• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Фінансове управління повідомляє:

У листопаді станом на 15.11.2018 року до міського бюджету фактично надійшло – 130 819,1 тис.грн., зокрема:

         - загального фонду надійшло – 124 993,2 тис.грн.,

в  т.ч. субвенції  – 59 527,5 тис.грн.;

         - спеціального фонду надійшло – 5 825,9 тис.грн.,

в т.ч. субвенції – 253,0 тис.грн.

В розрізі найбільших податків надходження становлять:

 • податок на доходи фізичних осіб – 43 135,2 тис.грн.,
 • податок на майно – 1 521,6 тис.грн.,
 • акцизний податок – 1 494,9 тис.грн.,
 • єдиний податок – 16 971,0 тис.грн.,
 •    кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту –

2 350,6 тис.грн.

Для безперебійного функціонування бюджетних установ загальний обсяг фінансування із загального фонду міського бюджету за період з 08 по 14 листопада становив 35102,7 тис.грн., в тому числі профінансовано:

 •    06   Департамент освіти і науки  – 19903,1 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 17048,0 тис.грн.,

на КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 19,8 тис.грн.,

на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 2327,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 21,7 тис.грн.,  

на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 8,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 15,0 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 269,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»- 2,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 9,7 тис.грн.,

інші поточні видатки –181,9 тис.грн.

 • 07 Охорона здоров’я – 1898,6 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 63,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 0,6 тис.грн.,

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 773,1 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1061,2 тис.грн.,

інші поточні видатки –0,1 тис.грн.

 • 02 На утримання органів місцевого самоврядування – 1755,2 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1192,3 тис.грн.,

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1,0 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 373,8 тис.грн.,

інші поточні видатки –188,1 тис.грн.

 • 08 Депатрамент соціальної політики – 797,4 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 709,3 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 1,2 тис.грн.,    

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 8,9 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 16,2 тис.грн.,

на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 61,8 тис.грн., а саме:

поТПКВКМБ 0813242 «Інші видатки на соціальний захист населення» профінансовано:

- 31,8тис.грн. - допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам міста,

- 30,0 тис.грн. – на виплату матеріальної допомоги важкохворим дітям з онкологічним захворюванням.

 • 10 Департамент культури – 2133,3 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 1341,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 16,5 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 765,5 тис.грн.,

інші поточні видатки –10,2 тис.грн.

 • 11 Департамент молодіжної політики  та спорту – 661,4 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 80,1 тис.грн.,

на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 0,1 тис.грн.,    

на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 0,2 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 543,4 тис.грн.

інші поточні видатки –37,6 тис.грн.

 • 12 Департамент житлової, комунальної політики та благоустроюв сумі 4261,2 тис. грн., а саме:

- Інша діяльність у сфері державного управління  в сумі 407,8 тис.грн.:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 374,9 тис.грн.,

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1,6 тис.грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 30,7 тис.грн.,

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 0,6 тис.грн.

- Експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду в сумі 34,9 тис. грн.на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

- Організація благоустрою населених пунктів в сумі 3818,5 тис. грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 800,0 тис.грн.,

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 508,1 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 2510,4 тис.грн.

 • Інші поточні видатки – 3692,5 тис.грн.

 

Видатки з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень склали 5,0 тис. грн., зокрема:

Управління охорони здоров’я5,0 тис. грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам».

 

 • СУБВЕНЦІЇ

За рахунок коштів освітньої субвенції проведено оплату поточних видатків навчальних закладів в сумі 3859,9 тис.грн., а саме:

на КЕКВ 2111,2120 «Заробітна плата, нарахування на оплату праці» - 3859,9 тис.грн.

За рахунок коштів медичної субвенції проведено оплату поточних видатків медичних закладів в сумі 3029,0 тис.грн., зокрема:

на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 1538,3 тис.грн.,

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» - 1490,7 тис.грн.

Також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми та для виплати допомоги на догляд за інвалідом І-ІІ груп внаслідок психічного розладу профінансовано кошти в сумі 126,8 тис.грн.

Крім того, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету по ТПКВКМБ 0813050  « Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» профінансовано 22,6 тис.грн.

 

 • Спеціальний фондпрофінансовано кошти в сумі 13523,9тис.грн., зокрема:

Бюджет розвитку– 13393,9 тис.грн.:

Виконавчий комітет – 48,1 тис.грн. наКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Департамент освіти і науки– 1289,8 тис. грн.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 503,3 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 786,5 тис. грн.

Управління охорони здоров’я883,8 тис. грн.на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Департамент соціальної політики -14,1 тис.грн.на КЕКВ 3131 «Капітальні ремонт житлового фонду (приміщень)».

Департамент культури41,0 тис.грн. наКЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою3229,8 тис. грн.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 497,7 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 1343,3 тис. грн.,

КЕКВ 3142 «Реставрація та реставрація інших об»єктів» - 388,8 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 1000,0 тис. грн.

Управління капітального будівництва –5873,0 тис. грн.:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 19,3 тис. грн.,

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» – 524,6 тис. грн.,

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 4529,1 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 800,0 тис. грн.

Департамент містобудування та архітектури 406,6 тис. грн.

КЕКВ 3143 «Реставрація памяток культури та архітектури» - 123,5 тис. грн.,

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 283,1 тис. грн.

Управління транспорту та зв’язку319,7 тис. грн. на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Фінансове  управління -1288,0 тис. грн.:

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 908,0 тис. грн.,

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів)» – 380,0 тис. грн.

 

Цільові фондив сумі 130,0 тис. грн.:

Департамент соціальної політики -100,0 тис.грн.на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню населенню»;

Департамент культури – 30,0 тис. грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

 

 

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ