• Івано-Франківськ
  для туристів
 • Мобільний
  Івано-Франківськ
 • Відвідай
  Івано-Франківськ
Меню

Актуально

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ/INVITATION FOR TENDERS

УКРАЇНА

Проект з централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська

№ 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська»

 

«Реконструкція котельні по вул. Дорошенка 28а, з установкою нового газового котла загальною потужністю 12 МВт»

_____________________________________________________________________________

Це Запрошення до участі в торгах йде за Загальним повідомленням про закупівлю для проекту з централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська № 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська» (надалі – Проект), яке було опубліковано 18 травня 2010 року в «ProcurementOpportunities», номер 6130-GPN-39004,з подальшими оновленнями.

 

Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (надалі – «Замовник»),отримало кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – «Банк») на покриття витрат для проекту з централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська № 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська».

 

Замовник запрошує Підрядників надсилати свої запечатані пропозиції для прийняття участі в тендері по контракту, який фінансується з коштів кредиту:

 

 • «Реконструкція котельні по вул. Дорошенка 28а, з установкою нового газового котла загальною потужністю 12МВт»

 

Підрядник зобов’язаний розробити проектно-кошторисну документацію, здійснити поставку, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи та ввести в експлуатацію новий газовий котел (один котел потужністю 12 МВт для роботи по температурному графіку 115° С і вище  з автоматичним пальником, з тягодутевим обладнанням та автоматикою безпеки, з коефіцієнтом корисної дії не менше 92%)та інше допоміжне обладнання в існуючій котельні, п’ять  мережевих насосів, включаючи всі необхідні трубопроводи, засувки, датчики, комутаційну та кабельно-провідникову продукцію і т.і.), провести навчання технічного персоналу  Замовника, як це зазначено у тендерних документах, а також поставити, калориметр для визначення теплоти згорання біопалива, аналізатор вологості біопалива, автомобільні ваги та сідельний тягач з напівпричіпом з рухомою підлогою для перевезення біопалива.

 

Планується виконання Контракту протягом 10(десяти) місяців з дати набрання ним чинності.

 

Торги по контрактах, які фінансуватимуться за рахунок коштів кредиту Банку відкриті для фірм з усіх країн. Кошти кредиту Банку не використовуватимуться для здійснення будь-яких платежів фізичним або юридичним особам або за будь-який імпорт товарів, якщо такі платежі або імпорт заборонені за рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, прийнятому відповідно до Глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй.

 

 

Учасники торгів, у тому числі партнери спільних підприємств чи консорціумів, повинні відповідати таким мінімальним кваліфікаційним вимогам:

 

 1. 1.      Невиконання контракту. Учасник тендеру повинен надати точні відомості про будь-які поточні або минулі судові чи арбітражні процеси, пов'язані з контрактами, укладені ним, протягом останніх 5 років. Послідовна історія судових рішень, а саме, більше ніж 2 (два) проти Учасника тендеру або будь-якого партнера спільного підприємства може призвести до відхилення тендеру.

 

 1. 2.      Фінансовий стан

2.1. Історичніфінансовіпоказники. Необхідно надати фінансову звітність, завірену аудиторами, за останні 5 (п’ять) років, починаючи з 2014рокута фінансову звітність за 9 місяців 2019 року, що продемонструє стійкість фінансового становища учасника тендеру. Стійкі збитки або ризик банкрутства, зазначені в звітності, слугуватимуть підставою для дискваліфікації учасника. Учаснику також може бути запропоновано надати додаткову важливу інформацію або пояснення щодо його здатності виконати запропоновані роботи, що викликає сумніви з огляду на істотні поточні зобов’язання або триваючі інші тендери щодо важливих контрактів. У разі необхідності, Замовник може надавати запити до банкірів учасника тендеру.

 

2.2. Середньорічний оборот (дохід). Учасник тендеру повинен мати середньорічний оборот (дохід)  як головний підрядник за останні 5 (п’ять) років не менше 2 200 000 (два мільйони двісті тисяч) євро в еквіваленті. У разі подання тендеру СПКА, головний партнер має продемонструвати виконання цієї вимоги щонайменше на 60%.

 

2.3.Фінансовіресурси. Учасник тендеру повинен продемонструвати наявність фінансових ресурсів, таких, як ліквідні активи, незакладене нерухоме майно, кредитні лінії або інші фінансові кошти, необхідні для забезпечення руху грошових коштів та ресурсів для задоволення грошового потоку в розмірі не меншому ніж 800 000 (вісімсот тисяч) євро або еквівалент на виконання контракту строком на 6(шість) місяців, беручи до уваги зобов'язання Учасника за іншими договорами.

 

3. Досвід. Учасник тендеру повинен відповідати на ступним мінімальним критеріям:

(i)      Учасник тендеру повинен продемонструвати успішний досвід як генеральний підрядник у виконанні за останні 5 (п’ять) років щонайменше 3 (три) завершені контракти такої ж природи та рівня складності (установка нового газового котла 12МВт та вище) співставних з тим, що передбачається запропонованим контрактом та виконані в Україні і/або інших країнах із схожими кліматичними умовами (установка нового газового котла).

Всі проекти мають бути успішно та повністю завершені протягом останніх п'яти (5) років. Подібність повинна базуватися на фізичному розмірі, складності, методах / технологіях або інших характеристиках, як описано в ТоміIII "Вимоги".

Учасник тендеру або ведучий партнер Спільного Підприємства, Консорціуму чи Асоціації (тут і надалі СПКА) діяв як генеральний підрядник щонайменше у2(двох) контрактах співставного масштабу, як пояснюється вище. Принаймні один з трьох вищезазначених контрактів повинен включати:

         • проектування, постачання, монтаж та введення в експлуатацію нового газового котла потужністю 12 МВт та вище впродовж періоду тривалістю 10 місяців.

 

(ii)     Учасник тендеру повинен продемонструвати, що новий газовий котел, потужністю 12МВт або вище, який було встановлено ним в Україні і/або інших країнах з схожими кліматичними умовами, як генеральним підрядником (з відповідними виробниками обладнання) успішно функціонував протягом 2 (двох) років після введення в експлуатацію котла. Відповідні референції повинні бути надані.

 

(ііі)    Всі партнери СПКА повинні надати подробиці аналогічних контрактів пропорційно до частки їх участі у консорціумі. Вартість контрактів має бути перерахована у євро на дату їх повного завершення, чи на дату їх отримання для контрактів, що тривають.

 

4.       Технічне обладнання. Учасник тендеру повинен володіти або забезпечити доступ до (через наймання, оренду, угоду про придбання, наявність технічного обладнання або інших засобів) основних елементів обладнання в повному робочому стані та повинні продемонструвати, що, виходячи з відомих зобов'язань, вони будуть доступні для використання в запропонованому контракті.

 

5.       Кваліфікація персоналу. Учасник тендеру повинен надати відповідний кваліфікований персонал для наступних посад.

 

-Головний представник Підрядника - Керівник Проекту повинен мати не менше 15років загального досвіду роботи, в тому числі 10 років досвіду виконання аналогічних робіті неменше 5роківдосвіду роботи в управлінні аналогічними Контрактами (роботами) у галузі теплопостачання.

- Головний проектант Проекту повинен мати не менше 15років загального досвіду роботи, в тому числі 10 років досвіду роботи в проектуванні та 5 років досвіду роботи в управлінні та/або технічному нагляді за виконанням аналогічних робіт в галузі теплопостачання,

- Керівник площадки з вищою освітою в інженерно-будівельній галузі(або пов'язаних з нею галузях), який має не менше 15 років загального досвіду роботи, в тому числі 10 років досвіду роботи в аналогічній сфері будівництва та нагляду за пуско-налагоджувальними роботами та 5 років досвіду роботи в управлінні будівництвом та пуско-налагоджувальними роботами у галузі теплопостачання;

 

Для кожної посади претендент має надати інформацію по формі, наведеній в Додатку 1 до  Кваліфікаційної форми (6) Кваліфікація персоналу Том І.vi Тендерної Документації.

 

6.         Спільні Підприємства, Консорціуми чи Асоціації (СПКА). Участь Спільних Підприємств, Консорціумів чи Асоціацій (СПКА) дозволяється. Щонайменше один із учасників СПКА, названий головною СПКА, має забезпечувати щонайменше 60%  критеріїв кваліфікації. Інші члени повинні відповідати не менш ніж процентному відношенню їх дольової участі у СПКА, застосованому до критеріїв кваліфікації. СПКА колективно повинні задовольняти критерії, наведені  вище.  Необхідно додати відповідні показники кожного з партнерів для визначення чи відповідає кваліфікації СПКА. Партнери індивідуально мають відповідати вимогам стосовно фінансової звітності, та вимогам стосовно позовів.

 

7.  Субпідрядники. У тих випадках, коли Учасник тендеру пропонує залучити конкретних субпідрядників чи постачальників для виконання частини робіт або здійснення поставок по Контракту, обсяг яких перевищує 10% від загальної вартості Контракту, Учаснику тендеру необхідно надати інформацію відповідно до форм, наведених в додатку 2 до Кваліфікаційної форми (1) Лист Звернення Том І.vi тендерної документації, для кожного запропонованого субпідрядника чи постачальника. Учасник тендеру не може використати референції таких субпідрядників або субпостачальників.

Учасник тендеру продемонструє, що пропонований постачальник або субпідрядник достатньою мірою відповідає вимогам щодо спеціального досвіду, а саме: успішний досвід виконання у останні 5 (п’ять) років зобов’язань підрядника (генерального або субпідрядника) за щонайменше 3 (трьома) контрактами співставного масштабу та/або природи та рівня складності у порівнянні з роботами/постачаннями, що пропонуються до передачі субпідряднику. Замовник залишає за собою право вимагати заміни пропонованих субпідрядників у випадку дискваліфікації останніх.

Учасник тендеру повинен надати інформацію щодо проектної організації, яка планується залучатися до розробки проектно-кошторисної документації та яка повинна володіти досвідом проектування газових котелень.

 

8.       Здатність виконувати після продажне обслуговування Учасник тендеру чи його місцевий представник повинен виконати вказані в даних Тендерних документах зобовязання щодо технічної підтримки, гарантійного обслуговування, ремонту та забезпечення запасними частинами, а також обслуговування всього устаткування, включеного до об’єму поставки,протягом 3-х років. Учасник торгів повинен надати інформацію про те, чи є в Учасника торгів в країні Замовника діючі сервісні центри та/або склади для забезпечення  технічного обслуговування та ремонту газових котлів, потужністю 12 МВт.

 

9.       Ліцензування. Учасник тендеру повинен мати відповідні ліцензії, у відповідності із нормативними документами України, включаючи, але не обмежуючись ними, ліцензію на будівництво, ліцензію на проектування, наявність сертифікованих проектантів, тощо. Якщо Учасник тендеру не має ліцензії на певний(і) вид(и) діяльності, то Учасникам тендеру дозволяється залучати спеціалізованого субпідрядника, який має відповідні ліцензії. Відсутність ліцензій на момент подання Першого етапу тендеру не є підставою для відхилення тендерної пропозиції. Ліцензії повині бути отримані Учасником та їхні копії надані Замовнику до набрання чинності Контракту, тобто двадцять вісім (28) днів після отримання Повідомлення про присудження Контракту

 

10. Охорона навколишнього середовища, соціальне забезпечення, охорона здоров’я та забезпечення безпеки (НСЗБ). Учасник торгів повинен відповідати критеріям діяльності та досвіду НСЗБ

 

Наявність дійсної сертифікаціїISO, або міжнародно-визнаного еквівалента, такого як екологічний сертифікат відповідності по стандартуISO 14001; та сертифікат по охороні здоров'я та безпекиOHSAS 18001. У випадку відсутності вищезазначених сертифікатів, наявність внутрішніх правил та процедур НСБЗ.

Досвід роботи в якості підрядника (на будь-якій посаді) у виконанні щонайменше 2 контрактів, де успішно і відповідно до міжнародних стандартів, були проведені, або проводяться, основні заходи НСЗБ.

 

Тендерну документацію можна отримати за адресою, поданою нижче, сплативши внесок, який не повертається, у розмірі 200 євро:

 

 • Для українських учасників торгів після сплати вказаної суми в гривнях за міжбанківським курсом на день здійснення оплати на рахунок:

Назва одержувача:  ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Розрахунковий рахунок одержувача:    UA563365030000026034307015772

Банк-одержувач: АТ «Ощадбанк», м. Івано-Франківськ, Україна

МФО 336503

Ідентифікаційний номер 03346058

Інд.под.№  033460509156   

Свідоцтво ПДВ № 12847708  

 

 • Для іноземних учасників торгів після сплати вказаної суми на рахунок:

Назва одержувача 

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Розрахунковий рахунок

одержувача

 

UA613365030000026035306015772

Банк-одержувач 

in city Ivano-Frankivsk Public  JointStock CompanyState SavingsbankofUkraine

SWIFT

COSBUAUKIVF

Адреса банку      

Ivano-Frankivsk, Ukraine  

Посередник 

DEUTSCHEBANKAG

SWIFT

DEUTDEFF  

Адреса посередника      

FrankfurtamMain

Номер рахунку 

947057610

 

Учасник тендеру повинен зазначити мету платежу «Оплата за отримання тендерної документації по Проекту № 39004 «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська» - по контракту «Реконструкція котельні по вул. Дорошенка 28а, з установкою нового газового котла загальною потужністю 12 МВт».

 

Платіж 200 євро включає витрати на копіювання, доставку кур’єрською поштою та комунікаційні послуги (включаючи ПДВ та за виключенням винагороди Банку та інших гонорарів, які повинні сплачуватися учасником тендеру).

 

Тендерна процедура по даному Проекту є двох стадійною (двох етапною) та полягає в наступному:

I.         Тендерна пропозиція Першого Етапу буде включати технічні пропозиції без будь-якого зазначення цін, а також перелік будь-яких відхилень від технічних та кваліфікаційних вимог, зазначених в тендерній документації, або будь-яких альтернативних технічних пропозицій, які Учасник торгів бажає запропонувати з обгрунтуванням такої пропозиції при умові, що такі відхилення або альтернативні пропозиції не призведуть до  змін основних цілей Проекту.

 

Після того, як Замовник проведе оцінку тендерних пропозицій Першого Етапу, він запросить кожного Учасника торгів, який відповідає кваліфікаційним вимогам, та подав пропозицію, що відповідає технічним вимогам, на ознайомлювальну зустріч. На цій зустрічі будуть розглянуті пропозиції всіх таких Учасників торгів, і всі зміни, доповнення, виключення та інші поправки, які необхідно буде врахувати при поданні тендерної пропозиції другого етапу, будуть внесені в Меморандум.

 

Запрошення подати тендерну пропозицію Другого Етапу отримають тільки ті кваліфіковані Учасники торгів, які нададуть тендерну пропозицію Першого Етапу, яка відповідає технічним та іншим вимогам тендерної документації.

 

II.           Тендерна пропозиція Другого Етапу буде складатися із уточненої технічної тендерної пропозиції, яка включатиме всі зміни, що вимагаютьcя Замовником, відповідно до Меморандуму ознайомлювальної зустрічі, або які необхідно внести, враховуючи будь-які зміни в тендерній документації, виданій після подання тендерної пропозиції Першого Етапу, а також з комерційної тендерної пропозиції.

 

Тендерні пропозиції Першого Етапу повинні бути надані за адресою, вказаною нижче, не пізніше 10:00 год. за місцевим часом 07 квітня 2020 року в кабінет відділу стратегічного розвитку. Розкриття тендерних пропозицій першого етапу відбудеться за адресою, вказаною нижче, 07 квітня 2020 року о 10.10 в кабінеті головного інженера. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій допускаються всі учасники торгів або їх уповноважені представники, що мають бажання бути присутніми.

 

Усі тендерні пропозиції Другого етапу повинні супроводжуватися Забезпеченням тендерної пропозиції в розмірі 20000,00 (двадцять тисяч) євро чи еквіваленту в конвертованій валюті або в гривні за курсом, встановленим Національним Банком України станом на день видачі забезпечення тендерної пропозиції і повинні бути надані за адресою, вказаною нижче, не пізніше часу і дати кінцевого терміну подачі тендерних пропозицій, вказаних в Запрошенні подавати тендерні пропозицій Другого етапу, де вони будуть розкриті у присутності представників учасників торгів, які бажають взяти участь.

 

Учасники торгів можуть отримати тендерну документацію та всю іншу додаткову інформацію, подавши відповідний письмовий запит на нижче вказану адресу:

Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

          До уваги: п. Елени Уоррен, Керівника Групи впровадження проекту

Вул. Богдана Хмельницького , 59a,

м. Івано-Франківськ, 76007, Україна

Тел: +380 95 317 5664 факс: (+380 342) 56-35-55

            Email: ivaniv.olena03@gmail.com;

strateg@tke.if.ua

 

 

UKRAINE

Ivano-Frankivsk District Heating Project

No 39004 “Reconstruction and Modernization of the District Heating System of Ivano-Frankivsk

 

“Reconstructionof the Boiler House at 28a Doroshenko street

with the installation of the new gas boiler with the total capacity 12 MW”

 

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for Ivano-Frankivsk District Heating Project number 39004 “Reconstruction and modernization of the district heating system of Ivano-Frankivsk” (hereinafter “the Project”) originally published in the Procurement Opportunities on 18 May 2010 No. 6130-GPN-39004 with subsequent updates.

State Municipal Enterprise Ivano-Frankivsk Teplokomunergo (hereinafter “the Employer”), has received a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (hereinafter the Bank) towards the cost of implementation of the Ivano-Frankivsk District Heating Project No. 39004 “Reconstruction and Modernization of the District Heating System of Ivano-Frankivsk”.

The Employer now invites sealed tenders from contractors for the following contract to be funded from the proceeds of the loan:

 • Reconstructionof the Boiler House at 28a Doroshenko street with the installation of the new gas boiler with the total capacity 12 MW”

Contractor shall prepare desing and estimate documentation, carry out supply, installation, pre-commission and commission of the new gas boiler (one boiler with the capacity 12 MW for operation on temperature graph of 115° С and higher with automatic ignition, draft equipment and safety automation, efficiency not less 92%) and other auxiliary equipment in the existing boiler house, five network pumps, including all necessary pipes, valves, sensorts, switching, cabling and wiring products, etc.), carry out the training of Employer’s staff as it is stated in the tender documents, as well as to supply the calorimeter to determine the biofuel combustion heat, biofuel moisture content analyser, truck scales and tractor semitrailer with moving floor .

The Contract is expected to be completed within 10 (ten) months from the effective date.

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms from all countries. The proceeds of the Bank’s loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

The Tenderers including the joint venture or consortia partners shall meet the following minimal qualification requirements:

 1. Historical Contract Non-performance. The Tenderer shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed or under execution by him over the last five (5) years. A consistent history of awards, namely, more than 2 (two) decisions awarded against the Tenderer or any partner of a joint venture may result in rejection of the tender.
 2. Financial Situation

2.1. Historical financial performance. The audited balance sheets for the last 5 (five) years starting with 2014 and financial statements for 9 months of 2019 shall be submitted and must demonstrate the soundness of the Tenderer's financial position. Persistent losses or risk of bankruptcy indicated in reporting shall result in disqualification of the tenderer. The tenderer will also be asked to provide important information or explanation as to his ability to perform the proposed work, which may be questionable in view of the substantial current liabilities or other ongoing tenders on significant contracts. Where necessary, the Employer will make inquiries with the Tenderer's bankers.

2.2. Average annual turnover. Average annual turnover (revenue) as prime contractor over the last five (5) years of EUR 2, 200,000 (two million two hundred thousand) equivalent. If the tender is submitted by JVCA, the prime tenderer shall have not less than 60 percent of qualification criteria.

2.3. Financial resources. The Tenderer shall demonstrate that it has available financial resources, such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the contract cash flow for the contract execution for a period of 6 (six) months, estimated as not less than EUR 800,000 (eight hundred thousand) equivalent, taking into account tenderer’s commitments for other contracts.

 1. Experience.The Tenderer shall meet the following minimum criteria:

(i)     The Tenderer shall demonstrate that it has successful experience as prime contractor in the execution of at least 3 (three) completed contracts within the last 5 (five) years in scope, nature and complexity (installation of gas boiler 12 MW or above) comparable to the proposed contract and implemented in Ukraine and/or other countries with similar climate conditions (installation of the new gas boiler).

All the projects shall have been successfully and entirely completed within the last five (5) years. The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology or other characteristics as described in Volume III, The Requirements.

 

The tenderer or a leading partner of the joint venture, Consortium or Association (hereinafter JVCA) acted as the prime contractor in execution of at least two (2) contracts of comparable scope as explained above. At least one of three contracts should include the following:

˗          design, supply, installation and commissioning of a new gas boiler with the capacity from 12 MW or above during the period of 10 months.

(ii)    The Tenderer, shall demonstrate that as prime contractor (with the relevant equipment manufacturers) it has a gas boiler with the capacity from 12 MW or above installed in Ukraine and/or other countries with similar climate conditions that has been successfully operated for 2 (two) years upon the boiler commissioning. All the relevant references shall be provided.

(iii)   All partners of JVCA shall provide details of the similar contracts proportional to their individual share in consortium. Values of these contracts shall be converted to Euro on the date of their full completion or on the date of their awarding for the contracts that are ongoing.

 1. Equipment capabilities. The Tenderer shall own, or have assured access to (through hire, lease, purchase agreement, availability of manufacturing equipment, or other means), the following key items of equipment in full working order, and must demonstrate that, based on known commitments, they will be available for use in the proposed contract.
 2. Personnel capabilities. The Tenderer shall provide suitably qualified personnel to fill the following positions:

˗          Contractor’s Main Representative – Project Manager, shall have not less than 15 years of total work experience, including 10 years of experience of implementation of work of similar nature and not less than 5 years of management of similar contracts (works) in heat supply.

˗          Chief Designer of the Project shall have not less than 15 year of total work experience, including 10 years of experience of design works and not less than 5 years of management and/or technical supervision of similar works in heat supply.

˗          Site Manager shall have high education in civil engineering (or related areas), not less than 15 years of general experience, including 10 years of experience in similar civil works and commissioning supervision and 5 years of experience in civil work and commissioning management in heat supply;

For each position the Tenderer shall provide information in a form given in Attachment 1 to Qulification Form (6) Personnel Capabilities, Volume I.vi of the Tender Documents.

 1. Joint Ventures, Consortia or Associations (JVCA). Participation of JVCA is allowed. At least one member of JVCA nominated to be the JVCA lead member shall have not less than 60 percent of all qualifying criteria. The other members shall have not less than their individual percentage share in the JVCA applied to the qualification criteria. The JVCA shall satisfy collectively the criteria specified above. The relevant figures for each of the partners shall be added to arrive at the JVCA total capacity. Individual members of the consortium must each satisfy the requirements for financial reports and litigation.
 2. Subcontractors. If the Tenderer proposes to use named subcontractors or suppliers for some components of the works or supplies under the Contract in excess of 10 percent of the total value of the Contract, the Tenderer shall provide the information in the forms provided in Attachment 2 to Qualification Form (1) Letter of Application, Volume I.vi of the Tender Documents for each proposed subcontractor or supplier. The Tenderer cannot use the references of such subcontractors or sub-suppliers.

The Tenderer shall demonstrate that the proposed supplier or subcontractor adequately meets the requirements regarding special experience, namely the successful experience of implementation during the last five (5) years of the obligations of the contractor (prime one or subcontractor) under at least 3 (three) contracts with comparable scope and/or nature and complexity compared to works / supply proposed to be transferred to subcontractor. The Employer reserves the right to require the replacement of the proposed sub-contractors in case of disqualification of the latter.

The Tenderer shall provide information on the design company that is expected to develop design and estimate documentation. Such design company shall have experience in designing gas boilers.

 1. Ability to perform after-sales service. The Tenderer or its local service agent shall be able to carry out the maintenance, warranty, repair and spare parts stocking obligations prescribed in these Tender Documents for three (3) years, as well as maintain all equipment included to the scope of supply. The Tenderer shall inform if in the country of the Employer he has service centres working and/or storages to secure technical maintenance and repair of  gas boilers with the capacity 12 MW.
 2. Licenses. The tenderers shall have relevant licenses in accordance with the Ukrainian regulations, including but not limited to construction license, design license, availability of certified designers, etc. If the tenderer does not have a license for some type(s) of the required activities, the tenderers are permitted to involve a specialised subcontractor that possesses appropriate licences. The lack of licences at the time of the submission of the First Stage Tender shall not constitute reasons for rejection of the tender. The licences shall be obtained and copies submitted to the Employer prior to Contract entering into force, twenty-eight (28) days upon receiving the Letter of Acceptance.
 3. Environmental, Social, Health and Safety (ESHS). The Tenderer shall meet the criteria for ESHS records and experience:

Availability of a valid ISO certification or internationally recognized equivalent, such as Environmental management certificate ISO 14001; and Health and safety certificate OHSAS 18001. In absence of the above certificates, availability of in-house policies and procedures for ESHS management.

Experience as a contractor (in any role), in the execution of at least 2 contracts, where key ESHS measures were carried out, or are on progress, satisfactorily and in compliance with international standards.

Tender documents may be obtained from the address below upon payment of non-refundable fee of EUR 200:

 • for Ukrainian tenderers, upon payment of the mentioned amount in UAH (Hryvnja of Ukraine) at inter-bank exchange rate of the payment day on the account:

Beneficiary’s name:       State Municipal Enterprise “Ivano-FrankivskTeplokomunenergo”

Beneficiary’s account    UA563365030000026034307015772

Beneficiary’s bank        Public  Joint  Stock Company  State Savings bank of Ukraine

MFO 336503

Identification number     03346058

Individual tax number:   033460509156

Certification for VAT     No12847708

 • For foreign Tenderers, upon payment of the mentioned amount to the account:

Beneficiary’s name

State Municipal Enterprise “Ivano-FrankivskTeplokomunenergo”

Beneficiary’s account

UA613365030000026035306015772

Beneficiary’s bank

in city Ivano-Frankivsk Public  Joint  Stock Company  State Savings bank of Ukraine 

SWIFT

COSBUAUKIVF

Bank’saddress

Ivano-Frankivsk, Ukraine  

Intermediary

DEUTSCHE BANK AG

SWIFT

DEUTDEFF     

Intermediary’s address

Frankfurt am Main

Account number

947057610

The Tenderer shall specify the purpose of the payment “Payment for obtaining of the tender documents for Project 39004 “Reconstruction and modernization of the district heating system of Ivano-Frankivsk” – for the Contract “Reconstructionof the Boiler House at 28a Doroshenko street with the installation of the new gas boiler with the total capacity 12 MW”.

The EUR 200 (two hundred) fee includes expenses for copying, delivery via registered express courier and communication services (VAT inclusive, and exclusive of Bank commission and other fees, which shall be paid by the tenderer).

A two stage tender procedure will be adopted and will proceed as follows:

      I.        the First Stage tender will consist of a technical proposal only, without any reference to prices, and a list of any deviations to the technical and qualification requirements set forth in the tender documents or any alternative technical solutions a Tenderer wishes to offer, and a justification therefore, provided always that such deviations or alternative solutions do not change the basic objectives of the Project.

Following evaluation by the Employer of the First Stage Tenders, the Employer will invite each Tenderer who meets the qualification criteria and who has submitted a technically responsive tender to a clarification meeting. The proposals of all such tenderers will be reviewed at the meeting and all required amendments, additions, deletions and other adjustments will be noted and recorded in a Memorandum.

Only qualified tenderers submitting a technically responsive and acceptable First Stage tender will be invited to submit a Second Stage tender.

     II.        the Second Stage Tender will consist of an updated technical tender incorporating all changes required by the Employer as recorded in the Memorandum to the clarification meeting or as necessary to reflect any amendments to the tender documents issued subsequent to submission of the First Stage tender and the commercial tender.  

First Stage tenders must be delivered to the address below to the Strategic Development Office on or before April07, 2020 at 10.00 local time. The First Stage tender proposals will be opened at the address specified below in the Chief Engineer’s Office on April07, 2020 at 10.10 local time in the presence of all tenderers or their authorised representatives who wish to attend.

All Second Stage tenders must be accompanied by a Tender Security of EUR 20,000.00 (twenty thousand) or its equivalent in another convertible currency or Ukrainian Hryvnia at the exchange rate established by the National Bank of Ukraine as of the date of issuance of tender security, and must be delivered to the address below on or before the time and date of the submission deadline specified in the Letter of Invitation to submit Second Stage tenders, where they will be opened in the presence of the tenderers’ representatives who wish to attend.

Prospective tenderers may obtain tender documents and whole other additional information by submitting a written request to the address indicated below:

 

State municipal enterprise "Ivano-Frankivskteplokomunenergo"

To attention of Elena Warren, PIU Director,

59a Bogdana Khmelnytskogo str.,

Ukraine, 76007, Ivano-Frankivsk,

Tel: +380 95 317 5664 fax:  (+380 342) 56-35-55

Email:ivaniv.olena03@gmail.com; strateg@tke.if.ua

 

 

 

Актуально

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 90,3 кв.м, розташованих в цоколі будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 183, корпус 1 у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 04 Чер 2020 15:32
До відома сільгоспвиробників та зернотрейдерів, які планують здійснювати експорт сільськогосподарської продукції
Опубліковано: 04 Чер 2020 9:20
Молодь може отримати фінансування власних digital-проєктів
Опубліковано: 03 Чер 2020 15:22
Безпечний відпочинок громадян на водних об'єктах міста під час літнього купального сезону
Опубліковано: 02 Чер 2020 9:33
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлових приміщень площею 453,5 кв.м, розташованих в підвалі будинку на вул. Ю. Целевича, 16В у м. Івано-Франківську
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:53
Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами з продажу об’єкта малої приватизації – складу мінеральних добрив на вул. І.Франка, 2 Б в с. Добровляни Тисменицького району
Опубліковано: 28 Тра 2020 11:49

Опитування

Визначте, будь ласка, перспективні напрямки бізнесу в місті?

Анонси
подій

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ

івано-Франківська міська рада Ivano-Frankivsk Івано-Франківськ