• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє:

У травні станом на 16.05.2019 року до міського бюджету фактично надійшло – 153 381,3 тис.грн., зокрема:

         - загального фонду надійшло – 149 412,1 тис.грн.,

в  т.ч. субвенції  – 83 560,8 тис.грн.;

         - спеціального фонду надійшло – 3 969,2 тис.грн.,

в т.ч. субвенції – 315,0 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 39 164,6 тис.грн.,
 • податок на майно – 1 592,5 тис.грн.,
 • акцизний податок – 1 971,7 тис.грн.,
 • єдиний податок – 20 256,2 тис.грн.,
 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 312,1 тис.грн.,
  • надходження від продажу земельних ділянок – 435,2 тис.грн.

 

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 08 по 15 травня становив 31955,6 тис.грн., в тому числі профінансовано:

 •    06   Департамент освіти і науки  – 14330,1 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 8774,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 2485,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 878,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 3,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 790,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 19,0 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 15,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»- 3,7 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 484,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 43,9 тис.грн.,

інші поточні видатки –829,5 тис.грн.

 • 07 Охорона здоров’я – 335,5 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 69,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 71,8 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 193,9 тис.грн.

 • 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 2208,9 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1301,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 2,2 тис.грн.,    

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 78,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 30,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 0,5 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 62,5 тис.грн.,

інші поточні видатки –732,2 тис.грн.     

 • 08 Депатрамент соціальної політики – 1144,4 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 849,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 10,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 0,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 270,5 тис.грн., а саме:

поТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» профінансовано 270,5 тис.грн. - Одноразова матеріальна допомога (із фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців).

інші поточні видатки –12,6 тис.грн.

 • 10 Департамент культури – 2196,5 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1698,8 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 373,2 тис.грн.,

інші поточні видатки –124,5 тис.грн.

 • 11 Департамент молодіжної політики  та спорту – 680,8 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 67,2 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 0,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 0,3 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 590,5 тис.грн.

інші поточні видатки –22,7 тис.грн.

 • 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустроюв сумі 6477,6 тис. грн., а саме:

- Інша діяльність у сфері державного управління  в сумі 491,8 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 442,3 тис.грн.,

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3,0 тис.грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3,1 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 13,4 тис.грн.,

інші поточні видатки –30,0 тис.грн.

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  в сумі 306,9 тис.грн.  наКЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».

- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 5678,9 тис. грн.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 857,9 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 4821,0 тис.грн.

 • Інші поточні видатки – 4581,8 тис.грн.

 

 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 8439,6 тис.грн., а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 8439,6 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 4922,4 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 2198,1 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 2724,3 тис.грн.

Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми профінансовано кошти в сумі 134,2 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 2374,7 тис.грн на оплату житлово-комунальних послуг

 

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 14182,3тис.грн., зокрема:

Бюджет розвитку– 14094,2 тис.грн.:

Департамент освіти і науки– 337,4 тис.грн.на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»,

Управління охорони здоров’я – 301,8 тис.грн. на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Служба у справах дітей – 38,3 тис.грн. наКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Департамент культури – 26,5 тис. грн. наКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою - 8028,4 тис. грн.:

КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» – 72,0 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 2623,1 тис. грн.,

КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)» - 154,4 тис. грн.,

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 3,9 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 5175,0 тис. грн.

Управління капітального будівництва  4957,0 тис. грн.:

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» - 3707,3 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 649,7 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 600,0 тис. грн.

Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності –302,5 тис. грн.на КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів».

Управління транспорту та зв’язку102,3 тис.грн.на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

 

 • СУБВЕНЦІЇ

Субвенція з державного бюджету  на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку в сумі38,1тис.грн.

Крім того, з обласного  бюджету перераховано субвенцію в сумі 50,0 тис. грн. на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

 

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ