• Івано-Франківськ
    для туристів
  • Мобільний
    Івано-Франківськ
  • Відвідай
    Івано-Франківськ
Меню

Бюджет
міста

Інформація щодо облігацій місцевих позик

Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик:
- дата реєстрації випуску -17.02.2006р , реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску № 2/1-І-2006, термін обігу облігацій місцевих позик - 5 років.
3.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик:
- згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик, прийнятого XXIX сесією Івано-Франківської міської ради четвертого демократичного скликання від 08.12.2005р. «Про здійснення внутрішнього запозичення до міського бюджету м. Івано-Франківська». Облігації випускаються з метою залучення коштів для фінансування бюджету розвитку м. Івано-Франківська з метою реалізації проекту розвитку інфраструктури міста, а саме проекту «Реконструкції зовнішнього освітлення міста».
3.3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик на суму коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик:
- 5 500 штук;
5 500,0тис.грн.
3.4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик:
- використано - 5 220,6 тис. гри., на реалізацію проекту розвитку інфраструктури міста, а саме Програми «Реконструкції зовнішнього освітлення міста» .
3.5. Погашення облігацій місцевих позик:
- буде проводиться за рахунок бюджету розвитку, відповідно до договору 28 лютого 2011 року.
3.6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:
- запланований курс продажу облігацій на біржах, у позабіржових торгівельно-інформаційних системах та на позабіржовому ринку становить 100% номінальної вартості плюс накопичений процентний дохід. Фактична ціна продажу облігацій при розміщені визначається Емітентом, виходячи з кон'юнктури ринку та попиту облігацій.
3.7. Процентний дохід за облігаціями місцевих позики:
- серії А на всі процентні періоди встановлюється у розмірі 12,00 % річних.
3.8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих позик:
- 1 484,23 тис. грн.
3.9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик:
- 5 500,0 тис. грн.
3.10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик:
- не погашено.
3.11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих позик:
- 5 500,0тис. грн.
3.12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ