• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Допомога
переселенцям

Алгоритм отримання дітьми довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, та відповідної щомісячної адресної допомоги

Алгоритм

отримання дітьми довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, та відповідної щомісячної адресної допомоги

 

КАТЕГОРІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ* ДІТЕЙ

Дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування

Дитина, яка залишилася без батьківського піклування

За згодою батьків

Дитина, переміщена у супроводі діда, баби, повнолітніх сестри, брата, мачухи, вітчима

Дитина, переміщена у супроводі інших родичів, знайомих

Дитина навчається у професійно-технічному або вищому навчальному закладі та самостійно проживає у гуртожитку відповідного закладу

РОЗДІЛ І.  ВИЯВЛЕННЯ

• звернення до служби у справах дітей законних представників внутрішньо переміщених дітей-сирті та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 

- опікунів / піклувальників;

 

- прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

 

- керівників дитячих закладів, закладів охорони здоров'я або закладів соціального захисту дітей, до  яких були влаштовані діти після переміщення;

 

• надходження до служби у справах дітей повідомлення від суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, фізичних та юридичних осіб, яким стало відомо про факт перебування в межах  адміністративно-територіальної одиниці такої дитини;

 

• особисте звернення дитини до служби у справах дітей;

 

• служба у справах дітей:

- вживає заходи щодо збору документів, що посвідчують особу дитини, її статус, у разі наявності - особу її законного представника, за наявності - документ, що підтверджує факт проживання дитини на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними в статті                   1 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” тощо**;

 

- вносить відомості про таку дитину до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, з окремою позначкою;

 

- бере таку дитину на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та вживає заходи, передбачені Порядком ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджений наказом Мінсоцполітики від 20.01.2014  № 27;

 

- надсилає до Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики клопотання для створення на центральному рівні обліково-статистичної картки дитини в Єдиному електронному банку даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та копіювання до неї даних про дитину з її обліково-статистичної картки в Єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створеної службою у справах дітей за місцем походження дитини;

 

- отримує новостворену обліково-статистичну картку дитини в Єдиному електронному банку даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, для користування з правом редагування;

 

- у разі, якщо така дитина перемістилася без супроводу законного представника, забезпечує її подальше влаштування

 

• надходження до служби у справах дітей повідомлення від суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, фізичних та юридичних осіб, яким стало відомо про факт залишення дитини без батьківського піклування;

 

• особисте звернення дитини до служби у справах дітей;

 

• реєстрація повідомлення про дитину в журналі обліку повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;

 

•  протягом доби службою у справах дітей із залученням інших  суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю:

 

- з'ясовується  місце знаходження дитини, її вік, інша важлива інформація;

 

- обстежуються умови перебування дитини;

 

- забезпечується тимчасове влаштування дитини (в сім’ю родичів, знайомих, до закладу соціального захисту дітей або (як вийняток) до інтернатного закладу);

 

протягом семи робочих днів після виявлення дитини служба у справах дітей із залученням інших  суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю:

 

-  вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх проживання (перебування);

 

- у разі відсутності у дитини документів, що посвідчують її особу звертається до територіального підрозділу ДМС для видачі тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;

 

- спільно із територіальним підрозділом ДМС та органом внутрішніх справ за місцем виявлення дитини складає акт про виявлення дитини, переміщеної із тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, яка залишилася без батьківського піклування;

 

- на підставі зібраних відомостей про дитину приймає рішення про взяття її на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

- вносить відомості про дитину до Єдиного електронного банку даних;

 

- вживає заходів, передбачених законодавством, для надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

 

• звернення до служби у справах дітей діда, баби, повнолітніх сестри, брата, мачухи, вітчима внутрішньо переміщеної дитини, які здійснюють безпосередній догляд за нею;

 

• до звернення додаються:

 

- документи, що посвідчують особу дитини та заявника;

 

- документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (копії  / оригінали свідоцтва про народження дитини, її повнолітніх братів сестер, матері, батька та паспортів діда, баби, свідоцтва про шлюб, довідки про склад сім’ї тощо);

- за наявності - документ, що підтверджує факт проживання дитини на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними в статті                 1 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”**.

 

Відповідно до статей 258 та 262 Сімейного кодексу України баба, дід, сестра, брат, мачуха, вітчим мають право звертатися за захистом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх внуків без спеціальних на те повноважень.

 

• звернення до служби у справах дітей особи, з якою за згодою батьків перемістилася дитина;

 

• до звернення додаються:

 

- документи, що посвідчують особу дитини та заявника;

 

- заяви батьків щодо згоди на передачу дитини на виховання заявнику, у тому числі згоди щодо отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, справжність підпису на якій має бути засвідчена нотаріально;

 

- за наявності - документ, що підтверджує факт проживання дитини на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними в                     статті 1 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”**

 

• особисте звернення дитини до служби у справах дітей  з:

 

-  документами, що посвідчують її особу;

 

- за наявності - документом, що підтверджує факт проживання дитини на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними в                       статті 1 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”**

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ВЗЯТТЯ ДИТИНИ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

• законний представник дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (один із опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрація закладу*** охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, в якому постійно проживала дитина) подає заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у               м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) для отримання дитиною  довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

 

- служба у справах дітей здійснює контроль за дотриманням права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на отримання  довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

• протягом семи робочих днів після виявлення дитини служба у справах дітей звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для отримання дитиною  довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

 

• після надходження звернення служба у справах дітей звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для отримання дитиною  довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

• після надходження звернення служба у справах дітей звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для отримання дитиною  довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

• після надходження звернення служба у справах дітей звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для отримання дитиною  довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

РОЗДІЛ ІІІ. ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ

• у разі, якщо дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, перемістилася у складі сім’ї опікуна/піклувальника, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послугпризначається на сім’ю та виплачується  усій сім’ї за зверненням уповноваженого представника сім’ї до установи уповноваженого банку;

 

• у разі, якщо дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, після переміщення була влаштована під опіку / піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послугпризначається на дитину та виплачується за зверненням опікуна / піклувальника, одного із прийомних батьків, батьків-вихователів до установи уповноваженого банку;

 

• у разі, якщо дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, після переміщення була влаштована до закладу* охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг не виплачується у зв’язку із забезпеченням основних потреб дитини безпосередньо закладом відповідно до встановлених норм та нормативів

 

• у разі, якщо дитина отримала статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з підстави невиконання  батьками своїх обов’язків з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку із проведенням антитерористичної операції або тимчасовою окупацією щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послугпризначається / не призначається залежно від форми подальшого влаштування такої дитини (див. колонка перша);

 

• у разі, якщо внутрішньо переміщена дитина, яка залишилась без батьківського піклування, до вирішення питання щодо надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, тимчасово влаштована у сім’ю громадян (родичів, сусідів, знайомих) щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг виплачується їй за зверненням служби у справах дітей до установи уповноваженого банку;

• у разі, якщо безпосередній догляд за внутрішньо переміщеною дитиною, яка залишилась без батьківського піклування, здійснюється бабою, дідом, повнолітніми братом, сестрою, мачухою, вітчимом, щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг виплачується їй за зверненням зазначених осіб до установи уповноваженого банку

• щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг виплачується дитині за зверненням баби, діда, повнолітніми брата, сестри, мачухи, вітчима до установи уповноваженого банку

• щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг виплачується дитині за зверненням до установи уповноваженого банку осіб, яким батьки передали дитину на виховання за умови наявності заяви батьків щодо отримання такої  допомоги, справжність підпису на якій має бути засвідчена нотаріально

• щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг виплачується дитині за зверненням служби у справах дітей до установи уповноваженого банку

Нормативно-правове забезпечення:

• до розділу І

- Сімейний кодекс України;

- Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866;

- Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджений наказом Мінсоцполітики від 20.01.2014  № 27;

• до розділу ІІ

-  Порядок  оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 636);

- наказ Міністерства соціальної політики України від 08.10.2014 № 738 „Про затвердження форми заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8.10. 2014 за № 1209/25986 (зі змінами, внесеними наказом Мінсоцполітки від 22.10.2015  № 1024);

• до розділу ІІІ

- Порядок  надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1014).

*зоною проведення анти терористичної операції вважається уся територія Донецької та Луганської областей (наказАнтитерористичного центру при Службі безпеки України).

З огляду на зазначене, у разі переміщення дитини з будь-якого населеного пункту Донецької та Луганської областей до інших регіонів України, дитина має право бути взятою на облік як внутрішньо переміщена особа.

Водночас, у разі переміщення дитини з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, до підконтрольних населених пунктів Донецької та Луганської областей, для вирішення питання щодо взяття особи (у тому числі і дитини) на відповідний облік вирішується  урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України  від 07.11.2014 № 1085-р.

* У разі відсутності в документі дитини, що посвідчує її особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону, доказами, що підтверджують факт проживання на такій території, мажуть бути: документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документи про професійно-технічну освіту, медичні документи.

*** внутрішньо переміщені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані після переміщення до закладів охорони здоров’я, навчальних або інших дитячих закладів, в обов’язковому поряду забезпечуються довідками про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

Зарахування внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до вищезазначених закладів на повне державне забезпечення, не позбавляє їх права на отримання такої довідки.

При цьому варто звернути увагу, що відповідно до пункту 4 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, разом із заявою про взяття на облік внутрішньо переміщена особа у разі наявності пред’являє документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними в статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. Тобто, це не є обов’язковою вимогою.

Водночас, внутрішньо переміщені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які були влаштовані до інтернатних закладів, можуть мати: копії рішень органів опіки та піклування Луганської / донецької областей про надання їм відповідного статусу, про влаштування до закладів, які наразі знаходяться на непідконтрольній території, витяги з обліково-статистичних карток Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що засвідчують місце походження таких дітей, копії наказів, інших розпорядчих документів про переміщення (діти евакуювалися не самостійно, а за рішенням відповідних місцевих органів виконавчої влади), копії наказів про зарахування до інтернатних закладів на підконтрольній території, у яких може бути вказана підстава для  влаштування тощо.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ