• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє:

У квітні станом на 25.04.2019 року до міського бюджету фактично надійшло – 188 292,8 тис.грн., зокрема:

         - загального фонду надійшло – 179 221,9 тис.грн.,

в  т.ч. субвенції  – 68 601,8 тис.грн.,

         - спеціального фонду надійшло – 9 070,9 тис.грн.,

в т.ч. субвенції – 2 400,0 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 70 558,0 тис.грн.,
 • податок на майно – 8 739,7 тис.грн.,
 • акцизний податок – 11 305,3 тис.грн.,
 • єдиний податок – 15 834,5 тис.грн.,
 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 647,7 тис.грн.,
  • надходження від продажу земельних ділянок – 349,0 тис.грн.

 

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 18 по 24 квітня становив 52174,2 тис.грн., в тому числі профінансовано:

 •    06   Департамент освіти і науки  – 29876,9 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 20975,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 104,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 4627,8 тис.грн.,   

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 314,9 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1352,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 100,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 9,0 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 285,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2720 «Стипендії» - 1844,0 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 33,9 тис.грн.,

інші поточні видатки –228,5 тис.грн.

 • 07 Охорона здоров’я – 1409,8 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 59,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 688,7 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 660,7 тис.грн.,

інші поточні видатки –0,6 тис.грн.

 • 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 3414,4 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1948,7 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1021,6 тис.грн.,

інші поточні видатки –444,1 тис.грн.

 • 08 Депатрамент соціальної політики – 2380,3 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 2290,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 13,7 тис.грн.,  

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 15,0 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 58,8 тис.грн. на КПКВК МБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»,

інші поточні видатки –0,2 тис.грн.

 • 10 Департамент культури – 3968,6 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 3088,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 452,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 7,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 32,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 73,5 тис.грн.,

на КЕКВ 2275 «Оплата ін.. енергоносіїв та ін.. комунальних послуг» - 0,6 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 260,1 тис.грн.,

інші поточні видатки –53,2 тис.грн.

 • 11 Департамент молодіжної політики  та спорту – 841,3 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 191,9 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 468,8 тис.грн.

інші поточні видатки –180,6 тис.грн.

 • 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустроюв сумі 3495,8 тис. грн., а саме:

- Інша діяльність у сфері державного управління  в сумі 854,7 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 847,4 тис.грн.,

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1,7 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 5,6 тис.грн.,

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  в сумі 126,6 тис. грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».

- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 2514,5 тис. грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6,9 тис.грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 514,4 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1887,6 тис.грн.,

інші поточні видатки –105,6 тис.грн.

 • Інші поточні видатки – 6787,1 тис.грн.

 

 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 12117,5 тис.грн., а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 12117,5 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 8130,2 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 4351,0 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 3779,2 тис.грн.

Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми профінансовано кошти в сумі 3028,5 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено розрахунки за надані пільги і субсидії готівковими коштами в сумі 642,18 тис.грн на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету профінансовано кошти в сумі 52,5 тис.грн., а саме:

по КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» профінансовано  26,8 тис.грн.,

по КПКВКМБ 0813242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» профінансовано 25,7 тис.грн., зокрема:

- 15,0 тис. грн. на додаткові виплати бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України,

- 3,7 тис. грн. на виплату дітям до 18 років та неповнолітнім братам і сестрам загиблих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада по 21 лютого 2014р.

7,0 тис.грн.  на виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА.

 

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 10094,3тис.грн., зокрема:

Бюджет розвитку– 10086,8 тис.грн.:

Виконавчий комітет – 43,6 тис.грн.КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Департамент освіти і науки49,0 тис.грн. наКЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Управління охорони здоров’я171,3 тис.грн.на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою -  5210,3 тис. грн.:

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 2688,3 тис. грн.,

КЕКВ 3141 «Реставрація житлового фонду (приміщень)» - 322,0 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 2200,0 тис. грн.

Управління капітального будівництва – 3839,2 тис. грн.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. – 187,3 тис. грн.,

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 36,0 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 1847,6 тис. грн.,

КЕКВ 3143 «Реставрація пам»яток культури» - 1268,3 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 500,0 тис. грн.

Департамент містобудування та архітектури295,8 тис. грн. наКЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Управління транспорту та зв’язку279,6 тис. грн. наКЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів».

Фінансове управління -198,0 тис.грн. наКЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)».

 

Цільові фондив сумі 8,0 тис. грн.:

Служба у справах дітей – 8,0 тис. грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

 

 

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ