• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє:

У листопаді станом на 21.11.2019 року до міського бюджету фактично надійшло – 182 968,4 тис.грн, зокрема:

         - загального фонду надійшло – 174 026,9 тис.грн,

в  т.ч. субвенції – 67 836,7 тис.грн,

         - спеціального фонду надійшло – 8 941,5 тис.грн,

в т.ч. субвенції – 30,0 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 62 932,4 тис.грн,
 • податок на майно – 2 940,1 тис.грн,
 • акцизний податок – 2 576,6 тис.грн,
 • єдиний податок – 34 452,4  тис.грн,
 •   надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 4 986,8 тис.грн,
  • кошти від продажу землі – 178,7 тис.грн.

 

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 14 по 20 листопада становив 52629,4 тис.грн, в тому числі профінансовано:

 •    06   Департамент освіти і науки  – 22650,7 тис.грн:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 20050,1 тис.грн,

на КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 6,1 тис.грн,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 180,0 тис.грн,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 837,5 тис.грн, 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 104,6 тис.грн,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 179,0 тис.грн,

інші поточні видатки –1293,4 тис.грн.

 • 07 Охорона здоров’я – 7255,1 тис.грн, зокрема:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 116,7 тис.грн,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1188,5 тис.грн,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 5922,8 тис.грн,

інші поточні видатки –27,1 тис.грн.

 • 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 3964,5 тис.грн:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2045,4 тис.грн,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 85,5 тис.грн,   

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1084,9 тис.грн,

інші поточні видатки –748,7 тис.грн.

 • 08 Депатрамент соціальної політики – 5650,4 тис.грн:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2244,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 0,3 тис.грн,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3,7 тис.грн,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 2,6 тис.грн,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 1,0 тис.грн,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 3020,0 тис.грн, а саме:

по КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 982,1 тис. грн,

по КПКВКМБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» в сумі 2037,9 тис. грн,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 239,3 тис.грн, а саме:

по ТПКВКМБ 0813031«Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку» профінансовано в сумі 16,0 тис.грн.

поТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» профінансовано 223,3 тис.грн, зокрема::

Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам – 223,3 тис.грн,

інші поточні видатки –139,4 тис.грн.

 • 10 Департамент культури – 4026,5 тис.грн:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2838,7 тис.грн,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 66,6 тис.грн,   

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 894,9 тис.грн,

інші поточні видатки –226,3 тис.грн.

 • 11 Департамент молодіжної політики  та спорту – 1019,3 тис.грн:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 137,1 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 857,0 тис.грн,

інші поточні видатки –25,2 тис.грн.

 • 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустроюв сумі 3428,9 тис. грн, а саме:

- Інша діяльність у сфері державного управління  в сумі 722,8 тис.грн:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 669,7 тис.грн,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 8,1 тис.грн,

інші поточні видатки –45,0 тис.грн.

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  в сумі128,5 тис.грнна КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам»

- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 2577,6 тис. грн:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 413,4 тис.грн,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 2164,2 тис.грн.

 • Інші поточні видатки – 4634,0 тис.грн.

 

 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 11346,6 тис.грн, а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 11346,6 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 6932,1 тис.грн, зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 1280,7 тис.грн,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 5651,4 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 5,7 тис.грн на оплату житлово-комунальних послуг.

 

Крім того, видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 180,9 тис. грн, зокрема:

Департамент освіти і науки – 153,2 тис.грн:

на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 81,9 тис. грн,

на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 71,3 тис. грн.

Управління охорони здоров’я– 20,7 тис. грн:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку» - 3,0 тис. грн,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 17,7 тис. грн.

Департамент культури– 3,0 тис.грн на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою– 4,0 тис. грн на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

 

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 10165,7тис.грн, зокрема:

Бюджет розвитку– 9943,4 тис.грн:

Виконавчий комітет – 24,6 тис.грнна КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Департамент освіти і науки 400,0 тис. грн:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 90,0 тис. грн,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 310,0 тис. грн.

Управління охорони здоров’я309,7 тис.грнна КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Служба у справах дітей – 20,0 тис.грн наКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою - 2921,0 тис. грн:

КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду» – 317,3 тис. грн,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 1618,3 тис. грн,

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 26,4 тис. грн,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 959,0 тис. грн.

Управління капітального будівництва – 4468,8 тис. грн:

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 1236,1 тис. грн,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 2190,2 тис. грн,

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 146,9 тис. грн,

КЕКВ 3143 «Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури» – 585,6 тис. грн,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 310,0 тис. грн.

Управління транспорту та зв’язку– 184,3 тис. грн наКЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Фінансове управління -1615,0 тис. грнна КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)».

 

Цільові фондив сумі 209,3 тис. грн:

Управління охорони здоров’я– 138,5 тис. грн:

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» – 138,5 тис.грн,

Служба у справах дітей – 3,3 тис. грн на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Департамент культури – 67,5 тис. грн:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 50,0 тис. грн,

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 17,5 тис. грн.

 

Крім того, видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 13,0 тис. грн, зокрема:

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою в сумі 13,0 тис.грн наКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

 

Актуально

З 16 січня набули чинності окремі норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
Опубліковано: 25 Січ 2021 16:13
Увага! Повідомлення RASFF: в неочищеному насінні кунжуту, що експортувалось з Індії через Нідерланди до країн-членів ЄС та до України, виявили оксид етилену
Опубліковано: 25 Січ 2021 16:12
Звертаємо увагу операторів ринку харчових продуктів та споживачів: встановлено неточність факту
Опубліковано: 25 Січ 2021 16:10
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 47,15 кв.м в будинку на вул. Симона Петлюри, 19 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 21 Січ 2021 15:35
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 196,3 кв.м, розташованих за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 69
Опубліковано: 21 Січ 2021 15:34
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлового приміщення площею 13,0 кв.м в підвалі будинку на вул. Бельведерській, 17 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 21 Січ 2021 15:33

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ