• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Цілі
впровадження

Аналіз виконання Цілей впровадження Політики якості у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради у 2012 році

Зміст

Термін

виконання

Відмітка про виконання

1. Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001

1.1

Внести зміни в документи системи управління якістю відповідно до змін нормативної бази

При необхідності

Проведено аналіз та розпорядженнями міського голови від 23.03.2012 року №148-р, від 27.07.2012 року №379-р, від 20.08.2012 року №417-р . та від 02.11.2012 року №516-р внесено зміни до Реєстру адміністративних послуг:

- включено в Реєстр адміністративних послуг 10 адмін. послуг (департамент соціальної політики - 1, департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку – 5, управління освіти та науки -1, фінансове управління – 1, управління Держкомзему у місті Івано-Франківську -1, управління у справах сім'ї, молодіжної та гендерної політики - 1);

- вилучено з Реєстру адміністративних послуг 3 адмін. послуги (департамент комунального господарства, транспорту і зв' язку – 1, управління Держкомзему у місті Івано-Франківську -2).

- викладено в новій редакції перелік послуг, які надаються департаментом містобудування та архітектури (7 адміністративних послуг), управлінням земельних відносин (5 адміністративних послуг) та 1 адміністративну послугу, яка надається управлінням Держкомзему у місті Івано-Франківську .

Із врахуванням внесених змін Реєстр надання адміністративних послуг на даний час налічує 112 послуг.

Відповідно до вищезгаданих змін впродовж року розроблено, перевірено та введено в дію 110 оновлених інформаційних та технологічних карток, проведено їх заміну в структурних підрозділах, на інформаційному стенді в Центрі надання адміністративних послуг та на офіційному веб-сайті міста.

Підготовлено та введено в дію нові версії наступних 4 документів системи управління якістю:

- Настанову з якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;

- інструкції з обслуговування замовників (І-СУЯ/02) ;

- інструкцію з планування, розробки, впровадження нової послуги та внесення змін до послуг, що надаються (І-СУЯ/08);

- інструкцію з надання послуг (І-СУЯ/10).

Удосконалено технологію діловедення документів системи управління якістю, підготовлено та включено до інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради новий розділ «Документи системи управління якістю», яка затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради №478 від 18.07.2012р.

Розпорядженням міського голови від 08.08.2012 року №379-р «Про втрату чинності окремих документів системи управління якістю» процедуру управління документацією системи управління якістю (П-СУЯ/01) та процедуру управління протоколами системи управління якістю (П-СУЯ/02) визнано такими, що втратил и чинність. Вилучено копії неактуальних версій документів системи управління якістю. Поінформовано працівників виконавчого комітету міської ради про відповідні зміни.

Крім того, відповідно до п. 4.2.2 Настанови з якості виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у 2012 році проведено перегляд всієї документації системи управління якістю, що затверджені та функціонують у виконавчому комітеті міської ради та підготовлено узагальнену інформацію за результатами перегляду, намічено основні напрямки певних системних змін на 2013 рік.

1.2

Провести внутрішн і аудит и в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради

Згідно графіку

Підготовлено розпорядження міського голови №284-р від 23.05.12р. «Про внесення змін в розпорядження міського голови від 25.10.2011 року №584-р» відповідно до якого внесено зміни в склад внутрішніх аудиторів виконавчого комітету міської ради.

Згідно із затвердженим графіком внутрішній аудит в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради проведено у листопаді 2012 року (21-27.11.2012р.). Перед початком аудиту для внутрішніх аудиторів було проведено відповідне навчання та надано методичні рекомендації щодо практичних підходів проведення внутрішнього аудиту.

За результатами проведеного аудиту у відділі внутрішньої політики виявлено 1 невідповідність та складено протокол аналізу невідповідності. Крім того, 6-ти структурним підрозділам таким, як департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку, управління культури, експертно-аналітичний відділ, архівний відділ, відділ бухгалтерського обліку і звітності, відділ програмного та комп'ютерного забезпечення внутрішніми аудиторами було вказано на окремі зауваження та рекомендовано керівникам підрозділів їхнє врахування як потенціалу до покращення.

1.3

Провести аналізування системи управління якістю вищим керівництвом

До 31.12.2012

Відповідно до п.5.6 Настанови з якості та Інструкції з аналізування системи управління якістю керівництвом виконавчого комітету міської ради (І-СУЯ/14) аналізування системи управління якістю у виконавчому комітеті міської ради вищим керівництвом буде проведено в кінці року на розширеній оперативній нараді під головуванням міського голови, за участю заступників міського голови, секретаря міської ради, керівників структурних підрозділів, внутрішніх аудиторів, членів робочої групи з впровадження та функціонування системи управління якістю.

2. Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного і ефективного функціонування

системи управління якістю

2.1

Здійснити заміну 20% застарілої комп’ютерної техніки у відділах та управліннях виконавчого комітету міської ради

До 31.12.2012

У 201 2 році відповідно до Інструкції з управління інфраструктурою придбано 14 персональних комп′ютерів , 4 швидкісні сканери, 4 принтери.

Рішенням сесії міської ради затверджено Програму комп’ютеризації та програмного забезпечення структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на 2012-2014 роки.

2.2

Забезпечити доступ посадових осіб місцевого самоврядування до Всесвітньої мережі Internet та можливість електронного спілкування

Впродовж року

Забезпечено доступ посадових осіб місцевого самоврядування до Всесвітньої мережі Internet та можливість електронного спілкування.

3. Забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню

3.1

Впровадити систему «Електронна черга» в Центрі надання адміністративних послуг

До 01.07.2012 (при наявності фінансування)

В Центрі надання адміністративних послуг впроваджено систему «Електронна черга». Виконання даного зобов'язання проведено в рамках реалізації проекту «До європейської якості послуг ЦНАП – через співпрацю громади та влади», впроваджуваного молодіжним громадським центром «Еталон» та виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради за підтримки міжнародного фонду «Відродження». Урочистий запуск електронної системи управління чергою відбувся 24.04.2012р.

Впродовж реалізації проекту було розроблено відповідне програмне забезпечення, закуплено та встановлено необхідне сучасне обладнання, проведено навчання для працівників ЦНАП, випущено інформаційні матеріали.

Крім того, з жовтня 2012 року в Центрі надання адміністративних послуг впроваджено ще одну новітню технологію – реєстрацію на прийом через мережу Інтернет. Онлайн - реєстрація проводиться на сайті cnap. if. ua у розділі «Зареєструватися на прийом» та ще на крок наближує ЦНАП м. Івано-Франківська до європейського рівня обслуговування громадян.

3.2

Впровадити систему «Електронний документообіг» у виконавчих органах міської ради

31.12.2012

В рамках впровадження системи «Електронний документообіг» створено електронний Реєстр актів органів місцевого самоврядування. Створений Реєстр є базою даних розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та рішень сесій міської ради, що були прийняті після 30.11.2010 року(з часу проведення І-ї сесії Івано-Франківської міської ради 6-го демократичного скликання).

Станом на 25.12.2012р. база даних містить 4000 документів.

3.3

Запровадити в роботу Центру надання адміністративних послуг елементи електронного документообігу для процесу обробки реєстраційних даних адміністративних послуг та дозвільних процедур

До 31.12.2012 (при наявності фінансування)

В роботу Центру надання адміністративних послуг впроваджено елементи електронного документообігу. Зокрема, на офіційному веб-сайті міста створено розділ «ЦНАП» на якому розміщена актуальна інформація про роботу Дозвільного центру, Реєстраційної палати та муніципальних служб, перелік послуг з бланками заяв та нормативна база, звіти, оголошення. Працює інтерактивний сайт cnap . if . ua із кодом зворотного зв’язку як наступний крок на шляху до запровадження електронного документообігу. Дане нововведення дає можливість замовникам в реальному часі дізнатися вичерпний перелік документів та видрукувати бланк заяви для отримання документу дозвільного характеру та додаткову змогу перевірити стан виконання замовленої послуги чи документа дозвільного характеру чи адміністративної послуги.

Для зручності громадян в Центрі надання адміністративних послуг запроваджено нову технологію – SMS-інформування, завдяки якій, за наявності номеру мобільного телефону, заявнику надсилається безкоштовне SMS-повідомлення про готовність послуги. Інновація поширюється на всіх операторів мобільного зв’язку України.

3.4

Забезпечити підвищення професійної обізнаності та функціональної мобільності працівників відділу дозвільно-погоджувальних процедур і координаторів Центру надання адміністративних послуг з метою взаємозамінності

Впродовж року

Підвищення професійної обізнаності та функціональної мобільності працівників відділу дозвільно-погоджувальних процедур і координаторів Центру надання адміністративних послуг проводиться постійно.

Впродовж року працівники відділу дозвільно-погоджувальних процедур та координатори ЦНАП взяли участь у тематичному семінарі «Техніка комунікації і ведення переговорів» (Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій) та інтерактивному навчанні, яке відбулося 24.04.2012р. в рамках проекту «До європейської якості послуг ЦНАП – через співпрацю громади та влади».

Крім того, працівники відділу постійно беруть участь у тренінгах, конференціях та навчально-ознайомчих поїздках у дозвільні центри та ЦНАП інших міст України. Так, 20.01.2012р. працівники відділу взяли участь у тренінгу, який відбувся в м. Києві на тему «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в рамках якого одним із важливих питань розглядалося питання наведення порядку у сфері надання адміністративних послуг.

25-27.04.2012р. відбулася навчально-ознайомча поїздка у Луцький дозвільний центр, в ході якої відбулася презентація центру та обговорення практик створення центрів адміністративних послуг.

6-7.06.2012р. відбулася Х Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Муніципальні комп’ютерні системи» в м.Вінниця.

3.5

Провести дослідження задоволеності замовників рівнем наданих адміністративних послуг

До 01.07.2012

Дослідження задоволеності замовників послугами, які надаються виконавчими органами Івано-Франківської міської ради, в ідповідно до розпорядження міського голови від 30.05.2012р. №291-р «Про проведення анкетування», проведено в період з 04.06.2012р. по 04.07.2012р. в Центрі надання адміністративних послуг та окремих структурних підрозділах, які надають послуги населенню згідно із затвердженими реєстрами адміністративних та неадміністративних послуг.

Для проведення анкетування удосконалено та розроблено новий варіант анкети.

З метою отримання об'єктивних результатів до проведення анкетування було залучено учасників проекту «Молодь і влада» та студентів вищих навчальних закладів, які проходили практику у виконавчих органах міської ради.

Загальна кількість осіб, які взяли участь в анкетуванні, складає 716 осіб.

За результатами анкетування підготовлено звіт та аналітичну довідку (для керівників структурних підрозділів), коротку інформацію розміщено на Інтернет-сторінці Івано-Франківської міської ради.

3.6

Забезпечити своєчасне виконання звернень громадян та юридичних осіб

Впродовж року

З метою контролю та забезпечення своєчасного виконання звернень громадян та юридичних осіб керівництву виконавчого комітету міської ради для відповідного реагування готуються:

- перелік документів усіх рівнів, не виконаних в установлені терміни (щотижнево та щомісячно, станом на 21 число);

- довідка по виконавській дисципліні (щоквартально);

- інформація про виконавську дисципліну в роботі з документами у відділах та управліннях виконавчого комітету міської ради (щопіврічно розглядається на засіданні виконавчого комітету).

4. Покращення діяльності виконавчого комітету міської ради шляхом підвищення кваліфікації

посадових осіб місцевого самоврядування

4.1

Забезпечити підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування шляхом:

- участі у внутрішніх навчаннях – 250 осіб;

- навчання на курсах підвищення кваліфікації в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – 90 осіб;

- підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах - 5 осіб;

- навчання в магістратурі державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – 42 особи;

- навчання у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – 3 особи;

- обміну досвідом – 20 осіб

З метою підвищення рівня компетентності посадових осіб виконавчого комітету міської ради протягом 2012 року на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій підвищили кваліфікацію 107 осіб та 5 осіб підвищили кваліфікацію в інших навчальних закладах.

Проводилась робота щодо направлення на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями освітньої галузі «Державна служба» та «Державне управління» посадових осіб місцевого самоврядування. Так, 3 особи навчається у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та 34 особи навчаються в магістратурі державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Впродовж року було організовано проведення 12 внутрішніх навчань, участь у яких взяли працівники усіх відділів, управлінь та департаментів виконавчого комітету міської ради.

22 посадові особи підвищили свою кваліфікацію шляхом обміну досвідом. Зокрема, працівники відділу програмного та комп’ютерного забезпечення взяли участь у конференції «Досвід створення Центру надання адміністративних послуг» у м. Хмельницькому, семінарі «Вдосконалення роботи ЦНАП» в м. Рівне та м. Дрогобич, форумі «Електронне урядування» в м. Львові, семінарі «Електронне урядування-ефективна влада для мешканців» у м. Львові, проекті «Підтримка розвитку е-врядування в Івано-Франківській області» за підтримки Естонії та Швеції, в підсумковій конференції «Електронне врядування та електронна демократія в муніципальних центрах України: партнерство влади та НУО».

Працівники відділу дозвільно-погоджувальних процедур та відділу програмного та комп’ютерного забезпечення 6-7.06.2012р. взяли участь у Х Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему «Муніципальні комп’ютерні системи» в м. Вінниця, провели обмін досвідом роботи ЦНАП з делегаціями міст Львова, Кременчука, Луцька.

20-21.09.2012року працівники окремих структурних підрозділів взяли участь у семінарі – тренінгу з питань реалізації проекту Ради Європи «Посилення інвестиційної спроможності ОМСВ в Україні».

Крім того, згідно проекту «Молодь і влада» у І півріччі 2012 року 26 студентів вищих навчальних закладів пройшли стажування у відділах та управліннях виконавчого комітету міської ради та 22 студентів проходять стажування у даний час.

5. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчого комітету міської ради

5.1

Створити та забезпечити функціонування Інтернет - приймальні Івано-Франківської міської ради

01.08.2012

З метою спрощення доступу громадян та юридичних осіб до інформації про діяльність органів виконавчої влади, впровадження елементів електронного врядування в діяльність міської ради з 01.08.2012року введено в дію новий веб-сайт www. emvk . if . ua «Електронний уряд міста Івано-Франківська» (Інтернет-приймальня). Станом на 01.12.2012року поступило 129 електронних звернень та 44 інформаційних запитів.

5.2

Сформувати Реєстр документів, що містять ознаки публічної інформації виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

15.04.2012

Сформовано Реєстр актів органів місцевого самоврядування.

З 01.08.2012року введено в дію новий веб-сайт www.na mvk. if. ua «Нормативні акти Івано-Франківської міської ради» на якому висвітлюються документи введені в Реєстр актів органів місцевого самоврядування. Станом на 25.12.2012 року база даних містить 4000 документів.

5.3

Забезпечити оприлюднення рішень виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови на офіційному сайті Івано-Франківська та рішень міської ради на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради

Впродовж року

Виконано.

5.4

Проводити громадські слухання з обговорення питань, що мають суспільне значення

Згідно плану впровадження регуляторних актів

Протягом 2012 року проведено 29 громадських слухань (2- Фонд комунальної власності територіальної громади міста, 1 - управління земельних відносин, 1 – Департамент містобудування та архітектури, 25 - управління економічного та інтеграційного розвитку).

5.5

Подавати інформацію про діяльність виконавчого комітету міської ради в ЗМІ, на офіційний сайт Івано-Франківська та Івано-Франківської міської ради

Постійно

Інформація про роботу міської ради щочетверга висвітлюється газетою міської ради «Західний кур′єр», на ТРК «Вежа» та на офіційному сайті Івано-Франківська. З початку року на сайті розміщено 4128 повідомленнь. Крім того, на офіційному сайті міста розміщені звіти про роботу кожного структурного підрозділу виконавчого комітету за півріччя та в кінці року за рік, що минув. Про популярність офіційного веб-сайту міста свідчить високий рівень відвідувань. Так, впродовж року веб-сайт відвідало 766502 відвідувача, що на 7,4% більше, ніж у 2011 році, зокрема вперше відвідало сайт 155125 осіб, що на 15,6% більше, як минулого року.

5.6

Проводити «прямі телефонні лінії» керівництва та виступи на телебаченні і радіо

Згідно із затвердженим графіком

Від початку року проведено 12 прямих телефонних ліній керівництва виконавчого комітету міської ради із мешканцями міста (кожен другий вівторок місяця), виступи на радіо та телебаченні. Крім того, більше 70 виступів на телебаченні та радіо проведено начальником управління економічного та інтеграційного розвитку, 12 виступів проведено директором Департаменту соціальної політики.

5.7

Проводити виїзні прийоми громадян міста керівництвом виконавчого комітету міської ради за місцем проживання та праці

Згідно графіку

 

Впродовж року було проведено 12 виїздних прийомів громадян міста керівни цтвом виконавчого комітету міської ради за місцем проживання та праці.

5.8

Проводити конкурси, аукціони, тендери

Згідно плану-графіку

У 2012 році проведено 43 конкурси (29 конкурсів з відбору оцінювачів на право проведення оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, 8 конкурсів по визначенню переможця комерційного конкурсу на право укладення договору оренди нежитлових приміщень (Фонд комунальної власності територіальної громади міста) та 6 конкурсів, проведених Департаментом містобудування та архітектури на кращі ескізні проекти пам ′ятника Є.Коновальцю, тимчасових споруд та зупинок громадського транспорту), 8 запитів цінових котирувань, 1 відкриті торги на закупівлю товарів та послуг та 1 закупівля в одного учасника.

5.9

Звітувати про роботу міського голови, виконавчого комітету шляхом оприлюднення звіту в ЗМІ та на сесії міської ради

До 31.12.2012

Звіт про роботу міського голови, виконавчого комітету міської ради заплановано оприлюднити на сесії Івано-Франківської міської ради 29.12.2012року. Крім того на офіційному сайті міста розміщені звіти про роботу кожного структурного підрозділу виконавчого комітету за півріччя та в кінці року за рік, що минув.

6. Сприяння створенню умов для взаємовигідних партнерських стосунків влади, бізнесу і громади

6.1

Забезпечити виконання затвердженої угоди Івано-Франківської міської тристоронньої соціально-економічної ради

До 31.12.2012

Для взаємовигідних партнерських стосунків влади, бізнесу, громади забезпечено виконання Угоди між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, міською організацією роботодавців та міською координаційною радою профспілок на 2011-2012 рр., шляхом встановлення соціально-трудових гарантій для найманих працівників, врегулюванням виробничих, трудових і соціально-економічних відносин між найманими працівниками й роботодавцями. Відповідно до Угоди проводилися тристоронні консультації з питань вироблення і реалізації соціально-

Актуально

Офіційно

Опитування

Чого ви очікуєте від Нової Української Школи?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ