• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Аналіз міського бюджету на 2011 рік

      Фінансовий ресурс міського бюджету на 2011 рік сформовано на основі нового Бюджетного кодексу України та з урахуванням положень прийнятого Податкового кодексу України. 
      Базовими програмними документами при плануванні міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам на державному рівні стали положення постанови Верховної Ради України від 04.06.2010 №2318 “Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 № 315 “Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетної декларації)”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки від 02.06.2010 “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.
      Обсяг дохідної частини міського бюджету на 2011 рік визначено згідно статей 64 та 69 Бюджетного кодексу України та статей 15 та 20 Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” та встановлено в розмірі 621926,1 тис.грн., у тому числі по загальному фонду бюджету – 601218,3 тис.грн. та спеціальному фонду бюджету – 20707,8 тис.грн.
      До дохідної частини бюджету по загальному фонду включено:
      - доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів у сумі 284441,6 тис.грн ;
      - доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у сумі 82615,6 тис.грн ;
      - субвенції з державного, обласного бюджетів у загальній сумі 190637,9 тис.грн.
      - дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 43523,2тис.грн.
      Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів доведені з ростом на 2,3 відсотка, або на 6356,2 тис.грн., тоді як дотація вирівнювання з Державного бюджету зменшена на 12,7 відсотка, або на 6356,2 тис.грн.
      Прогнозувати ріст доходів що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів є недоцільним та безпідставним в умовах нестабільної економічної ситуації, яка, в свою чергу відображається на діяльності підприємств м. Івано-Франківська. Особливо, зважаючи на зміни введені Бюджетним кодексом України, за умовами якого з 1 кошика доходів вилучено такі податкові платежі, як плата за торговий патент, єдиний податок, адміністративні штрафи та адміністративні штрафи у сфері забезпечення дорожнього руху. Зміни в ресурсній базі, додаткові джерела надходжень, які передані з державного до місцевих бюджетів, не впливають на збільшення доходів що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів для міст обласного значення.
      В складі 1 кошика доходів міського бюджету залишається 4 платежі, де податок з доходів фізичних осіб становить найбільшу питому вагу – 99,2 відсотка.
      В той же час запропоновані контрольні цифри для розрахунку видатків місцевого бюджету не забезпечать навіть потребу на заробітну плату працівників бюджетної сфери, не говорячи вже про медикаменти, харчування, енергоносії, зв’язок, паливно–мастильні матеріали для станції швидкої допомоги.
      Так, фінансування делегованих органам місцевого самоврядування повноважень, передбачене Державним бюджетом складає лише 74% від мінімальної потреби. Заплановано суттєве зменшення фінансування таких сфер, як освіта (-1,9%, або 3318,2 тис.грн. ), охорона здоров’я (-2,6%, або 2889,9 тис.грн.), фізична культура та спорт (-7,1%, або 158,2 тис.грн.) до доведених показників Міністерством фінансів в порівнянні з бюджетним періодом 2010 року. Таке зменшення видатків призведе до погіршення якості надання відповідних соціальних послуг населенню.
      Показник податкових і неподаткових надходжень до спеціального фонду міського бюджету на 2011 рік визначено в сумі 20707,8 тис.грн.
      Вперше, відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України визначено, починаючи з 2011 року єдиний податок, який надходив до 1 кошика доходів, зараховуватиметься до бюджету розвитку міського бюджету. Прогноз надходжень єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва на 2011 рік визначено в сумі 4333,6 тис.грн.
      Згідно з Податковим кодексом з 1 січня 2011 року податок з власників транспортних засобів замінено збором за першу реєстрацію транспортного засобу, надходження якого прогнозуються в сумі 700,0 тис.грн.
      З 2011 року Податковим кодексом замість збору за забруднення навколишнього середовища вводиться екологічний податок. Розмір податку в сумі 10,0 тис.грн визначено за розрахунками ДПІ, згідно Податкового кодексу України.
     Додатковим джерелом надходження до спеціального фонду є плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів визначених в сумі 156,7 тис.грн.
      Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 50,0 тис.грн.;
      Надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, в сумі 1049,3 тис. грн.;
      Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – в сумі 3,0 тис.грн.;
      Обсяг грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності запланований в сумі 3,0 тис.грн.
      Крім того, бюджетними установами розраховані обсяги власних надходжень в сумі 14 402,2 тис.грн.
      Формування планових показників міського бюджету на 2011 рік здійснено в умовах раціональної та виваженої фіскальної і боргової політики держави, яка потребує реального запровадження політики економного і ефективного витрачання бюджетних коштів.
      Обсяг видаткової частини міського бюджету на 2011 рік становить 616253,1 тис. грн., з них видатки загального фонду – 583669,4 тис. грн. та спеціального фонду – 32583,7 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 16212,5 тис. грн. ( 11878,9 тис. грн. –кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку).
      У видатковій частині збережено основні пріоритети бюджетної політики, соціальну направленість бюджету.
      Так, відповідно вимог Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік ” передбачена в повному обсязі потреба в асигнуваннях з урахуванням:
      - запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати грудня 2010 року та прогнозного індексу споживчих цін на 2011 рік, а саме з 1 січня – 941 гривня, з 1 квітня – 960 гривень, з 1 жовтня – 985 гривень, з 1 грудня – 1004 гривні на місяць;
      - встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; 
      - індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".
      Також у бюджетній сфері міста заплановано підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та встановлення його з 1 січня у розмірі 613 гривень, з 1 квітня – 625 гривень, з 1 жовтня – 641 гривня, з 1 грудня – 654 гривні;
       Відповідно до норм Бюджетного кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2011 року, капітальні видатки в загальному фонді не плануються, але передбачена можливість передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Так, на здійснення видатків капітального характеру, з метою збільшення фінансового ресурсу на розширене відтворення, заплановано передати із загального до спеціального фонду в 2011 році 11873,9 тис. грн.
       На здійснення непередбачених видатків з резервного фонду заплановано 400,0 тис. грн. для фінансування заходів по усуненню можливих наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, та інших непередбачених видатків відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України.
       Видатки на соціально - культурну сферу (освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру, фізичну культуру і спорт) складають 338609,7тис. грн., з них по загальному фонду – 326292,7 тис. грн., по спеціальному – 12317,0 тис. грн.
       Видатки на житлово-комунальне господарство заплановані в загальній сумі 38724,5 тис.грн., з них по загальному фонду – 25225,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 13499,1 тис. грн.

Видатки на транспорт передбачені в сумі 856,7 тис.грн., по спеціальному фонду.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ