.м. в будинку на вул.Незалежності,7 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 25 Чер 2020 16:45

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ